Lief zijn voor dieren is goed voor je gezondheid
Vrijdag, 24 maart 2017 14:55
Afdrukken

Velen doen zo hun best om te proberen gezonde dingen te eten en zichzelf in fysiek goede conditie te houden.

Weinigen beseffen echter dat eenvoudige dingen zoals lief of aardig zijn voor andere wezens ook al een heel positieve invloed heeft op je gezondheid.


Een woord dat je misschien niet dagelijks tegenkomt is bijvoorbeeld compassie. Wanneer je een doorsnee mens op straat zou vragen wat dit woord betekent, dan zijn er velen die het antwoord schuldig moeten blijven.

En ook bij mensen die denken het wel te weten, krijg je allerlei verschillende antwoorden.

Voor de Wikipedia en Google betekent het ongeveer hetzelfde als medelijden.

Medelijden (ook compassie, mededogen, medeleven, erbarmen, misericordia of deernis) is een vorm van empathie, waarbij iemand meevoelt met het lijden van een ander. Medeleven wordt vaak beschouwd als een deel van het begrip liefde. Ook wordt medelijden een belangrijke hoeksteen van humanisme beschouwd en krijgt het een belangrijke plaats in verschillende filosofieën en godsdiensten. Vaak is het begrip verwant aan barmhartigheid, naastenliefde, genade en vergeving.

Anderen geven er de volgende interpretatie aan.

En toch begrijpen zo weinig mensen echt de betekenis van Compassie. In letterlijke termen betekent het “meevoelen met” een ander. Of om een ander “met gevoel” te ontmoeten. Vele mensen interpreteren dit in emotionele termen, en nemen aan dat het betekent medelijden of goedheid te voelen. Maar dit is niet zo.

Compassie betekent met het Hart zien, of zien met gevoel.


Compassie wordt dan ook vaak in verband gebracht met lijden en kan dan ook voor de meest mooie en inspirerende handelingen van mensen zorgen.

In onze menselijke wereld hebben dieren vaak met de meest donkere kant van de mensheid te maken en lijden zij onder de wreedheid van de mens. Anderzijds, als je compassie toont en voelt met dieren dan kan dit heel goed zijn voor je gezondheid en welzijn en kan het zelfs je leven verlengen.

Voor velen is compassie een standaard, soort instinctief onderdeel van onze menselijke ervaring en tonen wij eigenlijk automatisch compassie. Nu heeft tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek naar menselijk lijden uitgewezen dat in onze meest geëvolueerde staat, het reageren met compassie natuurlijk is.

Talloze universitaire onderzoeken delen de conclusie dat compassie een onderdeel vormt van “onze hogere natuur”, wanneer ze kijken naar de biologische basis van compassie.

Professor Dacher Keltner vatte de uitkomst van deze nieuwe wetenschap in de menselijke goedheid samen en stelt dat compassie een geëvolueerd deel van de menselijke natuur is en geworteld in onze hersenen en biologie.

Menselijk welzijn is multidimensionaal en de oorzakelijke verbanden tussen ons gedrag en hoe dit van invloed is op ons totale welzijn, wordt tegenwoordig beter begrepen dan ooit.

Wanneer we vanuit onze hogere natuur handelen, dan is dit heel goed voor onze gezondheid, en misschien is dit wel de reden dat er zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor hun medemens of dieren.

Tot nu is er wetenschappelijk gezien altijd weinig aandacht besteed aan de positieve kant van lijden en dat is compassie. Menselijk lijden veroorzaakt soms de meest mooie voorbeelden van menselijke compassie omdat men iets wil doen om het lijden van hun medemens te verkleinen of te verzachten.

Wat drijft eigenlijk de mensen die zich dag in dag uit inzetten voor daklozen en voedsel uitdelen in een opvang of iemand die stopt op de snelweg omdat er iemand staat met een kapotte auto staat of iemand die eten geeft aan een zwerfkat?

Als we nog een stap verder gaar en kijken naar de neiging die mensen hebben om hun compassie verder te laten gaan dan het menselijk ras en empathie tonen voor het dierenrijk en de natuur, dan zien we een oneindig aantal mogelijkheden om ons eigen leven te verbeteren door onze energie te kanaliseren richting het stoppen van pijn en lijden van vele soorten wezens.

Vreemd genoeg misschien heeft onderzoek aangetoond dat wanneer wij compassie tonen wij aantrekkelijker zijn voor de andere sekse.

“Nog een teken dat suggereert dat compassie een aangepast geëvolueerd gedragskenmerk is, is dat het ons meer aantrekkelijk maakt voor potentiële partners. Onderzoek heeft aangetoond dat de karaktereigenschap die het hoogst wordt gewaardeerd in potentiële romantische partners en waar zowel mannen en vrouwen het over eens zijn, “vriendelijkheid” is.

Het gaat nog verder, want als men compassie toont met de juiste insteek, dan kan hierdoor het gevoel van rust, vrede en geluk worden vergroot.

Wanneer je betekenis en doel in je leven ervaart en je leeft in overeenstemming met je eigen waardes en je hebt een gevoel ontwikkeld voor je langere termijn spirituele gezondheid dan ervaar je een geluksgevoel of welzijnsgevoel, een gevoel alsof je verbonden bent met “je zelf”. Dit is in tegenstelling tot het ervaren van genot vanuit een hedonistisch perspectief. (In de filosofie is het hedonisme de leer binnen de ethiek die stelt dat genot (in algemene zin) het hoogste goed is.)

Voor velen zal bovenstaande van nature al onderdeel van hun leven vormen. Voor hen bij wie dat nog niet zo is, is het misschien toch zaak om te proberen vaker compassie te voelen voor alle levende wezens en je zal verbaasd zijn over hoe goed dit kan voelen.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl