Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie
Poll

Ook in ons land tijd voor JFK21?
Waar zijn deze mensen gebleven? (video)
Maandag, 29 juli 2013 04:59
PDF Afdrukken

Ieder jaar verdwijnen er op mysterieuze wijze mensen in de vaak uitgestrekte parken van Noord Amerika.

Zoektochten leveren meestal niets op en ook de speurhonden zijn zomaar ineens letterlijk het spoor bijster.
Ieder jaar verdwijnen er zoveel mensen in de grote uitgestrekte nationale parken van Noord Amerika dat dit op een gegeven moment de aandacht trok van onderzoeker en auteur David Paulides.

Hij heeft diverse boeken geschreven over dit onderwerp en alhoewel hij (nog) geen antwoord heeft gevonden over wat er met deze mensen is gebeurd, heeft hij wel een aantal overeenkomsten kunnen vaststellen die in het merendeel van dit soort gevallen voorkomen. Het zijn niet alleen de parken van Noord Amerika waar dit gebeurt, maar ook op andere plekken in de wereld waaronder Europa. In totaal heeft Paulides ongeveer 650 verdwijningen onderzocht.

Hij werd een aantal jaren geleden opmerkzaam gemaakt op dit soort verdwijningen en ontdekte dat zelfs veel van het personeel (boswachters) van de parken van mening zijn dat er teveel van dit soort verdwijningen zijn en er te weinig aandacht aan wordt besteed. Volgens Paulides beginnen de verdwijningen eind jaren vijftig en hij vertelt het verhaal van een vrouw in Frankrijk die een angstige ervaring meemaakte, een die veel overeenkomsten vertoonde met latere verdwijningszaken die hij heeft onderzocht.

Eind jaren vijftig loopt er in Frankrijk een vrouw langs een rivier. Ze voelde ineens dat er een soort ongeziene kracht was die haar van achteren vast greep. Ze zag een grote donkere reusachtige hand die haar bovenlichaam vastpakte en haar meesleurde naar een aantal bosjes in de buurt.

De vrouw begon te schreeuwen, ze hoorde een stem ergens boven haar en op dat moment begonnen ook de weersomstandigheden snel te veranderen. Het begon, zomaar vanuit het niets, te regenen en te onweren. De stem zei iets in de geest van, “Asjeblieft”, alsof ze aan iemand werd afgeleverd.

Toen, net zo plotseling als het begon, stopte alles en rende ze naar een nabijgelegen boerderij. De boer zei dat hij de afdruk kon zien waar de hand haar had vastgepakt. De politie werd erbij gehaald, er volgde een onderzoek, maar er werd niets gevonden.

Volgens Dave Paulides komen de bovenstaande elementen voor bij tachtig procent van alle vreemde zaken waar hij over schrijft. Het lijken een soort paranormale gebeurtenissen, waarbij iets of een bepaalde groep zich bezighoudt met ontvoeringen. Zoals de vrouw in bovenstaand voorbeeld: Ze kon niets zien, behalve de hand, maar voelde wel dat er iets was en ze kon ook dingen horen.

Paulides heeft in de loop der jaren honderden verdwijningszaken onderzocht en dan veelal in een bosachtige omgeving waarbij de elementen zoals omschreven keer op keer terugkomen. Een ander kenmerk is dat bij veel verdwijningszaken speurhonden ineens het spoor schijnen te verliezen. Zoals ook het veel voorkomend fenomeen van erg slecht weer in de omgeving waar de verdwijning heeft plaatsgevonden. Ook maakt dit het zoeken uiteraard een stuk moeilijker.

Zo zijn er alleen al in de bossen van Oregon in Amerika 189 mannen en 51 vrouwen sinds 1979 verdwenen. Het patroon in al die zaken is dat er de eerste week veel publiciteit en ruchtbaarheid aan de zaken wordt gegeven en daarna wordt het doodstil.

Een ander vreemd verschijnsel is dat de instantie die de parken beheert in Amerika , The US National Park Service, geen cijfers bijhoudt van mensen die in de loop der jaren in hun parken zijn verdwenen. Toen Paulides in het kader van zijn onderzoek om deze cijfers vroeg werd hij zelfs gebeld door hun advocaat, alsof ze het helemaal niet prettig vonden dat iemand zich met dit soort zaken bezighoudt.

Onlangs is er weer een nieuw boek verschenen van Paulides, “Missing 411”, waarin hij een aantal verdwijningen beschrijft in Noord Amerika en vijf andere landen. Wat Paulides niet doet is speculeren over wat er eventueel achter zit. Of het nu Bigfoot is of buitenaardse ontvoeringen of overheden die mensen laten verdwijnen, daar laat hij zich niet over uit.

Wat hij doet is deze zaken onderzoeken, ze registreren en zoeken naar factoren die in meerdere zaken voorkomen. Zo heeft hij vastgesteld dat er in Noord Amerika 34 zogenaamde “clusters” voorkomen, bepaalde gebieden waar drie of meer mensen relatief dichtbij elkaar in de buurt zijn verdwenen. Er zijn ook zaken bij waar kinderen zijn verdwenen, soms samen met hun hond. In de gevallen waar deze kinderen wel worden teruggevonden, kunnen ze óf niet meer praten óf ze kunnen zich helemaal niets meer herinneren.

De conclusie is in ieder geval dat er teveel verdwijningen zijn om dit nog te kunnen toeschrijven aan toeval of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ook omdat er bepaalde patronen zichtbaar worden is het van het grootste belang dat er verder uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar deze mysterieuze verdwijningen.

In de onderstaande video kun je luisteren naar een kwartier durend interview wat Jeff Rense onlangs had met David Paulides.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl