Mensen die hun hoop hadden gevestigd op een rechter om de uitrol van 5G in ons land te stoppen, kwamen bedrogen uit.

Nu steeds duidelijker wordt wat het verband is tussen 5G en het coronavirus, wordt ook duidelijk dat geen rechter de uitrol daarvan zal stoppen.


Natuurlijk hadden we het allemaal prachtig gevonden als een rechter had bevolen om eerst deugdelijk onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid voordat een overheid toestemming krijgt om het ongeteste 5G netwerk uit te rollen, maar verwacht hadden we dat zeker niet.

De stichting Stop5GNL, die een zaak aanspande tegen de Nederlandse staat over de uitrol van het landelijke 5G-netwerk, heeft bij de rechter bakzeil gehaald. De techniek, die voor de vijfde generatie mobiele netwerken staat en hoge communicatiesnelheden garandeert, zou volgens de stichting gezondheidsrisico’s opleveren. De rechter is van mening dat de overheid voldoet aan de Europese telecomwetgeving en de veiligheid in acht neemt.

Onderaan dit artikel staat een video van Mike Adams van de website Natural News die heel belangrijke informatie bevat. Zodanig dat het duidelijk maakt wat er gebeurt met je lichaam en waarom, met betrekking tot het coronavirus en 5G. De video is maar tien minuten lang en misschien moet je hem een paar keer bekijken voordat het echt doordringt.

Natuurlijk wordt overal in mainstreamland ontkend dat er een verband bestaat tussen 5G en het coronavirus en dat je “geen corona krijgt” van 5G.

5G en het coronavirus zijn inderdaad twee verschillende dingen, maar beiden veroorzaken bepaalde reacties in ons lichaam en het is de combinatie van 5G en het virus die maakt dat wij ons ernstig zorgen moeten maken.

Feit is dat zowel 5G als het coronavirus ongeveer dezelfde fysieke klachten veroorzaakt.

zomaar een plaatje

Maar, wat is nu het verband tussen beiden? 

Mike zegt dat de doorlaatbaarheid van celmembranen wordt veranderd door 5G. Door blootstelling aan de directe straling van 5G, die anders is dan 3G of 4G, kunnen cellen in het lichaam veranderen en kunnen stoffen die cellen binnendringen waardoor deze worden vergiftigd.

Nu is de vraag of er hetzelfde kan gebeuren met hemoglobine en rode bloedcellen, de cellen die verantwoordelijk zijn voor het transport van zuurstof door het lichaam.

De reden dat Mike deze vraag stelt is omdat artsen zoals Dr. Kyle-Sidell, die je terug kunt vinden in ons overzicht van wakkere dokters, een opmerkelijke ontdekking deed.

De medische feiten waar hij tegen aanliep zijn voor hem niet te verklaren en passen niet in het verhaal van een virale infectie, waarbij mensen uiteindelijk eindigen met een longontsteking en zelfs grote moeite hebben met beademing.

Echter, wat hij zegt waar de patiënten mee te maken hebben is iets heel anders. Hij vergelijkt het met hoogteziekte en gebrek aan zuurstof. Hij zegt dat het lijkt alsof de patiënten die hij behandelt zich in een vliegtuig bevinden op 30.000 voet hoogte, waar de cabinedruk langzaam wegvalt en mensen een enorm gebrek aan zuurstof krijgen.

Zuurstof transport vindt plaats door de rode bloedcellen. De rode bloedcellen bezitten voor dit zuurstoftransport een speciaal eiwit genaamd hemoglobine.

Mike Adams zegt het volgende:

Hemoglobine is een molecuul/eiwit waarbij de functie verandert als de vorm wordt veranderd.

De hemoglobine binnen de rode bloedcellen kan je zien als een soort transportkarretje dat de zuurstof door je lichaam vervoert en aflevert op de plek waar die moet zijn en die dan vervolgens weer koolstofdioxide (CO2) mee terug neemt naar de longen waarna dit door jou wordt uitgeademd.

Om dit proces goed te doen verlopen is er histidine (aminozuur) nodig en die moet exact aan een aantal voorwaarden voldoen vooral voor wat vorm betreft. Is die vorm op een bepaald moment niet juist dan zal de hemoglobine in de rode bloedlichamen geneigd zijn koolstofmonoxide (CO) op te nemen, hetgeen een vergif is, in plaats van zuurstof. Als dat proces zou plaatsvinden in je lichaam dan zou je een met een acuut zuurstoftekort te maken krijgen. De meeste mensen kennen het risico van een slecht werkende geisser bijvoorbeeld wel. Dan komt er koolmonoxide vrij en kun je je bewustzijn verliezen en vervolgens stikken door zuurstofgebrek.

Dit is wat er aan de hand lijkt te zijn met coronapatiënten. Zij hebben een duidelijk gebrek aan zuurstof. Op zich werken organen zoals de longen wel, maar het bloed lijkt geen zuurstof te vervoeren zoals het zou moeten doen.

Mike Adams is ervan overtuigd dat 5G zoiets inderdaad kan veroorzaken, omdat is aangetoond dat 5G de doorlaatbaarheid van de celmembranen aantast waardoor er stoffen in de (bloed)cellen terecht kunnen komen die bijvoorbeeld de vorm van histine kunnen veranderen, waardoor de hemoglobine geneigd is om het giftige koolstofmonoxide op te nemen in plaats van zuurstof. Waardoor de patiënt dreigt te stikken en ook daadwerkelijk stikt waarmee, zo vermoedt een toenemend aantal experts, de mensen die spontaan dood neer vielen in Wuhan/China (5G aanwezig) verklaard kunnen worden.

Wat Mike zegt is dat er wel degelijk een covid-19 virus is, of het Wuhan virus zoals hij het noemt, en dat mensen bij besmetting met dit virus bepaalde symptomen vertonen. Naast het virus is ook 5G in staat om symptomen te veroorzaken en laten nu de symptomen van beiden identiek zijn, waardoor je nooit precies weet of iemand nu ziek is geworden door het virus, door 5G of door een combinatie van beiden.

En dan komen we ook automatische eigenlijk toch ook weer uit bij de vaccinaties zoals die door Bill Gates worden ontwikkeld, want hij hoeft slechts kleine hoeveelheden giftige stoffen in die vaccinaties op te nemen om een maximaal effect te bereiken. Dit, omdat de gerichte straling van 5G ervoor zorgt dat de celmembranen in het menselijk lichaam doordringbaar worden voor andere stoffen. Dus Gates kan stoffen in het vaccin doen, welke vervolgens, dankzij 5G en de toegenomen doorlaatbaarheid, in je cellen terechtkomen. Een doel kan zijn mannelijk zaad onvruchtbaar te maken, zo vertelt Mike onderbouwd.Het toont de lijnen van een ontzettend geraffineerd plan waar we hier mee te maken hebben. Om te beginnen weet je nooit of iemand bepaalde symptomen heeft vanwege het virus of vanwege 5G. Beiden zijn tot op zekere hoogte identiek qua reactie van het menselijk lichaam. Ook in beide gevallen zullen mensen positief testen op de aanwezigheid van covid-19 want de test doet niets anders dan testen op de aanwezigheid van bepaald genetisch materiaal. Dat materiaal is ook aanwezig (exosomen) als iemand is blootgesteld aan de directe straling van 5G.

Mensen die bijvoorbeeld positief getest worden en een paar dagen wat grieperig zijn, zullen waarschijnlijk met het virus te maken hebben. Mensen die grote problemen krijgen met de luchtwegen (zuurstoftekort) zullen of met het virus en 5G of alleen met 5G te maken hebben.

Uiteraard was van tevoren bekend dat mensen bepaalde symptomen zouden krijgen als ze zouden beginnen met de uitrol van 5G. Wat mooiere manier om die symptomen te maskeren door op hetzelfde moment een virus te lanceren wat precies dezelfde symptomen veroorzaakt. Dat de uitrol van 5G samenvalt met dit hoax virus is absoluut geen toeval.

Door het virus overal de schuld van te geven kan je de laatste vrijheden wegnemen van burgers en tegelijkertijd je 5G netwerk verder uitrollen dat straks als basis zal dienen voor de digitale gevangenis.

Meer informatie over vaccinatie:

Vaccinvrij
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl