Zionisten, moslims en ook reptielen strijden om Witte Huis (video)
Vrijdag, 11 maart 2016 21:31
Afdrukken

Waarom moest de Zionistische stafchef van het Witte Huis, Rahm Emanuel, in 2010 opeens het veld ruimen?

Alle gebeurtenissen die nu plaatsvinden zijn allemaal terug te herleiden naar een Vrijmetselaarsbrief uit 1871.


De afgelopen dagen was er een vreemd bericht in het nieuws te lezen:

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een uitnodiging van het Witte Huis afgeslagen.

Het hoofdkwartier van de Amerikaanse president heeft maandag laten weten dat het via de media heeft moeten vernemen dat Netanyahu niet naar overleg op 18 maart in Washington komt.


In eerste instantie geen uitleg waarom Netanyahu niet komt, maar later komt er een verklaring die niet anders kan worden beschouwd als een slecht excuus:

In een verklaring dinsdag zegt Netanyahu dat hij 'het waardeert' dat Obama hem wilde ontvangen, maar dat hij besloot 'om nu niet naar Washington te gaan, op het hoogtepunt van de verkiezingscampagnes in de VS'.

Wat hier nu gebeurt is weer terug te voeren naar de derde en belangrijke stap naar de New World Order. De stap die door Vrijmetselaar Albert Pike al in de negentiende eeuw werd voorspeld.

Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een brief, gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan een Italiaanse collega, Mazzini genaamd. Maar, niet alleen deze twee oorlogen worden door Pike in de brief voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog komen, die nodig is om definitief de Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Na deze laatste oorlog zal niemand meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.

Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheïsme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en bloedige geweld.

Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen. Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast. Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden zijn overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".


Twee kampen dus op de wereld die over en weer tegen elkaar zullen worden uitgespeeld.

Het is intussen meer dan duidelijk geworden in welk kamp de huidige Amerikaanse president Obama zich bevindt.

Misschien wel het moeilijkst van alles is om in de sneltreinvaart van de gebeurtenissen zoals die nu plaatsvinden de grote lijnen te blijven zien.

Ogenschijnlijk zijn er talloze partijen die elkaar bestrijden, maar vaak dienen die allemaal hetzelfde doel.

Dat is belangrijk om te weten ook wanneer je hoort van Mike Adams van Natural News dat de de Amerikaanse president Barack Obama een moslim sleepercell is. Een moslim die op commando kan worden geactiveerd om bepaalde instructies uit te voeren.

Adams beschuldigt Obama er ook van dat hij moedwillig de Amerikaanse cultuur, de economie en het leger om zeep helpt. Dat als Obama zijn mond opendoet, hij dit niet doet als een Amerikaan, maar als een radicale moslim die zich voordoet als Amerikaan.

Volgens Adams is het uiteindelijke doel van Obama om het land van binnenuit totaal te verwoesten en de democratie en het christendom te vervangen door communisme en radicale islam.


obama moslim beschermer

Een illustratief voorbeeld hoe de Zionisten de laatste jaren steeds meer invloed hebben verloren in het Witte Huis is het verhaal van Rahm Emanuel. Hij is eigenlijk het schoolvoorbeeld van hoe de Zionisten er altijd in zijn geslaagd om hun mannetjes te laten infiltreren in het Witte Huis.

Wanneer je naar de geschiedenis van Emanuel kijkt, zie je dat hij heel weinig met Amerika, maar alles met Israël heeft te maken. Hij is de zoon van Benjamin Emanuel, een man die behoorde tot de Zionistische terroristische groep Irgun. Deze groep was vooral actief in het gebied wat nu Israël is en waar ze zich destijds bezighielden met zaken zoals het opblazen van bussen met daarin Engelse soldaten.

Irgun staat in Nederland ook bekend onder de naam Etsel.

De Etsel vocht tegen het als illegale bezetting beschouwde Britse mandaat in Palestina. De operatiemethode nam meestal de vorm aan van terreuraanslagen en guerrilla-operaties. Daarom werd de organisatie door de Britten en ook door andere landen als terreurgroep aangeduid. De Etsel pleegde onder meer bomaanslagen met trucks en op militaire installaties, en de bomaanslag op het Koning Davidhotel dat het Britse hoofdkwartier was in Jeruzalem, op 22 juli 1946. Bij deze aanslag kwamen 91 mensen om het leven. Hierdoor verloor de Etsel de steun van de meer gematigde Haganah.

Emanuel wordt geboren in Chicago, maar gaat in dienst bij het Israëlische leger, niet het Amerikaanse. Uiteindelijk wordt hij naar voren geschoven als stafchef van het Witte Huis, één van de meest machtigste posities in het land.Dan, plots, vertrekt Rahm Emanuel in 2010 als stafchef. De formele reden is dat hij graag mee wil doen aan de burgemeestersverkiezingen in Chicago.

Er zijn maar weinig mensen die dat geloven en uiteraard werd er druk gespeculeerd of er misschien een aanvaring zou zijn geweest tussen Obama en Emanuel.


rahm immanuel barack obama

Waar het meer op lijkt, is dat de Golden Boy van de Zionisten het veld moest ruimen omdat Obama meer een moslimkoers ging varen. Dat zou ook verklaren waarom de verhoudingen tussen Obama en Netanyahu ieder jaar slechter worden.

Om de tegenstellingen tussen de Zionisten en de moslimwereld nog verder te vergroten waardoor uiteindelijk die Derde Wereldoorlog zou ontstaan, is het misschien wel noodzakelijk om een zodanige crisis te veroorzaken waardoor Obama voorlopig aanblijft in het Witte Huis zoals wij eerder schreven.

Donald Trump zal als outsider (helaas) in de praktijk niet zo gek veel kans maken tegen de Wall Street machine Hilary Clinton en daarmee hebben de Zionisten weer een gewillige “puppet” in het Witte Huis. Je zou dan ook niet raar moeten opkijken wanneer een Hilary Clinton iemand als Emanuel zou benoemen tot vice president. Er zijn zelfs sites die weddenschappen faciliteren over of Rahm wel of geen president wordt.

Met andere woorden, de verkiezingen zijn waarschijnlijk goed nieuws voor het Zionistenkamp en geen verkiezingen zijn gunstiger voor het moslimkamp.

Uiteindelijk maakt het allemaal niets uit, want vroeg of laat zullen beide partijen volgens planning elkaar in de haren vliegen, zodat uit de dan ontstane chaos het nieuwe wereldrijk kan herrijzen.

Voor de liefhebbers van de reptielenagenda: Er doen verhalen de ronde dat Rahm Emanuel ook zou behoren tot de buitenaardse “shape shifters”.

Hierover schreven wij in een eerder artikel onder andere:

David denkt verder dat de Maan een interdimensionaal portaal is voor entiteiten en energieën uit andere dimensies. Hij gelooft dat buitenaardsen de Maan gebruiken als een thuisbasis om signalen uit het universum te kapen zodat onze lichamelijke verschijningsvorm deze virtuele werkelijkheid niet ten volle kan ervaren op een manier zoals onze schepper dat heeft bedoeld.

Dit zijn dezelfde buitenaardsen als de reptielachtige shapeshifters die volgens Icke verantwoordelijk zijn voor veel van het lijden op onze planeet. Zij willen alles wegfilteren wat buiten onze aardse zintuigelijke mogelijkheden valt zodat ze in controle zijn en kunnen bepalen hoe wij onze wereld ervaren. De Reptilians zoals ze door Icke worden genoemd, houden ons gevangen binnen onze vijf zintuigen omdat ons leven daarbinnen en zoals wij dat nu kennen een ervaring is met een lage frequentie.

Lage frequenties staan voor zaken zoals oorlog, honger en religieus fanatisme. De ervaringen behorend bij hogere frequenties zijn die die met harmonie te maken hebben zoals het begrip hoe wij allen met elkaar zijn verbonden. Wat men in de oudheid de Gouden Eeuwen noemde waren perioden waarin mensen een hoger bewustzijn bezaten. Dit zijn dan ook de tijden waarin veel van de huidige mysteries zijn ontstaan zoals de Grote Piramide van Gizeh en de Punka Punka stenen.


Oordeel zelf of ook Rahm Imanuel tot die categorie behoort:Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl