Wel het milieu redden, maar niet je eigen lichaam?
Woensdag, 31 oktober 2018 20:16
Afdrukken

We zijn jarenlang voorgelogen over dat biologische landbouw veel duurder zou zijn dan de niet biologische.

Nu blijkt uit onderzoek dat het omgekeerde waar is en dat jij door het betalen van belasting meewerkt aan het subsidiëren van de niet biologische landbouw. Een beetje in lijn met de verplichte zorgpremie en de farmaceutische gifindustrie die daarmee in stand wordt gehouden.
De bevolking wordt erop voorbereid dat ze straks op alle fronten meer zullen gaan betalen voor hun dagelijks voedsel. Dit alles in het kader van het milieu en het klimaat, de nieuwe religie in ons land.

Alles moet wijken voor het klimaat en milieu en uiteraard gaat de burger daar uiteindelijk voor opdraaien en die zal dat vooral ook gaan merken straks in de dagelijkse boodschappen.

Consumenten gaan komende jaren fors meer betalen voor de boodschappen. De maatschappelijke kosten als gezondheids- en milieu-effecten van voeding, worden de komende vijf jaar voor een groot deel doorberekend in de prijzen.

Wanneer je nu boodschappen doet, dan zie je dat de biologische producten in de winkel altijd duurder zijn dan de niet biologische. Maar, volgens een rapport van de ABN Amro geeft dat een heel vertekend beeld, want in werkelijkheid is het precies andersom:

De negatieve milieu-effecten gaan in een steeds grotere mate doorberekend worden in de prijs van producten. De bank stelt dat de maatschappelijke kosten van niet-biologische teelt tot wel twee keer zo hoog zijn als de teelt van biologische groente. Zo kost de productie van een hectare niet-biologische bloemkool de samenleving 681 euro, vooral aan uitstoot broeikasgassen en slechtere waterkwaliteit. Teelt van biologische bloemkool kost maar 360 euro, terwijl een bio-bloemkool bijna een euro duurder is in de winkel.

In de praktijk worden nu dus de werkelijke kosten van de niet biologische landbouw niet daar gelegd waar ze thuishoren:

De maatschappelijke kosten van niet-duurzame landbouw zijn volgens de berekening van ABN Amro nu tot wel twee keer zo hoog als die van de biologische landbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitstoot van broeikasgassen en extra kosten die gemaakt moeten worden voor het zuiveren van water door het gebruik van kunstmest, die nu afgewenteld worden op de belastingbetaler.

Hetgeen betekent dat we jarenlang zijn voorgelogen en ons altijd is wijsgemaakt dat biologische landbouw(producten) veel duurder is dan niet biologische.

Verder wordt er in het bericht gesteld dat hoewel de consument nog niet echt bereid is om meer te betalen voor de boodschappen vanwege het milieu, er toch nu al 37 procent van de bevolking is die dat aangeeft wel te willen.

Die mensen zijn dus wel bereid om meer te betalen voor hun boodschappen om het milieu te redden, zodat ze niet biologische groente en fruit kunnen blijven kopen. Tegelijkertijd zijn ze in de afgelopen jaren niet bereid geweest om iets meer uit te geven voor biologische boodschappen om hun lichaam te redden. Hadden ze dat wel gedaan, dan zouden ze nu niet bereid zijn om de chemische landbouw te ondersteunen door hun bereidheid uit te spreken meer te willen betalen om het milieu te redden.

Wat ook opvalt dat hen niet de vraag wordt gesteld of ze bereid zijn om wat meer te betalen en biologisch te kopen om zo het milieu te redden. De enige echte manier om én zichzelf én het milieu te redden wordt niet eens beschouwd als een optie.

Als je vandaag de dag boodschappen doet en je koopt biologisch, dan betaal je niet alleen meer voor de boodschappen zelf, maar je subsidieert via belasting erop ook nog eens de niet biologische sector, zodat die goedkoper in de winkel kan liggen. Vanaf januari heeft Rutte, de premier van ons allemaal, ook nog eens besloten een 50% BTW verhoging op voedsel door te voeren. Dus de kosten om jezelf van brandstof te voorzien blijven (onredelijk) stijgen. Het heeft in het geheel geen zin belastingen op voedsel te verhogen als er vervolgens niets met dat geld wordt gedaan om ook daadwerkelijk het milieu te steunen. Sterker nog, daarmee niet duurzame landbouw te subsidiëren.

Dit zou een mooi moment voor veel boeren kunnen zijn om over te stappen op biologische teelt. Niet alleen ontlopen ze daarmee straks alle heffingen die ze voor de vervuiling van het milieu voor de kiezen zullen krijgen, maar ze helpen ook nog eens actief mee om de bevolking gezond te houden.

Maar, Den Haag kennende, zullen ze daar wel één of andere creatieve oplossing bedenken waardoor uiteindelijk de niet biologische groente en fruit in de winkel goedkoper zullen blijven dan de biologische. Zij beseffen als geen ander dat met een gezonde bevolking de medische/farmaceutische industrie veel minder aanvoer van grondstoffen (zieke mensen) krijgt. En dat is een niet gewenste situatie in een land waar we nu nog maar op 9 miljoen chronisch zieke mensen zitten. Dat moet echt binnenkort naar de 10 miljoen, zodat er niet nog meer ziekenhuizen failliet gaan.

Vooralsnog ligt de verantwoordelijkheid voor je gezondheid volledig bij jezelf. Je zult iets meer moeten uitgeven op dit moment om biologisch te eten of zelf een tuintje aanleggen. Je lichaam zal er dankbaar voor zijn en je werkt dan in ieder geval echt mee aan een beter milieu.

Verder is het handig om je immuunsysteem wat te ondersteunen en ontstekingen te lijf te gaan met wat dagelijks onderhoud. Ontstekingen liggen tenslotte aan de basis van zo goed als alle ziektes, inclusief kanker en hart- en vaatziekten.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl