Soros niet dood, wel start VN wereldleger Chicago
Woensdag, 27 december 2017 19:50
Afdrukken

Wanneer je een wereldregering installeert, houdt dat eveneens in dat er een wereldleger komt, niet om tegen vijanden te strijden, maar om de orde en de rust te bewaren.

Dat leger, van de VN, zal in de toekomst overal ter wereld patrouilleren en de normale ordehandhavers zoals politie vervangen en dit proces is al begonnen in Amerika.Eens in de zoveel tijd gooit weer eens iemand een bericht op internet dat George Soros overleden of zwaar ziek is en op sterven ligt en iedere keer gaat dat verhaal dan weer de wereld rond en uiteindelijk blijkt Soros meer levend dan ooit. Ook nu is er weer een bericht verschenen op een website die grossiert in dit soort nepberichten en uiteraard neemt Jan en Alleman het over zonder ook maar te checken waar het bericht vandaan komt.

We noemen dat in dit verband omdat de naam George Soros ook weer in dit artikel zal verschijnen, want overal waar je de plannen van de elite tegenkomt voor de New World Order, komt ook gegarandeerd Soros weer ergens om de hoek kijken.

Al jarenlang schrijven wij over de komst van deze wereldregering en hoe Amerika in het kader van die plannen zal worden overgenomen door "vredestroepen" van de Verenigde Naties. Dit onder het mom dat de orde bewaard dient te worden en dat de eigen politie daartoe niet langer in staat is.

Zo ook in een artikel uit 2014 waar onder andere het volgende stond:

Wanneer deze ineenstorting in Amerika plaatsvindt zullen naadloos daarop de voedselonlusten volgen. Het gemiddelde Amerikaanse gezin heeft genoeg voedsel en drinken voor drie dagen. En hongerige mensen zijn wanhopige mensen.

Wat is er dan handiger dan dat de VN al in het land is en alleen hun "humanitaire missie" hoeft uit te breiden naar andere staten. Dit zal dan ook hard nodig zijn omdat een land zonder voldoende voedsel binnen enkele dagen zal vervallen tot totale anarchie. En tsja, wie kan er nu met goed fatsoen bezwaar hebben tegen de VN die bezig is met een humanitaire missie?

Volgens een aantal militaire bronnen in Amerika is de VN al heel lang bezig met het oefenen van een dergelijke situatie. Volgens die bronnen is dat ook de reden dat er de afgelopen tijd meer dan 260 topbevelhebbers door Obama uit het Amerikaanse leger zijn ontslagen.

De totale overname van Amerika door de VN bestaat dan ook uit twee fasen. De eerste is de “assistentie” die zal worden verleend in de grensstaten tegen de alsmaar toenemende stroom illegale immigranten en de tweede fase is het verlenen van humanitaire hulp wanneer de economie inelkaar stort en het land dreigt te vervallen in anarchie.

Waar het in feite op neerkomt is de invoering van de lang verwachte en beruchte Martial Law (stat van beleg/militaire handhaving), maar dan via de VN in plaats van het Amerikaanse leger dat anders zou worden ingezet tegen de eigen bevolking. Een benadering die ook internationaal op veel minder weerstand zal stuiten.

Dit alles is nu weer meer dan actueel, want net zoals het nepverhaal over George Soros werden er ook onlangs berichten verspreid over dat de VN de controle over de Amerikaanse stad Chicago had overgenomen omdat de plaatselijke politie niet langer in staat zou zijn om orde te handhaven in een stad die ten onder dreigt te gaan aan het geweld tussen de verschillende bendes.

Dat verhaal is/lijkt ook niet waar, echter, wat wel waar is, is dat er is gesproken met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties over het inzetten van VN troepen om een einde te maken aan het steeds verder escalerende geweld in die stad. Dat gesprek met de VN is gevoerd door Richard Boykin, in het dagelijks leven advocaat, maar tevens één van de Cook County Commissioners, het gebied waarin onder andere de stad Chicago ligt. Boykin heeft ook een eigen website voor degene die daarin geïnteresseerd is.

Cook County is een county in de Amerikaanse staat Illinois. De county heeft een landoppervlakte van 2.449 km² en telt 5.376.741 inwoners (volkstelling 2000). Er zijn 130 gemeentes. Chicago is daarvan de grootste en tevens de hoofdstad.

Je kunt de functie van een County ongeveer vergelijken met onze provincies en Boykin is dan in feite een provinciaal bestuurder.


xxx

Boykin geeft als reden voor zijn verzoek aan de VN om troepen naar Chicago te sturen dat hij vindt dat de VN ervaring heeft in het beschermen van minderheden. Hij noemt dan als voorbeeld de Hutu's in Afrika omdat daar ook VN troepen naartoe werden gestuurd om de vrede te bewaren. Hij noemt de zwarte bevolking van Chicago die 30 procent van de totale bevolking vormen, ook een minderheid die bescherming nodig heeft tegen al het schietgeweld in die stad.

Bij de VN in New York heeft Boykin om tafel gezeten met Oscar Fernandez-Taranco, de assistent secretaris generaal van wat heet Peacebuilding Support van de VN. Fernandez-Taranco is een VN veteraan met 25 jaar ervaring, heeft in Amerika gestudeerd en is namens de VN actief geweest in onder andere de Palestijnse gebieden en Haïti.

En als we Haïti zeggen, dan denk je al snel aan de Clinton gangsters en hun kindersmokkel vanaf Haïti en als je Clinton zegt, dan denk ie al snel aan Obama, die toevalligerwijze vergelijkbaar werk deed in Chicago zoals nu gebeurt door Boykin. Net zoals Obama is ook Boykin zwart, net als Obama ook advocaat en zetten beiden zich in voor zogenaamde community projecten ten behoeve van de (zwarte) gemeenschap.

Daarnaast werkt Boykin als advocaat in het hart van de politieke wereld, Washington D.C. Hij is daar niet gewoon advocaat, maar partner in een groot kantoor dat ook nog bekend staat als lobbyist en wanneer je de lijst van clientele bekijkt, laat dat ook niet veel te raden over in welk netwerk er wordt geopereerd.

Barnes & Thornburg LLP is a large U.S. law firm and lobbying group with 13 offices located in the United States. It is currently the largest law firm in the state of Indiana, and 90th largest in the United States.

Richard Boykin is niet zomaar iemand die een publiciteitsstunt wil uithalen door met de VN te gaan praten. Hij is een ingewijde in Washington en omstreken en is ongetwijfeld een werktuig van de elite die thuis hoort in hetzelfde kamp als een Obama en Clinton.

En dan het volgende wat Boykin letterlijk zegt in een interview met het "vakblad" van de elite, de Washington Post:

“I tell  you what, there needs to be stronger outrage when these things happen,” Boykin said. “We need outrage from the Black Lives Matter movement, from community leaders, from pastors. We get emotional when a police officer or a white person kills a black person, but we ought to also get emotional when a black person kills another black person.”

En zo komen we weer bij Black Lives Matter, een gewelddadige groep die in het leven is geroepen om onlusten en oproer te veroorzaken en financieel wordt gesteund door de nog niet overleden George Soros.

Zoals wij schreven in een eerder artikel over deze club:

Dus, ga je reacties krijgen, wat dan weer precies de bedoeling is. Want, hiermee kun je een organisatie in het leven roepen zoals Black Lives Matter (BLM). Niet te verwarren met een van Amerika's beruchte overheidsorganisatie het Bureau of Land Management, ook BLM.

Wanneer je wat dieper kijkt naar de manier waarop Black Lives Matter te werk gaat, zie je dat het een aangestuurde, professionele groepering is, niet onwaarschijnlijk opgericht door de overheid/geheime diensten zoals dat ook met bijvoorbeeld ISIS is gegaan, met als enig doel de tegenstellingen tussen blank en zwart in Amerika zo groot mogelijk te maken.

Het is natuurlijk ook niet voor niets dat het accent bij dit alles op een stad als Chicago ligt. Een stad met een fikse zwarte bevolking, gewelddadig en bij uitstek de plek om iets zodanig uit de hand te laten lopen dat alleen de VN "uitkomst kan bieden". En dan kan de politiebaas in Chicago wel zeggen dat de VN geen enkele zeggenschap heeft in de stad, als de nationale overheid besluit om de VN binnen te halen, dan gebeurt dat en krijgen ze alle benodigde bevoegdheden.

En het lijkt bij dit alles dat er nog een puzzelstukje op zijn plaats valt. Daarvoor gaan we terug naar een artikel dat we in maart vorig jaar schreven en waar onder andere het volgende stond over de Zionist Rahm Emanuel.

Emanuel wordt geboren in Chicago, maar gaat in dienst bij het Israëlische leger, niet het Amerikaanse. Uiteindelijk wordt hij naar voren geschoven als stafchef van het Witte Huis, één van de meest machtigste posities in het land.

Dan, plots, vertrekt Rahm Emanuel in 2010 als stafchef. De formele reden is dat hij graag mee wil doen aan de burgemeestersverkiezingen in Chicago. Er zijn maar weinig mensen die dat geloven en uiteraard werd er druk gespeculeerd of er misschien een aanvaring zou zijn geweest tussen Obama en Emanuel.

De volgende fase van het plan om Amerika door de VN te laten bezetten is ingegaan en de reden dat Emanuel plotsklaps naar Chicago moest vertrekken, heeft ook alles met dat plan te maken, net zoals Boykin nu dit verzoek doet bij de VN als werktuig van de elite.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl