Dit is waarom Minister Blok loog over Russische kruisraketten (video)
Donderdag, 08 augustus 2019 05:24
Afdrukken

Eind vorig jaar en begin dit jaar was er veel commotie over het INF verdrag tussen Amerika en Rusland.

Amerika dreigde dit op te zeggen omdat Rusland de voorwaarden zou hebben geschonden, maar nu komt de ware aap uit de mouw.
Wat we hebben is een soort variatie op de leugen dat Irak massavernietigingswapen zou bezitten en dat Amerika daarom zo nodig dat land moest binnenvallen.

De verantwoordelijke mensen voor die leugens zijn nooit aangepakt, hoewel ze uiteraard oorlogsmisdadigers en massamoordenaars zijn.

Begin dit jaar was het volgende bericht te lezen:

De Verenigde Staten trekken morgen de stekker uit een belangrijk verdrag met Rusland over wapenbeheersing, dat stamt uit de Koude Oorlog. President Trump zegt dat hij "met iedereen in een mooie, grote kamer" tot een "veel beter verdrag" wil komen.

Het INF-verdrag uit 1987 verbiedt nucleaire en conventionele middellangeafstandsraketten voor beide landen en luidde het einde in van de wapenwedloop van de Koude Oorlog. Het werd destijds ondertekend in Washington door de Amerikaanse president Reagan en Sovjetleider Gorbatsjov.

De VS wil het verdrag beëindigen omdat Rusland tegen de afspraken in een kruisraket zou hebben ontwikkeld met een reikwijdte tussen de 500 en 5500 kilometer. Die claim wordt ondersteund door verschillende NAVO-lidstaten, waaronder Nederland, maar Rusland spreekt tegen dat het de afspraken schendt.


Het opzeggen van dit verdrag is mede tot stand gekomen door de leugens van Minister Stef Blok, zoals wij eind vorig jaar schreven:

Nederland heeft zelf vastgesteld dat Rusland een belangrijk ontwapeningsverdrag schendt. ,,Inlichtingen bevestigen dat,” stelt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Het betreft dan een schending van het INF verdrag omdat Rusland een kruisraket heeft ontwikkeld met een bereik van 500 kilometer en dus moeten er wederom maatregelen worden genomen tegen Rusland.

Samen met de andere NAVO-landen wil Blok daarom de schending veroordelen. Toont Rusland geen beterschap, dan moet de NAVO nadenken over maatregelen, schrijft de minister. Ook ,,op militair gebied’'.Rusland heeft een verboden kruisraket ontwikkeld en neemt die nu ook in gebruik, schrijft Blok aan de Tweede Kamer. De zogeheten 9M729 heeft een bereik van 500 kilometer, terwijl Rusland en de Verenigde Staten in het INF-verdrag uit de jaren tachtig hebben afgesproken zulke raketten uit te bannen.

Het AD of Blok of beiden hebben het fout voor wat betreft de afstand die de 9M729 kan afleggen.

The land-based cruise missile is thought to have a range that falls between 500km and 5,500km

Wij schreven eerder het volgende over deze raket:

Dat Rusland het verdrag heeft geschonden is nergens aangetoond en louter gestoeld op beschuldigingen van de Amerikanen. Volgens hen is Rusland bezig met het testen van een systeem van kruisraketten die vanaf de grond worden afgevuurd en een bereik hebben tot zo’n 5.000 kilometer. Er is nooit enig bewijs geweest voor deze claim en Rusland zegt dat de raket waarom het gaat, de 9M729, wel degelijk gewoon binnen de specificaties van het verdrag past. Verder zegt Rusland dat het hier gaat om een model dat nooit een upgrade heeft gekregen noch het soort afstanden heeft gevlogen zoals de Amerikanen beweren. Dat lijkt ook een redelijk argument want zou dit wel het geval zijn geweest dan was dit ongetwijfeld opgepikt zijn door satellieten.

Ook Blok levert in zijn brief aan de Tweede Kamer geen enkel bewijs.

De werkelijke reden van al die leugens is dat Amerika niet langer gebonden wilde zijn aan dat INF verdrag omdat China dit niet had getekend en (dus) naar hartenlust middellange afstandsraketten kon ontwikkelen.

In Trouw staat nu het volgende:

China is boos over Amerikaanse plannen om meer raketten te plaatsen in Oost-Azië. Als Washington doorzet, neemt Peking ‘tegenmaatregelen’.

Waar de Amerikaanse prioriteiten liggen, is wel duidelijk: de eerste reis van president Trumps nieuwe minister van defensie, Mark Esper, voert hem naar het Verre Oosten. Esper wil ‘binnen enkele maanden’ middellange-afstandsraketten plaatsen in deze regio, zei hij, onderweg naar Sydney. Na Australië bezoekt hij Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea en Mongolië.

Het plaatsen van raketten is mogelijk nu het INF-verdrag sinds afgelopen vrijdag niet meer geldt. Dat verdrag, in 1987 ondertekend door de VS en de toenmalige Sovjet-Unie, verbood raketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer die vanaf de grond gelanceerd worden, al dan niet met een nucleaire lading. Maar Trump wilde ervan af, omdat Rusland zich niet zou houden aan de afspraken.


Het opzeggen van het verdrag heeft niet alleen gevolgen voor Europa, waar wellicht nieuwe raketten geplaatst worden, maar ook voor Oost-Azië. China, dat niet gebonden was door de afspraken, heeft al veel middellange-afstandsraketten. Esper vindt het nodig om daar Amerikaanse wapens tegenover te zetten, om zo de toenemende militaire kracht van China en ook van Noord-Korea te pareren.

En hier hebben we de werkelijke reden voor de leugens van Blok (zie voor meer van zijn leugens ook ons volgende artikel van vandaag over overgewicht) en het opzeggen van het INF verdrag met Rusland. Amerika wil de handen vrij hebben om Rusland te kunnen omsingelen met middellange afstandsraketten.

Stap voor stap worden de duimschroeven richting China aangehaald. Overal waar mogelijk wordt China door het Amerika van Trump uitgedaagd. Van het leveren van wapens aan Taiwan tot het onverwacht instellen van extra invoerrechten, waarbij Trump niet eens het fatsoen heeft om dit aan China mede te delen, maar die dat nieuws via Twitter moeten vernemen.

Het permanent provoceren van China in de Zuid Chinese Zee tot het organiseren van opstanden in Hong Kong.

China is nu het primaire doelwit en volgens de bekende journalist John Pilger zal Amerika niet rusten voordat die oorlog een feit is.

Hierna een klein deel uit een eerder artikel:

De bekende journalist John Pilger, de man die ook recent Julian Assange interviewde, noemt de rol van Trump en de aanstaande oorlog met China een verhaal dat onder het tapijt wordt geschoven en waarbij zoals gewoonlijk China wordt afgeschilderd als de bruut die zich agressief opstelt.

In werkelijk is China omringd door meer dan 400 Amerikaanse bases met raketten, bommenwerpers, oorlogsschepen en vooral kernwapens. Van Australië via de Stille Oceaan naar Japan, Korea via Eurazië naar Afghanistan en India vormen deze bases de perfecte strop.

xxx

Net zoals de opkomst van Rusland als economische macht na de val van de Sovjet Unie, zo wordt de opkomst van China als een economische grootmacht gezien als een “bedreiging van het voortbestaan van Amerika” als supermacht die het lot van de wereld bepaalt.

Sinds 2011 hanteert Obama dan ook de beroemde uitdrukking “pivot to Asia”, wat in de praktijk betekent dat in 2020 bijna tweederde van de Amerikaanse marine gestationeerd zal zijn in Azië en de Stille Oceaan.

Nadat een onderzoek door de RAND corporation heeft “uitgewezen” dat Amerika een kernoorlog tegen Rusland zou kunnen “winnen”, heeft deze gedachtengang in het Pentagon steeds meer vorm gekregen, wat betekent dat Amerika nog veel arroganter gaat optreden. Zoals de huidige Minister van Defensie, Ash Carter, zei: “Het is onze politiek om hen die onze dominantie erkennen en dat van ons willen afpakken, te confronteren”.

Amerika is druk bezig met de voorbereiding van de komende oorlog tegen China en in dat kader is het ook logisch dat er in hun vorig jaar gepubliceerde Law of War Manuel staat dat Amerika geen verdrag heeft getekend waarbij het gebruik van kernwapens expliciet verboden is en dus is het gebruik van kernwapens door Amerika wettelijk toegestaan.

Het is niet voor niets dat vorig jaar onder leiding van Amerika de grootste militaire oefening sinds de Koude Oorlog, Talisman Sabre, is gehouden in die regio. Een armada aan schepen en lange afstand bommenwerpers oefenden een “Air-Sea battle concept for China”, wat inhoudt dat de Straat van Malakka wordt geblokkeerd, waardoor de aanvoer van gas, olie en andere ruwe grondstoffen naar China vanuit het Midden Oosten en Afrika wordt tegengehouden.

Het is dan ook niet zo vreemd dat eerder dit jaar bekend werd dat China overweegt om de status van de gereedheid van hun kernwapens permanent te verhogen naar “high alert”. 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl