Het is een simpel feit dat onze aantallen veel groter zijn dan de heersers waar we ons tegenover geplaatst zien. Eendracht maakt macht.

Een enkele pijl is makkelijk doormidden te breken. Bij een bundel pijlen is dit niet mogelijk. Iedereen moet hiervan doordrongen raken!

Wij ontvingen het volgende bericht van Erick van Dijk (hartelijk dank):

Beste vrienden van de waarheid,

Andermaal dank voor het plaatsen van mijn oproep!

Het is een simpel feit dat onze aantallen veel groter zijn dan de heersers waar we ons tegenover geplaatst zien. Eendracht maakt macht. Een enkele pijl is makkelijk doormidden te breken. Bij een bundel pijlen is dit niet mogelijk. Iedereen moet hiervan doordrongen raken!

Ook een simpel feit is dat het resultaat van je denken, en daarmee je handelen (zoals je politieke stem uitbrengen, bv.), afhankelijk is van de informatie waarover je beschikt. Informatie is de sleutel. Dit is altijd zo geweest. De "priesterklasse" zegt tegen de "adel": "Houd jij ze arm, dan houd ik ze dom." Het was niet voor niets dat het gewone volk vroeger niet kon lezen en schrijven.

Het op grote schaal delen van informatie is de enige manier die we hebben om onze vrijheid en individuele soevereiniteit te verwerven. Ik, en velen met mij wereldwijd, hebben sterk het gevoel dat dit de tijd is. De informatie om het hele beeld in elkaar te puzzelen is er. De mogelijkheid om deze informatie wereldwijd te delen is er nu ook nog. De vraag is alleen; hoe lang nog? Als ik kijk naar hoe machtige bedrijven bezig zijn met het invoeren van steeds meer censuur dan lijkt het alsof dit venster steeds verder wordt gesloten. Tot het helemaal dicht is, en dan is het te laat. Of te vroeg: 1984...

Tot mijn vreugde zag ik dat de eerste twee delen van James Corbett al zijn ondertiteld in het Nederlands.

Deel 1 en Deel 2: (klik op het tandwieltje in de speler, klik op "ondertitels" en kies "Nederlands" uit de lijst)

Ik ga aan de slag met deel 3.

Dan wil ik jullie nog herinneren aan een stuk dat ik eerder al stuurde. Het komt van het Britse UK Column en bevat zeer verontrustend nieuws over hoe de Britse overheid en media samenspannen, in samenwerking met de Franse overheid, om de mensen angst aan te jagen zodat ze gehoorzamen, compleet met de documenten erbij. De kenmerken van een grootschalige psychologische operatie van overheden tegen "hun" bevolkingen.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het nieuws dat broncode voor de modelleringssoftware, de bron van waaruit de wereldwijde paniek begon (een voorspelde 500.000 miljoen doden in het VK en 2,2 miljoen in de VS, weet je nog?), is vrijgegeven. Nou... niet echt.

De gepubliceerde versie blijkt voor vrijgave een maand lang te zijn opgepoetst door een team van Microsoft en andere experts, niet degene die feitelijk werd gebruikt. En de opgepoetste versie werd door werkelijke experts betiteld als knoeiwerk van een slechte amateur. Met andere woorden, de feitelijk gebruikte code was nog veel slechter dan dat. Zo slecht dat het na een maand oppoetsen door experts nog steeds waardeloos was. Nogmaals, dit was de basis waarop de wereld op slot ging, de economie kapot, miljarden die direct geraakt worden. En een wereldwijde depressie in het vooruitzicht.

Bedenk alsjeblieft wat dit zegt over het functioneringsniveau van hen waaraan wij ons bestuur hebben toevertrouwd! De dure maatpakken, de zijden dassen, de gepoetste schoenen, de decors, het is allemaal schijn. Doe zelf je onderzoek. Trap er niet meer in!

Helaas nog geen contact met hen gehad voor het aanzetten van de mogelijkheid voor ondertitels, dus zal het lezen worden.

Samen sterk!

Erick

Hierna het betreffende stuk waar Erick aan refereert met onder aan de pagina de bijbehorende video:

 UK Column, maandag 11 mei 2020

Goedemiddag, het maandag 11 mei 2020, net na 13 uur, welkom bij UK Column News. Uw gastheer vandaag is Mike Robinson, ik ben Brian Gerrish, en we zijn blij David Scott in de uitzending te hebben met een perspectief van ten noorden van de grens.

BG: Statistieken, Mike.

MR: Moeten we dat nog elke dag blijven doen? Ik heb het teruggebracht, het heeft weinig zin om het te hebben over gevallen wereldwijd. Het aantal geïnfecteerden is veel hoger dan de statistieken aangeven. Als we kijken naar het dodental, 248.641, om dat een beetje in perspectief te zetten, dat is 0.004% van de wereldbevolking, die zijn omgekomen. De actieve gevallen wereldwijd, misschien een interessanter cijfer, 2.414.192 gevallen, waarvan 2.367.118 er mild zijn. Het aantal ernstige gevallen is opnieuw afgenomen tot 47.074.

Maar het grote nieuws dit weekend was de presentatie van Boris [Johnson]. Dit is de nieuwe boodschap: "Door alert te blijven en het volgen van de regels kunnen we het virus onder controle houden." Dus "blijf alert, beheers het virus, red levens." Dat is de nieuwe boodschap. De vraag is; wat houdt dat in, alert blijven? Betekent dit dat we ons bewust moeten blijven? Of betekent het op een bepaald niveau van waakzaamheid blijven?  Laten we luisteren naar wat Boris erover zei:

Boris Johnson: Om onze vooruitgang in kaart te brengen en te voorkomen dat we weer terug naar af gaan, roepen we een nieuw COVID-19 waarschuwingssysteem in het leven, gerund door een nieuw Gezamenlijk Veiligheidscentrum. En het COVID waakzaamheidsniveau wordt in de eerste plaats bepaald door R (infectieratio) plus het aantal coronagevallen. Het COVID waakzaamheidsniveau bepaalt hoe strikt we moeten zijn met maatregelen voor sociaal afstand houden. Hoe lager het niveau, des te minder maatregelen, hoe hoger, des te strenger en strikter we moeten zijn. Er zullen vijf niveaus zijn; Niveau 1 betekent dat de ziekte niet langer aanwezig is in het VK, en niveau 5 is het meest kritieke, een situatie die was opgetreden wanneer de Nationale Gezondheidszorg overspoeld zou raken. Tijdens de lockdown bevonden we ons op niveau 4. Dankzij uw offer kunnen we momenteel in stapjes teruggaan naar niveau 3. Iedereen zal een rol spelen bij het laag houden van R."

MR: De R moet laag blijven. We gaan kijken naar de afzonderlijke niveaus en wat ze betekenen. Van 5, aflopend naar 1 hebben we "gevaarlijk snel oplopende verspreiding," dan "virus niet onder controle," dan bij 3 "virus onder controle," dan "virus treedt terug" en tot slot "geen besmetting door het virus."

Het volgende rijtje, bij 5: "R is groter dan 1, gezondheidszorg en ziekenhuizen kunnen het niet aan," zo wordt het beschreven. Het zou resulteren in "volledige lockdown, noodziekenhuizen weer open." Bij 4 is R "nog steeds groter dan 1 in een aantal gebieden, ziekenhuizen kunnen het aan, en we zullen teruggaan in lockdown." Wanneer R minder is dan 1, dat is bij niveau 3, dat gaat gepaard met "een gedeeltelijk opheffen van de lockdown." Ze zeggen dat we nu zitten op niveau 4 maar gaan geleidelijk in de richting van 3. Dit zijn dus geen individuele stappen, tussen niveaus zitten allerlei stapjes. Dan niveau 2; "winkels en kantoren weer open, in acht nemen van afstand houden, de kwetsbaren blijven thuis." En onthoudt, op dit moment worden kleine stapjes gezet naar niveau 3. Het lijkt dat de kwetsbaren, ouderen, nog lange tijd binnen moeten blijven. De vraag is of ze nog ooit naar buiten mogen. Een terugkeer van sportevenementen bij niveau 1, hoogstwaarschijnlijk alleen wanneer er een vaccin is. Daar komt het systeem in de basis op neer.

Maar mijn vraag is dit, Boris heeft het over R, maar wat is dan R? Dat is de vraag. Wat is R? Tijdens zijn praatje liet hij een dia zien, R is de besmettingsgraad. Maar dat is niet zo. Dus wat is R?   David, hebben ze een nieuwe definitie van wat besmettingsgraad is die ze R noemen? Omdat R misschien te moeilijk is voor het publiek, of hebben ze hier R opnieuw gedefinieerd, iets dat ze ons niet vertellen?

DS: Volgens mij hebben ze het taalgebruik vereenvoudigd. Ik heb gekeken naar de beschrijving van The Independent en anderen. Je kunt er altijd op vertrouwen dat zij het totalitaire beeld van de overheid op de wereld weergeven. Zij leggen R uit als het aantal dat door een persoon wordt besmet. 1 is een kritiek cijfer, wanneer het minder is dan 1 dan is de besmettingsgraad aan het afnemen, het totaal aantal besmettingen loopt terug. Dan wordt gezegd dat de uitbraak op zijn retour is. Ze lijken onderling verwisselbaar. Waarom ze de omschrijving veranderden is mij niet echt duidelijk.

MR: Ideeën?

BG: Ik denk dat het de bedoeling is dat voor het publiek niets duidelijk is, want dan blijft het volk in een staat van verwarring, en in die staat kunnen ze worden opgedragen wat ze wel of niet mogen doen. Waarvan de belangrijkste instructie is om onder huisarrest te blijven. Want dat is wat er nu gebeurt. Ik denk dat het taalgebruik opzettelijk dubbelzinnig is om de bevolking in de war te brengen. Als je naar Boris kijkt, hij ging naar een dure privéschool, maar tijdens de presentatie was hij nauwelijks in staat om het script van de autocue te lezen en sprak hij ons toe alsof we kinderen zijn. Er was een metertje te zien met een bewegend pijltje langs cijfers, en het pijltje aarzelde, bleef hangen, ging niet eens naar beneden. Dit is opzettelijke manipulatie van de geest, en zo meteen zullen we laten zien hoe werkelijk deze kwaadaardige aanval van de Britse overheid op de geest van het volk is.

MR: David, deel van de reden dat ik hiernaar vraag is dat Nicola Sturgeon (premier van Schotland) tijdens een persconferentie naar R werd gevraagd. Hier een stukje video en dan je reactie.

Nicola Sturgeon: De besmettingsgraad van het virus in Schotland, het getal R waar u inmiddels aan gewend bent het te horen, is nog steeds te hoog om betekenisvolle veranderingen op dit moment door te voeren. (in beeld de vraag: "Dus wat is het getal R, Nicola?")

NS: Ik heb je al een paar keer gezegd, Chris, ik kan je geen cijfer geven  want de experts zeggen me dat het onmogelijk is om met zekerheid te zeggen wat het is.

MR: De experts hebben dus tegen Nicola Sturgeon gezegd dat het niet mogelijk is te weten wat dat cijfer is? Hoe willen ze dan dat niveaumodel gebruiken als ze niet weten wat R = 0 is? Als ze het al hebben over R = 0? Dat is me nogal een situatie om in te verkeren, niet, David?

DS: Dat is het zeker. Dit is denken vanuit de positie van buitenstaander op hoog niveau door Nicola Sturgeon. "We weten niet wat het cijfer is, we weten wel dat het te hoog is. Deze beide en onverenigbare feiten werden ons verteld door experts, en ik geloof deze onverenigbare feiten tegelijkertijd. En ik zal het land toespreken met een stalen gezicht, me niet realiserend dat ik klink als een idioot. Ik zal beide feiten mededelen aan de pers." En de pers, die sterk wordt beheerst, er mogen geen vervolgvragen worden gesteld in Schotland. Ze zetten de microfoon uit na één vraag. De pers moet daar genoegen mee nemen.

MR: Waar staan we dan nu, Brian?

BG: Waar we staan is dat we kunnen zien wat er binnen de overheid gebeurt. Er is geen verschil tussen Nicola Sturgeon en de onbeduidende Lagerhuisleden in Westminster, want ze hebben geen flauw idee wat er binnen hun eigen regering aan de hand is. Laten we even teruggaan naar vorige week maandag toen een klokkenluider met een hoge positie binnen Westminster ons vertelde; "waar het bij de lockdown om draait, de overheid wilde de lockdown niet opheffen, want een opgesloten bevolking gaf de regering de gelegenheid het regeringsapparaat te herschikken. Deze buitengewone lockdown werd gezien als de uitgelezen gelegenheid om de productiviteit van alle bedrijven met 50 to 60% terug te brengen." Dan staat er: "Waarom scholen heropenen, verpleeghuizen, kolen gestookte energiecentrales? Laat die allemaal dicht, het is rotzooi. Het is verouderde technologie, ze vervuilen en vergiftigen. Ze zijn slecht georganiseerd, houd ze dicht." Deze persoon ging verder: "Wanneer er zoveel geld zal worden opgebracht, 240 miljard pond, een verzevenvoudiging van de staatsschuld, dan is het zinloos al die oude rommel weer op gang te brengen. Nu is de tijd om de maatschappij opnieuw uit te vinden."

Deze persoon die heeft gesproken met zeer ingewijde hoge ambtenaren zegt dat de overheid het land niet open wilde gooien, want terwijl het land opgesloten was kon dit opnieuw uitvinden, dit herschikken, dit transformerende beleid bliksemsnel doorgang vinden. En natuurlijk was de introductie van kunstmatige intelligentie over de breedte van het ambtenarenapparaat daar een belangrijk onderdeel van. Dat zal uitmonden in het verlies van duizenden banen. Het zal zich weerspiegelen in industrieën, scholen, ziekenhuizen en dergelijke. De overheid wil de lockdown dus niet opheffen, wat we zien, Mike, is vertraging.

We komen nog even terug op deze. We gebruiken hem als koptekst bij ons exclusieve verslag van vorige week. "Boris Johnson dwingt de Britse bevolking COVID-19 huisarrest te accepteren." Want dat is wat het is. Het is geen lockdown, we zijn opgesloten in onze huizen, en als je een oudere bent dan zul je nog vele maanden opgesloten blijven. De gebruikte term "dwingt" is niet van ons, dat ziet u zo. Maar, zodat we weten wat "dwang" betekent, het is het handelen door middel van chantage, een andere partij onvrijwillig te bewegen "door gebruik te maken van dreigementen of machtsmiddelen."

Laten we nu teruggaan naar dit diagram dat UK Column maakte dat laat zien hoe Bill Gates absoluut in het centrum stond van elk afzonderlijk deel van beleid omtrent COVID-19 lockdown met zijn verlangen om vaccins de wereld in te krijgen. En, zoals je net liet zien, Mike, ze willen nog steeds dat iedereen in het land Bill Gates' vaccins krijgt voordat we weer vrij zijn. Maar dit is waar we onze aandacht op moeten richten, de Scientific Advisory Group for Emergency (SAGE). Wat hebben we daarover te berichten? Twee dagen geleden kregen we een intern document van SAGE in handen, laten we eens kijken waar ze het over hebben.

Het is van 26 maart 2020. De koptekst luidt: "Opties voor het doen toenemen van het zich houden aan maatregelen voor sociaal afstand houden." De vraag die moet worden besproken: "Wat zijn de mogelijkheden voor het doen toenemen van het zich houden aan maatregelen voor sociaal afstand houden?" Het verslag geeft twee maatregelen, "een algemeen afstand houden door iedereen," en "het afschermen van de kwetsbaren gedurende ten minste 12 weken."

Dat is een deel van je antwoord, Mike. Het is duidelijk dat men binnen SAGE weet dat men ouderen niet naar buiten zal laten. Dit is een voetnoot bij het document, zodat mensen weten dat het hier gaat om feitelijke documenten: "Dit verslag werd voorbereid door SAGE's subgroep voor gedragswetenschappen SPI-B voor discussie tijdens SAGE #18 op 23 maart 2020." We hebben wat vernietigende uitsneden uit dit document op een rijtje gezet. Het is echt en, mijn hemel, dit is zo gevaarlijk...

Hier heeft de overheid het over "overhalen." "Ervaren van dreiging: Een behoorlijk aantal mensen voelt zich nog steeds niet voldoende persoonlijk bedreigd. Misschien zijn ze gerustgesteld door het lage aantal doden binnen hun demografische groep, hoewel het gehalte bezorgdheid misschien wel stijgt." En wat staat er dan dik gedrukt? "Het ervaren niveau van persoonlijke bedreiging moet worden verhoogd bij hen die onverschillig zijn door gebruik te maken van hard aankomende emotionele boodschappen. Om effectief te zijn moet het mensen ook bekrachtigen door duidelijk aan te geven welke maatregelen men kan nemen om de dreiging te verminderen."

Die laatste opmerking gaat niet over wat mensen kunnen doen, het gaat over wat de overheid wil dat de mensen doen. De reden, zoals vermeld, is om mensen banger te maken zodat deze agenda kan worden doorgevoerd.

MR: Ik heb de grootst mogelijk moeite dit niet te zien als een directe psychologische aanval op iedereen in dit land.

BG: Dat is het ook, Mike. Een directe psychologische aanval. En als je kijkt naar het aantal liefdadigheidsinstellingen en organisaties die zeggen dat we toenemend probleem hebben met geestelijke gezondheid in dit land. De mensen zijn gespannen, sommigen suïcidaal. En hier gebruikt de Britse overheid toegepaste gedragspsychologie binnen de COVID-19 Wetenschapsgroep om mensen bang te maken zodat zij hun agenda kunnen uitvoeren. Wanneer we aan het einde van het document komen zult u niet geloven wat het zegt. Maar we gaan verder.

 Dit is een deel van een tabel aan het einde van het document, het heet "APEASE" (betekent "kalmeren, sussen") een acroniem van de titels van de kolommen, "Acceptability" (aanvaardbaarheid), "Practicability" (uitvoerbaarheid), "Effectiveness" (effectiviteit), "Affordability" (betaalbaarheid), "Spill over effects" (neveneffecten) en "equity" (billijkheid). David, ik kom zo bij jou voor "billijkheid." Maar kijk wat het hier zegt: "De media gebruiken voor het vergroten van het gevoel van persoonlijke dreiging." De media gebruiken om mensen angstiger te maken. Waarom doen ze dat? Psychologen vertellen ons het hele weekend dat je dat doet omdat, wanneer mensen bang en gespannen zijn, het makkelijker is om toegepaste gedragspsychologie toe te passen om ze te laten doen wat je wilt. Er wordt zelfs toegegeven dat dit schadelijk kan zijn. Maar dat wordt alleen beschreven als een neveneffect.  Het is een beetje als spreken van "bijkomende schade" in plaats van "duizenden onschuldigen gedood" tijdens een oorlog.

David, billijkheid, we hadden al een kleine discussie, want als we kijken naar dit deel van het gedragswetenschappelijk document van SAGE, het is compleet ontdaan van enige menselijkheid, geen compassie, niets dat te maken heeft met mensen  die bezorgd zijn om zieken. Wat denk jij dat "billijkheid" betekent?

DS: Dat is een goede vraag, want het zou twee dingen kunnen betekenen. Het zou kunnen inhouden een bepaalde mate van onpartijdigheid of billijkheid. Je zou denken dat de overheid billijkheid bedoeld, want ze zijn dol op dat woord. Meestal komt dat woord voor ze je zakken leegroven. De andere definitie, de gerechtelijke, is natuurlijk het deel van de wet dat buiten het algemeen recht valt. Heel interessant dat dit woord opduikt in dat document.

BG: Dat is het zeker. We gaan verder. Dan hebben we "door de overheid gestuurde 'maatschappelijke afkeuring.'" Denk daar even over na. Voor de overheid om "maatschappelijke afkeuring" te gebruiken, hiervoor moet de overheid zich binnen de gemeenschap begeven om aan te zetten tot die afkeuring. Er staat: "Maatschappelijke afkeuring binnen de eigen gemeenschap kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van antisociaal gedrag of het ontmoedigen van het niet beoefenen van pro-sociaal gedrag. Ook dient te worden nagedacht over het gebruik van sociale afkeur, maar met het sterke voorbehoud rond negatieve gevolgen."

Ze erkennen hier dat, wanneer je één deel van de gemeenschap gaat ophitsen tegen een ander deel, wat krijg je dan? Er kan geweld optreden, mensen op straat kunnen worden aangevallen omdat ze niet de juiste respons gaven op een ander lid van het publiek. Het gaat verder: "Door de overheid aangestuurd 'in staat stellen': Gemeenschappelijke bronnen; Mensen wordt gevraagd voor langere tijd bepaalde gewaardeerde activiteiten en toegang tot faciliteiten op te geven. Deze dienen te worden gecompenseerd." En verderop: "Een adequaat ingerichte gemeenschapsinfrastructuur en mobilisatie moet snel worden ontwikkeld en dekkend zijn voor de hele gemeenschap."

Wat we hier zien is dat de overheid haar tentakels over de maatschappij uitspreidt. Dat zal zijn middels lokale overheden, parochieraden, maar ook via liefdadigheidsinstellingen om hun boodschap over te brengen. Dan krijgen we een briefje in de bus van een lokaal goed doel en denken dat het hun mening is, maar nee, dat komt van de overheid. Als we dan even teruggaan naar het raster van APEASE. Ik kan ze niet allemaal behandelen, daar is niet genoeg tijd voor. Dit schema geeft de evaluatie weer van sociaal afstand houden. Ik kijk naar opties in de linker kolom en wat staat daar? Dit is wat er staat:
  • Gebruik van de media om persoonlijk gevoel van dreiging te vergroten
  • Gebruik van de media voor het vergroten van verantwoordelijkheidsgevoel naar anderen
  • Gebruik van de media om positieve boodschappen te promoten rond acties
  • Berichten op maat
  • Het gebruikmaken en promoten van sociale goedkeuring voor gewenst gedrag

Dit lijkt regelrecht afkomstig uit het communistische China. Dit is Boris Johnson die de brede media gebruikt voor het uitvoeren van zijn toegepaste gedragspsychologie om ons opgesloten te houden. Ik kan niet uitdrukken hoe gevaarlijk dat is. We konden het niet geloven toen we dit  document kregen. We weten dat er meer zijn, hopelijk krijgen we er meer.

Dit is de methodologie. Laten we eens kijken was het SPI-B team zegt: "Het rapport werd opgesteld door twee leden van het SPI-B panel. Een verdere negen leden hebben hun commentaar gegeven waarna het rapport werd herzien." OK, prima. Maar dit is een kanttekening nauw gerelateerd aan dat commentaar: "Kanttekening: Veel van het bewijs waaruit is geput is zeer recent en is niet het onderwerp geweest van collegiale toetsing. In sommige gevallen is het bronmateriaal een studie van SPI-B gebaseerd op de mening van een expert. Dit rapport is inderhaast samengesteld en in geringe mate bekeken en getoetst."

Er is dus sprake van een team dat haastig bij elkaar werd geraapt, hun werk werd niet gecontroleerd. En wat is het resultaat? Dat de bevolking van het VK in hun huizen moeten blijven en de hele industrie van het land wordt stilgelegd met als gevolg de grootste economische terugval sinds 300 jaar. Als het niet echt zou zijn dan zou je zeggen dat je het niet kunt geloven. Maar dit is hun eigen document.

MR: Inderdaad, en we kunnen de effecten zien. Het document is van 22 maart, we zitten nu bijna in de tweede week van mei. We hebben inderdaad de effecten ervan gezien, we hebben de verhalen in de pers gezien, we zagen de opruiende koppen in de krant, "click bait"-achtige krantenkoppen, teksten om angst te zaaien. In mijn beleving gaat dit ver voorbij gevaarlijk. Dit is een misdaad.

DS: Het is volledig totalitair, want alles dat we nu denken wordt gemanipuleerd door de overheid. Het is besturen door middel van angst, niet gezond verstand. Door angst. Om buren tegen elkaar op te zetten om het volk te beheersen, het is diep sinister. Nu begrijp ik ook beter een bericht van de BBC van vorige week dat zei "Verklikken, of niet?" Het was een discussie over de voor en nadelen van het aangeven van je buren wanneer zij zich niet aan de regels houden.

BG: En om dat punt er nog even in te rammen bij ons publiek, want dit is zo belangrijk. Ik neem u mee terug naar een document van de overheid, dit is rond 2010. Het werd gemaakt door het Cabinet Office en het Institute for Government (belangrijke "denktank"). Wat is het? De titel is Beïnvloeding van gedrag middels openbaar beleid. Dit is het gevaarlijke deel van het document: "Dat betekent dat de burgers zich mogelijk niet volledig bewust zijn dat hun gedrag wordt veranderd - of in ieder geval hoe het wordt veranderd. Het moge duidelijk zijn dat dit de overheid openstelt voor beschuldigingen van manipulatie." En dat is precies de beschuldiging die UK Column hier vandaag neerlegt bij de regering van Boris Johnson. Op kwaadaardige wijze manipuleert de overheid de angst bij het publiek en hun gedrag om hun politieke agenda erdoor te kunnen drukken.

In 2013 begonnen we met het naar buiten brengen van deze waarschuwing, The Express die het had over de zogenaamde "Nudge Unit" (eenheid om "een duwtje te geven"). Dit is het team gedragskundige inzichten die dit uitgeeft. We waarschuwden voor deze kwaadaardige "liefdadigheid" die samenwerkte met de Britse regering op hoog niveau om mensen opnieuw te kaderen. Kijk waar ze het over hebben; "het gebruiken van idioten, over mensen heen walsen, hen ondermijnen, omzeilen, in diskrediet brengen." Dit is uitermate verderfelijk. Dit is duidelijk toegepaste psychologie. Onder het mom van liefdadigheid.

Maar laten we teruggaan naar SAGE. In wie zijn we daar geïnteresseerd? Dat is deze meneer, sir David Halpern, want hij was de spil in het web van het Insights Team, verbonden aan het Cabinet Office. We kunnen kijken naar werk van UK Column uit 2011 waar we waarschuwden voor de cirkel rond de conservatieve overheid, in die tijd rond David Cameron, maar ook twee belangrijke topambtenaren, Francis Maude en  Gus 'o Donnell, adviseur Geof Mulgan. Dan het hoofd van de "liefdadigheid," Julia Middleton. Waar werkten ze aan? Dit moet ik nog invoegen, Gus 'o Donnell werd vervangen door sir Bob Kerslake. Waar waren ze mee bezig? Achter de schermen werkten ze samen met de Franse regering via deze meneer, Olivier Ouillier, om tijdens geheime vergaderingen te bespreken hoe deze toegepaste psychologie te gebruiken voor het beïnvloeden van de geest van het Britse en Franse volk.

Gaan we verder naar beneden, dit is de meneer waarin we zijn geïnteresseerd, dr. David Halpern, de spil in deze gedragskundige agenda. Eerst werd het intern toegepast op departementen binnen de overheid. Het belangrijkste was DEFRA, een programma voor gedragsverandering van 34 miljoen pond, zeer gevaarlijk. Rechts ziet u de doelstelling, ervoor zorgen dat het Britse volk gehoorzaamt. Waar wilden ze naartoe? Een compleet andere samenleving, genaamd Big Society. Hier had Eric Pickles de leiding over de gemeenschappen in die fase.

Dat was onze waarschuwing in 2011 over deze Franse expert in hersenspoeling. Hij werkt binnen het hart van de Britse regering, maar dat werd het Britse volk niet verteld. Wat is het resultaat van dat beleid? Dood. Dit is een artikel uit The Mirror dat zegt dat "ergens tussen 7.500 en 17.500 ouderen zijn gestorven als gevolg van deze uitermate boosaardige toegepaste psychologie."

Is Hancock (Britse Minister voor Volksgezondheid) de zondebok? Want hij krijgt alles over zich heen, maar degenen achter de schermen zijn de sleutelfiguren bij het herschikken van het overheidsapparaat. De vraag die we moeten stellen. De regering van Boris Johnson liegt over de statistieken van COVID-10. We weten waarom, om een agenda van angst te creëren. En waarom is dat? Om de effectiviteit van toegepaste gedragspsychologie op het volk te vergroten voor het invoeren van een "herschikte" samenleving, economie, overheid en grondwet.

Hier is sprake van wanpraktijken in openbaar bestuur. Dat is een criminele overtreding, het doden van ouderen, velen zouden zeggen dat het pure moord is. David, ik ga hier even stoppen want dit is zo buitensporig, het is bijna te moeilijk om verslag van te doen.

DS: Dat is het, en het zat er al lange tijd aan te komen. Fascinerend dat UK Column dit al jaren geleden onderzocht. Nu zien we het in praktijk brengen van het hele proces, nu worden de vruchten  zichtbaar van het veranderen van hoe mensen denken. Om nog wat verder terug in de tijd te gaan, dit begon in de jaren 1920' met Edward Bernays, de bedenker van propaganda en public relations. Het leek me goed dit deel af te sluiten met een citaat van hem. In Propaganda uit 1928 zei hij: "De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa's is een belangrijk element binnen een democratische gemeenschap. Zij die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren vormen een onzichtbare regering die de werkelijke heersende macht van ons land is." Daar heeft u het. We worden nu bestuurd door een onzichtbare regering.

MR: Zonder meer. David, de oude boodschap was "blijf thuis, bescherm de gezondheidszorg, red levens." De nieuwe boodschap, de nieuwe propaganda is "blijf alert, beheers het virus, red levens." Toen we het er eerder over hadden lichtte jij een aspect uit van deze twee plaatjes.

DS: Inderdaad, de verandering van kleur. Wat betekent rood? Stop. Maar de nieuwe boodschap wordt omgeven door groene pijlen en tekst. Wat betekent groen? Groen betekent gaan.

MR: Dat klopt helemaal. En als we kijken naar de vandaag verschenen commentaren, vele ervan gaan over het verwarrende van de boodschap van Boris. Of we kunnen gaan of moeten stoppen, moeten we binnen blijven, kunnen we naar buiten? Kunnen we weer beginnen met werken? De situatie is onduidelijk. Laten we even teruggaan naar Boris. Hij zei: "Vanaf woensdag willen we mensen aanmoedigen om meer te bewegen, veel meer zelfs, in de buitenlucht. Je kunt in de zon zitten in het plaatselijke park, kunt met de auto weg, je kunt zelfs sporten, maar alleen met leden van het eigen gezin." Zou dit tot op zekere hoogte een bevestiging kunnen zijn van dat ze het mis hadden met mensen binnen hun huizen te houden?  Maar goed, nu mogen we dan buiten in de zon zitten. Echter, "de regels voor sociaal afstand houden moeten worden nageleefd, en voor de kleine minderheid die de regels toch breekt zullen de boetes worden verhoogd." Ik wil je een vraag stellen, David, je kunt het er wel of niet mee eens zijn. Met wat we net van Brian hebben gezien in het achterhoofd, is de verwarring rond de boodschap van Johnson opzettelijk? Zelf denk ik van wel. En is het feitelijk ontworpen om mensen aan te moedigen de regels te breken waarna ze kunnen rekenen op een behoorlijk draconische reactie van de politie?

DS: Over die draconische reactie van de politie kom ik zo te spreken. We zien dit overal in de wereld, zeer zorgwekkende berichten uit Australië. Ik denk dat niets van wat we zien toeval is. Het stuk van Brian laat zien dat het is gepland, het is opzet om het gedrag van mensen te veranderen. Dus waarom zou je het volk het ene vertellen en de politie iets anders? Het lijkt ontworpen om voor conflicten te zorgen. Het idee dat je naar een park kunt gaan, maar als je iets verkeerd doet, wat niet wordt gedefinieerd, dat kun je een forse boete krijgen. Hoewel het eigenlijk geen boetes zijn, daar kom ik zo nog op. Het lijkt ook bedoeld om mensen achter te laten met een gevoel van onrust. Misschien is dat de bedoeling.

BG: Als ik hier snel even iets in mag brengen, ik heb een behoorlijk aantal gekwalificeerde mensen gesproken, psychiaters en psychologen. Ze zeggen, als je mensen in de war hebt gemaakt, daarna zijn ze ontvankelijk voor het volgende stukje informatie. Dus, mensen lezen iets dat hen verwart, en  dan verkeren de hersenen in een staat waar het volgende stukje makkelijk in hun geest kan binnendrijven. Men kan dit zelf onderzoeken, en ik moedig dat aan. Maar als u dat document, Mindspace, niet heeft gelezen, dat zou u echt moeten doen en kijken naar de paragraaf  die we aanhaalden. Het document is te vinden op internet onder Mindspace, als één woord.

MR: David, je had het over Robert Peel en zijn kijk op wat de Britse politie zou moeten zijn, maar laten we wat meer in detail kijken.

DS: Ja, dit raakte me. Het werd door iemand gestuurd via Twitter, bedankt daarvoor. Het zijn negen regels, de principes voor wetshandhaving uit 1829. Hoever zijn we gevallen...? Ik zal er een paar voorlezen: "De kernmissie waarvoor politie bestaat is het voorkomen van misdaad als alternatief voor het onderdrukken van misdaad en wanorde door militaire krachten en een zwaarder straffenregime." "Het vermogen voor de politie om haar taken uit te kunnen oefenen rust op de goedkeuring van het publiek (nadruk in origineel) voor het bestaan van de politie, hun handelen, hun gedrag, en het vermogen van de politie om zich van het publieke respect (idem) te verzekeren en dit te behouden." "De politie dient zich te verzekeren van de welwillende medewerking van het publiek om zich vrijwillig aan de wet te houden om zich te kunnen verzekeren van het publieke respect en dit te behouden."

Nu hebben we het niet meer over wat voor vrijwilligs ook. Met een beetje geluk gaat het om misleiding, als je pech hebt om dwang. Peel gaat verder: "De politie dient slechts fysiek geweld te gebruiken in een mate nodig om naleving van de wet zeker te stellen dan wel de orde te herstellen wanneer overreding, advies en waarschuwing (idem) onvoldoende blijken om de doelen van de politie te halen." Hij zei: "De politie dient te allen tijde een relatie met het publiek te onderhouden die invulling geeft aan de historische traditie dat de politie het publiek is, en het publiek de politie (idem). De politie bestaat slechts uit leden van het publiek die worden betaald om toe te zien op de plichten van elke burger met het oog op het welzijn van de gemeenschap."

Dat is geweldig. Dat was de politie in ons land. Maar nu is de politie iets anders. Ik zou zeggen dat de politie tegenwoordig is wat wordt gedefinieerd in het Cambridge Woordenboek als "politiestaat." Er staat "een land waar de overheid de politie gebruikt om de vrijheden van mensen enorm te beperken." En is dat niet waar we ons in bevinden?

MR: Dat denk ik ook, zeker. We hebben nog een stukje video dat we bewaren als er nog tijd voor is. Ik weet dat je dit graag naar buiten wilt brengen, maar we hebben nog maar 10 minuten. We moeten verder. Voor we teruggaan naar Brian, als u ons wilt steunen, ga dan naar https://www.ukcolumn.org/community/. We stellen uw hulp zeer op prijs.

Brian, in het weekend hadden we een fantastisch evenement, AV11.

BG: Inderdaad, geweldig geslaagd, en dat alleen maar vanwege het team van AV dat briljant werk deed op de achtergrond, jij speelde daar een belangrijke rol in. Het was een live stream, technisch erg ingewikkeld, maar het ging heel goed, de sprekers waren geweldig, veel mensen zeggen "o hemel, nu begrijp ik wat er allemaal gebeurt." We hebben het over COVID-19 gehad, over het gedragskundige misbruik door de overheid, we hadden het over de farmaceutische industrie, elk aspect kwam in gesprekken naar voren en het paste allemaal in elkaar. We waren blij met de bijdrage van Ian R Crane vanuit zijn huis om de mensen toe te spreken, dat was wel de slagroom op de taart. Als u een fan van hem bent en u wist dit niet, hij is nu thuis, hij herstelt van operaties maar heeft nog steeds te kampen met de onderliggende aandoening. Maar in mentale zin was hij zeker aanwezig, geweldig.

MR: Een punt dat ik al jaren probeer te maken, en dit is mijn mening, betreffende mensenrechten. Dit zijn uw rechten als mens. Zo was het aan het begin. Het is een blanco pagina. U had geen rechten. Zet dit af tegen God gegeven, onvervreemdbare rechten, dat is wat anders. We noemen er een paar; het recht op leven, het recht op vrije meningsuiting, de vrijheid tot bijeenkomst, het recht om te protesteren, etc. Het probleem is, omdat het begon met een blanco pagina kunnen deze rechten ook weer verdwijnen al naargelang de nukken van degenen die op enig moment de leiding hebben. Wanneer we dat vergelijken met het idee van God gegeven en onvervreemdbare rechten, het komt eigenlijk hier op neer: GIJ ZULT NIET... Met andere woorden, uw rechten zijn grenzeloos, uw rechten worden voorondersteld, ze zijn onschendbaar. Ze worden alleen beperkt door GIJ ZULT NIET... Hoe werkt dit binnen het Britse algemeen recht? De jurisprudentie komt uit Entick versus Carrington, een zaak uit 1765, die het principe bevestigt dat "een individu alles mag doen wat niet bij wet verboden is." Het individu heeft dus onbeperkte rechten behalve waar de wet zegt dat x, y, of z niet mag.

Dit kunnen we zetten naast wat is toegestaan voor de staat, "de staat mag niets doen behalve wat is toegestaan door de wet." Wat we de afgelopen jaren in toenemende mate zien is dat de staat de rol aanneemt van het individu en aanneemt dat men het recht heeft alles te doen, waaronder het inperken van uw mensenrechten. Dit is het geval onder het Britse algemeen recht en alle landen met algemeen recht. Mensen worden verondersteld te beschikken over God gegeven en onvervreemdbare rechten, beperkt door wetgeving.

Waar staan we dan nu? Laten we kijken naar dit document in het bijzonder, Legislating for the relaxation of the lockdown (wetten maken voor de versoepeling van de lockdown). Over de laatste jaren hebben we gezien hoe onze God gegeven rechten zijn vervangen door het idee van mensenrechten, de vooronderstelling is verwijderd dat deze rechten afkomstig zijn van een andere bron dan de overheid, en nu hebben we dit.

Dit komt van sir Stephen Laws. Hij was degene die eigenlijk de wetten schreef, de hoofdadviseur van de regering tussen 2010 en 2016. Dit is wat hij zegt in dit document dat werd geschreven voor beleidsuitwisseling. Ten eerste: "Een situatie als deze (COVID-19) houdt ook een noodzaak in voor individuen om een deel van hun vrijheden en verworvenheden op te offeren, al was het alleen maar omdat hun individueel belang bij het onderhouden en de stabiliteit van de maatschappij waartoe ze behoren de hoogste prioriteit moet krijgen." Wat hij zegt is dat de behoeften van de staat voor die van het individu komen. Dan gaat hij verder: "De regering zou opnieuw moeten kijken naar vrijstelling van de ECHR (Europese Conventie voor Mensenrechten) tot het einde van de crisis, hoewel dat wellicht meer risico inhoudt, eerder dan minder."

David, dit lijkt één van de beste rechtskundigen van het land die eigenlijk mijn punt voor me maakt, dat mensenrechten gevaarlijk zijn omdat je begint met een blanco pagina, er is de vooronderstelling dat er in het universum geen hogere macht is dan een ander mens, wat betekent dat de gemeenschap dat deel toekent aan een mens die bij wet gelijk is aan ons allen maar zichzelf boven ons stelt door te beslissen wat onze rechten zijn en wat niet. Als we het hebben over gevaarlijke situaties, het lijkt dat we er nog één hebben gevonden.

DS: Absoluut, en we zien voortdurend een omkering van de waarheid, zwart wordt wit. Een systeem ter voorkoming van onteigening van de goederen van zwakken door de machtigen verwordt tot een middel om die goederen te stelen. Het gevoel bestaat hier dat een gemeenschap die niet gelooft in God gegeven en onvervreemdbare rechten uiteindelijk niet in staat zal blijken vrijheid te verdedigen. Uiteindelijk zal men buigen voor de angst en zich overgeven aan de almachtige staat. Dan komen we uit bij wat Benito Mussolini aanwees als bestemming, alles binnen de staat, niets buiten de staat, niets tegen de staat. Die kant gaan we op.

MR: Ik wil hierover nog een punt maken. Veel commentaren hierover suggereren dat deze lang staande rechten zijn verouderd en modernisering behoeven, en dat moderne mensenrechten een veel betere manier zijn. In dat plaatje dat ik liet zien, GIJ ZULT NIET... dat brengt ons natuurlijk terug bij de Tien Geboden. Het punt hier is dat wetgeving die al langer bestaat beter is, omdat meer en meer generaties van jury's hebben gemeend dat het goede wetgeving was. Het staat recht tegenover huidige positie dat we al die oude wetgeving weg moeten gooien omdat het niet meer relevant is. Maar waar het onvervreemdbare rechten betreft, dan hebben we het niet over de ongeveer 800 jaar oude Britse wetgeving, het gaat over duizenden jaren van een principe dat is gehandhaafd binnen de gemeenschap, een principe dat in Europa nooit echt voet aan de grond heeft gekregen, maar hier zeker wel. David, het bestaat al lange tijd en het dient niet zomaar weggegooid te worden.

DS: Inderdaad niet. Dit zal binnenkort het onderwerp worden van een serie artikelen in The Column, over algemeen recht, wat het is en wat het betekent, en wat het betekent om de liefde voor die wet in je hart te dragen.

MR: Goed, we gaan snel verder, want vorige week verscheen er een zeer interessante discussie op Github (presentatie en discussieplatform voor nieuwe software), waar Neil Ferguson van Imperial College de broncode plaatste voor de toepassing die hij gebruikte voor zijn computermodellen. Het was een werkelijk spectaculaire draad. Een behoorlijk aantal codeerders en IT'ers gaven nogal minachtende commentaren op de kwaliteit van Fergusons code. David, dit is van Lockdown Sceptics.

DS: Dat kun je wel zeggen. En dit is heel belangrijk, want deze code, meer dan wat ook, heeft het land richting lockdown geslingerd, het hele Westen feitelijk, en de route om ons allemaal op te sluiten in onze huizen, huisarrest. De beoordeling van de code is niets minder dan extreem vernietigend. Ze beginnen ermee te zeggen: "De code: Het is niet de code die Ferguson gebruikte voor zijn berucht Report 9. Wat werd vrijgegeven op Github is een zwaar aangepaste afgeleide ervan, nadat het meer dan een maand werd geüpgrade door een team van Microsoft en anderen."

MR: Ho, stop, wacht eens even, het was niet eens de code die Ferguson gebruikte maar een betere versie van de code? Anderen zijn te hulp geroepen om de zaak op te schonen?

DS: Dat klopt, ja. "Deze herziene codebasis is opgedeeld in meerdere bestanden voor de leesbaarheid en geschreven in C++, terwijl het originele programma 'één bestand was met 15.000 regels code waar tien jaar aan werd gewerkt.'" Dit gevolgd door het commentaar; "Dit wordt beschouwd als een extreem povere werkmethode."

Hij zegt dat hij probeert de originele code te krijgen maar denkt dat ze daarvoor naar de rechter moeten. Dan wordt gekeken naar verschillende andere aspecten. Eén van de meest zorgwekkende is niet deterministische uitvoer. Hij zegt: "Door fouten kan de code zeer verschillende resultaten geven bij een gelijke invoer en zij (hij doelt hier op Imperial College) doen voortdurend alsof dat onbelangrijk is. Dat probleem maakt de code ongeschikt voor wetenschappelijke doeleinden gezien een deel van de wetenschappelijke methode het vermogen is om resultaten te herhalen. Zonder herhaling zijn de cijfers misschien helemaal niet echt - iets dat het gebied van de psychologie aan den lijve heeft ondervonden. Zelfs wanneer de originele code wordt vrijgegeven dan moge duidelijk zijn dat er niet dezelfde cijfers uit zullen komen als in Report 9. Niet deterministische uitvoer zal enige verklaring behoeven, want het is niet iets dat iemand al eerder heeft geopperd als mogelijkheid."

"De documentatie zegt dat het model stochastisch is. Om te komen tot een gemiddeld gedrag dient meerdere malen te worden gedraaid met verschillende invoer."

Peter Hitchins haakte hierop in. Hij nam de drastische stap om de Oxford English Dictionary erop na te slaan om uit te vinden wat "stochastisch" betekent. Het betekent "te richten op een doel, ergens naar raden, met betrekking tot giswerk." Dus dat is de aard van de software die dit alles aanstuurt. Het volledige rapport van Lockdown Sceptics geeft een aantal voorbeelden van Edinburgh University waar men probeerde de software te gebruiken en niet in staat bleek consistente resultaten te krijgen. Bijvoorbeeld variaties van 80.000 doden. En Imperial College zegt eigenlijk "dat het zo hoort, gewoon een aantal keren herhalen en het gemiddelde nemen." Terwijl in andere zaken Imperial College dit zag als een probleem en probeerden het op te lossen.

In conclusie zeggen ze: "Alle studies die op deze code zijn gebaseerd dienen direct te worden ingetrokken." Daarmee valt elk argument van de regering voor lockdown meteen weg. "De pogingen van Imperial tot modellering moeten naar het begin worden teruggezet met een nieuw team dat niet onder leiding staat van Ferguson en vanaf de eerste dag zich toewijdt aan herhaalbare resultaten en een openbare code."

"Persoonlijk zou ik nog verder willen gaan en voorstellen dat de hele academische epidemiologie niet meer wordt gesubsidieerd. Dit soort werk wordt het beste overgelaten aan de verzekeringssector. Zij hebben modelbouwers en datawetenschappers in dienst, maar ook managers die bepalen of een model accuraat genoeg is voor gebruik in de echte wereld, en software-ingenieurs om er zeker van te zijn dat de software uitvoerig is getest, begrijpelijk, etc. Academische ondernemingen beschikken daar niet over, en de resultaten spreken voor zich." Hij beschrijft het als "software op hobbyniveau, onbetrouwbare rommel."

MS: Dan gaan we door met nog een draad op Twitter, en vooraf excuses voor het grove taalgebruik, maar we vonden dat mensen dit moesten zien. Loop ons er doorheen.

DS: Dit was in het weekend, heel vreemd. De politie van Hackney postte een tweet: "We vechten een verloren slag in de parken vandaag. Letterlijk honderden mensen die pizza aten, bier en wijn dronken." Oh, hoe verschrikkelijk! "Zoals altijd veel dank aan degenen die zich aan de richtlijnen houden." Dat zien we herhaald in de video die we zo laten zien, als er nog tijd voor is. Een persoon genaamd "L" die eigenlijk voorstelde dat "honden, paarden en wapenstokken in moesten worden gezet om de mensen uit het park te verwijderen." Ik reageerde daarop met te zeggen dat het de taak van de politie is om de mensen te beschermen, niet om ze aan te vallen. Daarop kwam weer een reactie vol grove taal. Dat "degenen die dit doen mogelijk mensen doden en verdienen wat ze krijgen." Zo'n vreemde tweet, zoiets heb ik niet eerder op Twitter gezien. Slechts twee retweets, 9 reacties, die allemaal mijn positie steunden dat de politie de mensen zou moeten beschermen, maar een ongelofelijke 451 likes. Dus 451 mensen stond het idee wel aan dat de politie mensen in parken slaat. En de likes bleven maar gestaag komen. Ik ging eens kijken naar een paar accounts waar ze vandaan kwamen. Hier heb ik een voorbeeld. Deze volgt 176 anderen, heeft 85 volgers. En zo waren de meeste. Vaak zijn ze opgezet met een voetbalthema, want je krijgt sneller volgers wanneer je bent verbonden met een voetbalclub, ze bouwen het op, volgen een paar honderd mensen, krijgen tussen 30 en 80 volgers, zo ziet hun account er redelijk echt uit, en zo zijn ze allemaal. 451 mensen die deze tweet van niks leuk vinden. Ik heb nog nooit zoiets raars gezien op Twitter. Mike, wil jij hierover speculeren?

MR: In de chat wordt al gespeculeerd dat je misschien het slachtoffer was van activiteit van Brigade 77 (genaamd naar een brigade in WOII die onorthodoxe methoden bij oorlogsvoering gebruikte).

DS: Zou dat de Gallant 77th Brigade (Brits legeronderdeel voor niet dodelijke oorlogsvoering, psychologische operaties via sociale media) kunnen zijn die dit uithaalt?

BG: Om even in te breken, David, ze betalen niet de salarissen van de 77th Brigade en van Google want die twee zijn geïntegreerd. Ze betalen geen salarissen voor mensen die niets zitten te doen. En ons is verteld dat ze niet alleen de sociale media in de gaten houden, ze doen er actief aan mee en veranderen de manier waarop mensen denken en zich gedragen. Waaronder natuurlijk dwang. Als de regering dwang gebruikt kunnen we er zeker van zijn dat 77th Brigade dwang gebruikt. Nu wordt het Britse leger ingezet bij deze samenzwering tegen het Britse volk. Voor degenen in het buitenland, het is 2020, we beschrijven hier een door het leger gesteunde dictatuur die functioneert, niet wordt geïnstalleerd, maar al actief is in het VK. De 77ste Brigade, ik denk dat je daar geld op in kunt zetten.

DS: Als het de 77ste Brigade is, en ik denk dat gerechtvaardigd is te denken dat dit zo is, dan gaat 77th Brigade nu op sociale media om ervoor te pleiten dat de politie geweld gebruikt tegen vreedzame mensen. En als dat het geval is dan is daarmee een nieuw dieptepunt bereikt.

BG: Ik vul alleen maar informatie aan, ik kan het niet bewijzen, maar het was interessante informatie die suggereerde dat 77th al bezig was met hun trucjes om mensen te bedreigen of te waarschuwen. Ik denk dat we in de toekomst meer zullen horen over vuile spelletjes, we zullen het af moeten wachten.

MR: Als we het over het leger hebben, ze lijken hier Nicola Sturgeon omsingeld te hebben, maar ik denk niet om haar te arresteren of om te brengen. Wat gebeurt hier, David?

DS: Dit is veteranendag.

MR: Ah, ik begrijp het.

 DS: Nicola was erbij. Het deed me denken aan Noord Korea. Ze staat vooraan in het midden, omkaderd door militairen. Ze weet zich niet echt een houding te geven dus kijkt ze maar naar beneden en somber omdat ze denkt dat dit is wat je doet bij een militaire gebeurtenis. En dan de politie op de achtergrond. Ik vond dit het meest Noord Koreaanse dat ooit door de Schotse regering werd opgevoerd. Ik dacht de moeite waard om even te benoemen. Maar er gebeurt natuurlijk meer in Schotland waar het het leger betreft. Dit is een artikel van The Times. Zij zeggen dat "een leger van burgers het virus en hackers kan bevechten."

MR: Ik neem aan dat ze het hebben over computervirussen, niet over het coronavirus?

DS: Nee, nee, nee, nee, nee, ze hebben het over virussen, waaronder het coronavirus, en hackers en terroristen. Dus krijgen we een leger van burgers. Deze man is meneer McDonald, woordvoerder van de SNP (Scottish National Party) voor militaire zaken. Hij is daar uitermate gekwalificeerd voor, hij was ooit reisleider op Ibiza, dus hij weet het één en ander van vechten op het strand. Nu spreekt hij... we zullen precies zien wat hij zegt, het is heel interessant, misschien herkent u het taalgebruik, heren. Hij zegt hier dat "het vasthouden aan het idee van nationale veiligheid uit de 20ste eeuw niet langer verdedigbaar is. De dreiging is nu minder een buitenlandse invasie of bommenwerpers in de lucht, ze is veel meer genuanceerd en doet zich op andere manieren gelden. Hij zegt dat hij hoopt op steun van het Schotse parlement, van de SNP (dat lijkt me voor de hand liggen), en benadrukt dat Holyrood (Schotse parlement) al de macht heeft voor het oprichten van een nationale herstellingsmacht die uitgebreid kan worden na onafhankelijkheid of zelfs overgenomen worden door de Britse overheid op een grotere schaal." Denk eraan, heren, dit is de proeftuin, daarna komt het jullie kant op.

"Het idee kreeg steun van Stuart Crawford, een voormalig Britse legerofficier die diende als defensiewoordvoerder voor de SNP in de jaren 1990', en Paul Sweeney, voormalig Kamerlid voor Labour. Majoor generaal Mitch Mitchell, directeur van het Centrum voor Ontwikkeling, Concepten en Doctrines, de denktank van het Ministerie van Defensie, beschreef het concept als 'innovatief 21ste eeuws post COVID denken over nationale veiligheid.' Meneer McDonald zegt dat zijn ideeën sterk beïnvloed zijn door de moderne afschrikprojecten van het Royal United Services Institute."

Als we daar dan naar kijken, "het Moderne Afschrikproject richt zich op het samensmelten van traditionele afschrikmethoden en sociale weerbaarheid tegen opkomende vormen van oorlogsvoering. In een tijd van hybride oorlogsvoering en grijsgebieden kan onze verdediging niet slechts bestaan uit een gewapende macht. Overheden, bedrijven en de burgermaatschappij zouden ook samen moeten werken voor het versterken van onze weerstand tegen bestaande en opkomende dreigingen. Samen met het vermogen van de gewapende strijdkrachten kan een dergelijke sociale weerbaarheid dienen als een cruciaal afschrikmiddel."

Grijs gebied, de kloof tussen oorlog en vrede, hybride oorlogsvoering waar alles deel uitmaakt van een aanval. Hoe weten we dit?

MR: Dit weten we van Marquan (?) Jones. Voor iedereen die gekeken heeft naar AV11, ik kon me op de zaterdag zijn naam niet herinneren, dat was wie het was, Marquan (?) Jones. Hij was het die vorig jaar het punt maakte dat er geen verschil is tussen oorlog en vrede in de 21ste eeuwse wereld. Dat zijn niet langer binaire staten. Net als met geslacht, een veranderlijke situatie. We bevinden ons op een enkele tijdlijn. Vandaag misschien wat meer oorlogszuchtig, morgen wat vrediger. Een beetje als het alertheidssysteem van Boris. Het kan elke kant op die ze willen, het is voortdurend een grijs gebied.

Maar Brian, wat doet de koningin onder de huidige omstandigheden? Ze is natuurlijk boven de zeventig.

BG: Ze zal nooit meer iets doen, Mike. Dit is een kop van The Mail: "Koningin 'keert misschien nooit meer terug naar haar plichten in de voorlinie': Staatshoofd, 94, zou voor onbepaalde tijd in quarantaine kunnen blijven op Windsor tot een vaccin is gevonden." Hier wordt ons vertelt wat er komt.

MR: Inderdaad. Maar de kop doet vermoeden dat ze de hele tijd binnen zal blijven. Maar op Windsor kan ze in het park zitten, als de politie ziet dat ze niet te dicht bij haar familieleden komt dan zal het wel goed komen. Maar het artikel plant het zaadje in onze geest dat we de koningin niet meer zullen zien, misschien via een videoverbinding, of zo. Maar kijk hoelang ze daar blijft: "Tot er een vaccin is gevonden." "Tot het vaccinimperium van Bill Gates de wereld zijn ondeugdelijke producten opdringt..." We weten nu al dat hem dat miljarden op zal gaan leveren, gewoon de wereldbevolking vermenigvuldigen met 477 pond, want dat gaat hij er voor vragen. Dus hebben we geen monarchie tot meneer Gates voldoende winst kan maken." Ik wil dat bij het publiek even in laten zinken. De constitutionele kwesties zijn verbazingwekkend.

MR: Maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Dit is de cover van GP Frontline. Een wonderbaarlijke afbeelding, David.

DS: Dit is ook ontleend aan beeltenissen uit de Tweede Wereldoorlog, toen was het een vrouw met een moersleutel die werkte aan vliegtuigmotoren om te helpen bij de strijd tegen de nazi's. Nu hebben we hier eenzelfde beeltenis. Het is de NHS, het nieuwe leger, de nieuwe God, het nieuwe alles. Voor mensen die luisteren in plaats van kijken, het is een verpleegster met een masker voor die extreem agressief kijkt terwijl ze een coronavirus in haar vuist fijnknijpt. Ze toont haar ontblote biceps als teken van kracht.

BG: Tweede Wereldoorlog, maar recht uit de Sovjet Unie, dit is precies het soort afbeelding dat zij gebruikten.

MR: David, jij kwam iets tegen, dit ziet er wat vreemd uit, wat is hier gaande?

 DS: Het lijkt dat er Schotten zijn die in opstand komen. Dat doen ze hier met een bord met UKColumn.org midden op een rotonde hier in de buurt. Geen idee wie dat heeft gedaan, maar dank aan degene die het zag en er een foto van opstuurde. Het was niet de eerste keer dat we berichten kregen van borden en andere middelen die opdoken op ongebruikelijke plekken. Dus als iemand zoiets ziet, schrijf ons en stuur een foto mee.

MR: We sluiten af met een meme die je vond. Hier zie je een schooljuf en ze vraagt: En kinderen, wat hebben jullie tijdens de lockdown allemaal geleerd?" De antwoorden die ze krijgt: "Er zijn maar twee geslachten. Vaccins zijn vergif. Bill Gates is een slechte man. Sociaal afstand houden is sociale conditionering."

DS: Ja, dat is mooi. Veel kinderen zullen vele waarheden leren, alleen niet in een school van de overheid. Al deze zaken kunnen onverwachte gevolgen hebben.

MR, BG: Absoluut.

BG: De uitzending van vandaag was langer omdat we denken dat het nieuws dat we brengen zo belangrijk is. Het zijn zeer gevaarlijke tijden in het VK, want als de overheid wordt toegestaan weg te komen met huisarrest dan kan dat natuurlijk in de toekomst worden herhaald, met een toegenomen mate van ernst. We zien vrijheden verdwijnen. Het is aan ons allen daar iets aan te doen. Als u de kans heeft ons materiaal te delen dan zijn we u daar zeer dankbaar voor, want het is ons nu wel duidelijk dat we op sommige gebieden behoorlijk zwaar worden gecensureerd. Als u waarde hecht aan het vrije woord, blijf ons helpen de feiten en de waarheid naar buiten te brengen. Bedankt dat u vandaag hier was.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl