Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
MH17, overheid betrapt op grove misleiding bevolking
Zondag, 31 augustus 2014 12:19
PDF Afdrukken

De Nederlandse overheid is op een hele klungelige manier door de mand gevallen.

Dat deel van de bevolking die nog steeds denkt dat onze overheid de onderste steen zal bovenhalen in het onderzoek naar MH17, komt zwaar bedrogen uit.Wat voor de Nederlandse bevolking belangrijk is om te begrijpen is dat haar overheid voor wat betreft de ramp met MH17 allesbehalve open kaart speelt en het liefste een aantal zaken helemaal verborgen houdt voor hen.

Wie graag de werkelijke gang van zaken wil kennen over wat er op die 17 juli 2014 gebeurde in het luchtruim boven het oosten van Oekraïne, doet er goed aan voor zichzelf een aantal feiten op een rijtje te zetten en logische conclusies te trekken.

Feit is dat er ongeveer ruim een week geleden via de alternatieve media bekend werd dat er op 8 augustus 2014 een overeenkomst was getekend tussen Nederland, België, Australië en de Oekraïne met betrekking tot het onderzoek naar de ramp met MH17.

Tot op dat moment was er in ons land niets over bekend. Geen mededelingen van de overheid, geen berichten in de mainstream media, niets.

Dit bericht werd door de alternatieve media naar buiten gebracht op basis van een aantal gepubliceerde mediaberichten in de Oekraïne, zoals deze.

En zoals wij eerder schreven, wordt uit die berichten afkomstig uit de Oekraïne het volgende duidelijk:

"Dit werd bekend gemaakt door de Hoofdaanklager (Prosecutor General) van de Oekraïne, Generaal Yuri Boychenko. Hij zegt dat de resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd, mits er daarover consensus is tussen alle vier de landen die getekend hebben.

Met andere woorden, als één van de vier landen die tekende tegen openbaarmaking van de onderzoeksresultaten stemt, zal alles geheim blijven".

Iemand die dit ook wist, is Tweede Kamerlid Angelien Eijsink van de Partij van de Arbeid. Op 15 augustus 2014 stelde zij diverse Kamervragen, waaronder de volgende:

Klopt het er een schriftelijke overeenkomst is tussen Oekraïne, België, Nederland en/of Australië over het openbaar maken van het onderzoek naar de toedracht? Klopt het dat elk land de openbaarmaking daarvan kan blokkeren door een non-disclosure-overeenkomst?

Afgelopen vrijdag, 29 augustus 2014 kwam het antwoord van de overheid. Een vrij lang antwoord, waarvan de essentie is:

"Neen. Op 24 juli jl. hebben Nederland en Oekraïne het hierboven genoemde MoU gesloten waarin Oekraïne de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de ramp aan Nederland delegeert. De onderzoekende staat (in dit geval Nederland) dient de staten die betrokken zijn geweest bij het onderzoek en via hen ook de operator van het toestel en de producent van het toestel, het ontwerp van het eindrapport toe te zenden en hen uit te nodigen voor commentaar. Indien binnen 60 dagen na toezending van het ontwerprapport commentaar wordt ontvangen, zal de onderzoekende staat het ontwerp eindrapport daarop aanpassen óf de commentaren toevoegen aan het eindrapport.

Er is geen sprake van een non-disclosure overeenkomst. Dit zou ook strijdig zijn met de voorschriften over de rapportage zoals neergelegd in Deel 4 “Reporting” van de ‘Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation’ van ICAO”.

Een antwoord van de Nederlandse overheid dat ogenschijnlijk haaks staat op dat wat eerder werd verklaard door de Hoofdaanklager van de Oekraïne.

Nederland zegt alles volgens het boekje te doen en dat er geen sprake is van speciale bepalingen zoals wordt gezegd in de Oekraïne.

Dan gebeurt er iets heel merkwaardigs.

Op dezelfde dag dat deze Kamervragen worden beantwoord verschijnt er ineens een mededeling op de website van het Ministerie van Justitie.

29 augustus 2014 - Landelijk Parket

On 7 August 2014, following the coordination meeting held at Eurojust on 28 July, authorities from the Netherlands, Australia, Belgium and Ukraine signed an agreement to set up a joint investigation team (JIT) to investigate the crash of Malaysia Airlines Flight MH17, with the participation of Malaysia and Eurojust.

Tot stomme verbazing van alles en iedereen, blijkt dat Nederland op 7 augustus 2014 wel dégelijk een overeenkomst met België, Australië en de Oekraïne heeft ondertekend.

Zelfs enkele mainstreamkanalen zoals Elsevier schrokken hier zo van dat ze kwamen met koppen als: “Welke geheime overeenkomst sloot Nederland over vlucht MH17?””

Volgens de NOS sloot het Openbaar Ministerie een deal betreffende het onderzoek naar MH17:

“Onderdeel van de afspraak is dat de ondertekenaars de baas blijven over de informatie die ze zelf inbrengen. Ze kunnen dus een veto uitspreken over het openbaar maken van hun eigen gegevens. Dergelijke afspraken worden vaker gemaakt in internationale onderzoeken waarin gevoelige informatie van bijvoorbeeld inlichtingendiensten wordt gedeeld”.

Dan, zoals Elsevier schrijft: “In de verslaglegging aan de Tweede Kamer is de overeenkomst nooit vermeld. Ook aan journalisten werd dit tot vandaag verzwegen”.

Het Nederlandse publiek wordt op schokkende wijze bedonderd door hun eigen regering. Er wordt in het geheim een overeenkomst getekend die bewust verborgen wordt gehouden en waar zelfs tegen de kamer over wordt gelogen. Door die overeenkomst kan de vermoedelijke dader, Oekraïne, wel degelijk door middel van hun vetorecht voorkomen dat hun schuld ooit gepubliceerd zal worden.

Wanneer via de alternatieve media deze zaak naar buiten komt, wordt er haastig, drie weken(!) na dato, een bericht op de website van Justitie geplaatst om te trachten de schade te beperken.

De zaak is volledig onder controle. We hebben een gezamenlijk onderzoeksteam met drie Amerikaanse Jaknikkers en de vermoedelijke dader. Daarnaast een vetorecht voor het publiekelijk bekend maken van eigen ingebrachte informatie, met andere woorden:

De perfecte doofpot.

Goedwillende politici van Nederland: “Doe hier iets mee!” Zorg dat de werkelijke daders hier niet mee weg komen.

Bronnen:

Elsevier
NOS
Ministerie van Justitie


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl