Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Gaat deze komeet ons leven veranderen? (video)
Woensdag, 07 november 2012 15:14
PDF Afdrukken

De komeet met de naam C/2012S1 is een voortrazende rotsachtige ijsklomp, kilometers breed en gaat richting een reeds boze zon.

Er is geen technologie op aarde die het kan stoppen en de chaos die het kan veroorzaken in ons zonnestelsel is wellicht groter dan iemand zich kan voorstellen.


Alhoewel hij ver van de aarde passeert, belooft deze komeet de meest spectaculaire te worden in de geschiedenis van de mensheid. Astronomen worden nu al helemaal opgewonden omdat de komeet waarschijnlijk 15 keer helderder dan de zon beloofd te worden. Hij zal zo stralend zijn dat deze gemakkelijk met het blote oog valt waar te nemen, zowel overdag als ’s avonds.

Maar, de elektrische eigenschappen zullen misschien nog spectaculairder zijn, zeker als hij in de buurt van onze temperamentvolle zon komt.

Er is veel geschreven over de voorspellingen van de Maya’s, hun kalender en het einde van een cyclus. Het meeste daarvan lijkt speculatie. De Maya’s zelf zijn verdeeld over of de zogenaamde profetie überhaupt enige betekenis heeft. De algehele consensus is dat op de dag dat de kalender eindigt, 21 december 2012, er niets heel specifieks zal gebeuren.

Zelfs de datum is discutabel omdat de Westerse kalender door de eeuwen heen diverse keren is gewijzigd. De meest opvallende verandering is die van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender enkele honderden jaren geleden. Alhoewel de meeste onderzoekers denken dat de datum klopt, zeggen sommigen dat de einddatum al voorbij is en weer anderen dat het ergens volgend jaar zal zijn. Enkelen stellen dat de Maya einddatumberekening fout is en de werkelijke datum een jaar later zal zijn, december 2013.

Merkwaardig en opvallend genoeg is dat ook de datum waarop C/2012S1 de baan van de aarde kruist en de elektrische interactie met de zon op haar piek is. Zou dit kunnen betekenen dat de einddatum 12 maanden later is dan veel onderzoekers hebben voorspeld?


De mensheid is van oudsher gefascineerd geweest door kometen. Er zijn complete beschavingen ontstaan en ten onder gegaan door het verschijnen van een komeet. De mensen in de oudheid waren bang voor kometen en in veel culturen geloofde men dat het hemelse voortekenen waren van dood, oorlog en vernietiging.

Er werden menselijke offers gebracht aan kometen. Van alle gebeurtenissen die plaatsvinden in de lucht is de verschijning van een komeet, met uitzondering van een zonsverduistering, hetgene wat de mensen het meeste angst aanjaagt. In de tijd van Aristoteles dacht men dat ze verstoringen in de atmosfeer waren en later kwam Isaac Newton met de theorie dat het “reizigers” in de ruimte waren.

Dat deze veronderstelling juist was, werd bewezen door Edmond Halley. Het bewijs werd geleverd doordat er berekeningen werden gemaakt waarbij vastgesteld kon worden wanneer de komeet weer terugkeerde. Later werd er ter ere van dit feit één vernoemd naar Halley. Hij had bewezen dat veel kometen van periodieke aard zijn. Ze beschrijven een baan om de zon net zoals planeten en komen in het binnenste van ons zonnestelsel terug op een regelmatige en voorspelbare basis.

Ondanks de wetenschap en de kennis over het fenomeen, boezemt het spektakel van een komeet met een spookachtige staart nog steeds veel mensen angst in. Kometen, brengers van rampspoed en veranderingen, verschijnen in de literatuur van alle tijden.

De Amerikaanse auteur Mark Twain had een speciale belangstelling voor kometen en sprak vaak over deze fascinerende bezoekers uit de verre ruimte. En natuurlijk had Twain een speciale belangstelling voor kometen, want hij werd geboren toen de bleke vinger van Halley’s komeet in de lucht hing en toen deze in april 1910 terugkeerde om de luchten van het Noordelijk Halfrond te domineren, stierf Mark Twain.

De meeste astronomen zijn het erover eens dat op dit gebied de meest indrukwekkende historische gebeurtenis de Grote Komeet van 1680 was. Wereldwijd sprak men daar over en men was vooral angstig. Zo bleek uit een brief uit 1681 van Nederlandse immigranten in New York waarin staat dat men als de dood was voor deze komeet en het zag als een bestraffing van God. Dat het enige wat ze konden doen was berouw tonen voor hun zonden en als de gesmeerde bliksem bidden.

Maar, datgene wat in december 2013 zal verschijnen, zal de gebeurtenis uit 1680 doen verbleken. Deze komeet is vele malen groter en helderder dan zijn voorganger uit de 17e eeuw, met een staart die zich zal uitstrekken van de ene horizon tot de andere.

De meeste astrofysici en professionele astronomen houden nog vast aan de “vieze ijsklomp” theorie betreffende kometen. Echter, gedurende de laatste decennia zijn er professionals naar voren gekomen met een nieuwe theorie die toch wel steeds meer bijval krijgt.

Waar het op neerkomt is dat het zonnestelsel een ingewikkeld web van elektrische velden genereert waarvan de zon de belangrijkste dynamo is in het systeem. Terwijl sommige wetenschappers en onderzoekers het bewijs voor een elektrisch universum beginnen te accepteren, zijn de grootste promoters van dit concept de wetenschappers achter de website thunderbolts.info.

Zoals Mel Acheson vertelt: “De ontdekking dat het “gas en stof” (nog een vaak herhaald en foutieve gedachte) waaruit hemellichamen zouden bestaan in feite plasma is, geeft een aantal recht toe recht aan antwoorden voor deze “totaal onverwachte” structuren.

Elektrische stromingen in plasma hebben de neiging om filamenten te vormen. Deze hebben de neiging zich te verdikken tot kabels of buizen en kunnen elektriciteit over grote afstanden “versturen”. Binnen de grootschalige filamenten kunnen weer kleinschaligere worden opgewekt, wat weer leidt tot een hiërarchie van gekoppelde circuits die “power” (energie) kunnen leveren aan (hemel)lichamen.

Fluctuaties in de verschillende eigenschappen van de filamenten (dichtheid, temperatuur, ionisatie en dergelijken) kunnen instabiliteit veroorzaken en allerlei vreemde effecten. De straling veroorzaakt door deze instabiliteit kan groter zijn dan de energie die lokaal beschikbaar is, waardoor astronomen soms verbaasd uitroepen: “Er is veel meer materiaal van die ster geworpen dan wij verwacht hadden”.

Het elektrische universum is een intrigerend concept en er bestaat veel ondersteunend bewijs voor. Alhoewel het niet alle interacties tussen planeten en sterren verklaard, doet het dat wel voor heel veel. Terwijl verder onderzoek van deze theorie gaande is en men tests uitvoert die moeten aantonen dat de zon elektrisch is en er via magnetische velden een interactie bestaat met planeten en kometen, raast C/2012S1 verder richting zon.


Er zijn onderzoekers die voorspellen dat er een “kill shot” van de zon gaat komen waardoor alle leven op aarde zal worden weggevaagd. Wat veel waarschijnlijker is is dat er een elektrische interactie tussen de zon en de komeet gaat plaatsvinden. Het gevolg zou kunnen zijn dat de X Flares (krachtige zonnevlammen) die de zon dan uitstoot zodanig door de komeet zullen worden versterkt dat deze voor meer schade op aarde zullen zorgen dan tot nu toe is aangenomen.

Zoals wij vorige week schreven is de beschermende “bubbel” om de aarde toch niet zo effectief als werd aangenomen, het is in feite zo lek als een mandje. Waar het op neerkomt is dat de magnetosfeer niet robuust genoeg is om één of meerdere voltreffers van de gewelddadige zonnestormen te weerstaan door de komst van de meest spectaculaire komeet uit de geschiedenis.

Wat kun je dan verwachten? Waar je in dat geval rekening mee moet houden is het uitvallen van het elektriciteitsnet. Dat feit op zich zal chaos veroorzaken. Denk maar even terug aan wat er vorige week gebeurde na orkaan Sandy en hou dan in gedachten dat de periode zonder elektriciteit misschien wel enkele maanden kan duren. En dit zou ook nog eens gebeuren in december, net voor de winter.

Het geweld wat ontketend kan worden door de komst van de komeet houdt ook in dat er mammoet superstormen zich zullen kunnen ontwikkelen. Deze zouden het Noordelijk Halfrond kunnen raken met de kracht van een slaghamer. “Normale” orkanen, aardbevingen en tsunami’s zouden ze in vergelijking doen verbleken.

Dr. Richard Fisher, directeur van de Heliopsycics Division van NASA, zegt in een interview met de Engelse Telegraph: “We weten dat het gaat komen, maar we weten niet hoe erg het zal worden. Het zal communicatieapparatuur zoals satellieten verstoren en daarmee autonavigatie, luchtverkeer, het banksysteem, onze computers en alles wat verder elektronisch is. Het zal voor de hele wereld grote problemen veroorzaken”.

Of dit daadwerkelijk zal gebeuren is afhankelijk van een aantal factoren:

De eerste is dat de theorie van het elektrische universum klopt. Ongetwijfeld zal door de verwachte komst van deze komeet hier waarschijnlijk nog veel meer onderzoek naar worden gedaan. De aanwijzingen tot nu toe zijn echter dat deze theorie wel degelijk klopt, al zal een groot gedeelte van de gevestigde wetenschap dit waarschijnlijk tot het laatste moment blijven ontkennen.

De tweede is dat net in de periode dat de komeet passeert de zon één of meerdere X Flares produceert. De kans daarop is ook levensgroot aanwezig want in 2013 bereikt de zon haar zonnemaximum.

De grootste komeet uit de geschiedenis is onderweg naar de zon, de theorie van het elektrische universum lijkt stand te houden, de beschermende “bubbel” om de aarde is niet zo goed als we gedacht hadden en de zon bereikt in 2013 haar zonnemaximum.

Bovendien gaat het allemaal om iets waar de mens met al haar kennis en technische mogelijkheden helemaal niets aan kan doen.


Bron:

Before It's NewsBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl