Dodelijk advies Gezondheidsraad  Een nieuw onderzoek uit Israël toont aan dat mensen met een vitamine D gebrek grote kans lopen om ernstig ziek te worden als gevolg van wat men covid-19 noemt.

Dit is wat artsen en andere deskundigen al heel lang roepen, maar de Gezondheidsraad vond het niet nodig om mensen te adviseren om te zorgen voor wat extra vitamine D.Er is nu een nieuw wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat mensen met een gebrek aan vitamine D veel zieker worden van covid-19 dan mensen bij wie dit wel op peil is. Het is op zich niets nieuws want al in 2020 riep een groep experts dat vitamine D een heel belangrijke rol speelt bij het wel of niet ernstig ziek worden.

Het in Israël uitgevoerde onderzoek bevestigt bovenstaande. De wetenschappers die dit onderzoek publiceren zeggen er maar even heel snel bij dat vitamine D niet telt als vervanging voor het vaccin want anders zouden ze waarschijnlijk hun baan verliezen.

Wat vooral opviel in het onderzoek is hoe belangrijk voldoende vitamine D is bij infectie van de luchtwegen en dat dit tevens het eigen immuunsysteem een natuurlijke boost geeft.

De onderzoekers observeerden een groep van 250 patiënten in het Galilea Medisch Centrum in de periode tussen april 2020 en februari 2021. Al deze mensen waren positief getest en het vitamine D niveau van de patiënten werd vastgesteld uit de gegevens van routine bloedonderzoek dat eerder had plaats gevonden. Men keek daarvoor naar de periode van 14 tot 730 dagen voor de positieve PCR test.

Het bleek dat mensen die een tekort hadden aan vitamine D een 14 keer hogere kans hadden om ernstig ziek te worden. De kans om dood te gaan wanneer men ernstig ziek wordt als gevolg van covid-19 bedraagt 2,3 procent voor mensen met voldoende vitamine D en 25,6 procent voor mensen met een vitamine D tekort.

Zelfs als men alle andere mogelijke factoren in ogenschouw neemt, dan blijkt er een duidelijk verband bestaat tussen de ernst van de ziekte en de hoeveelheid aanwezige vitamine D bij een patiënt.

Hierna volgt een deel van eerder gepubliceerd artikel van ongeveer een jaar geleden. Toen besloot de Gezondheidsraad dat er geen wetenschappelijk reden bestond voor mensen om extra vitamine D te nemen.

Dat was ook precies de tijd dat men net was begonnen met vaccineren en aangezien vaccineren het enige gerecht was dat op het menu mocht komen werd vitamine D dan ook in de prullenbak gegooid.

Hoeveel mensen zouden nu nog geleefd hebben als de Gezondheidsraad gewoon had geadviseerd om voor de zekerheid te zorgen dat men wat extra vitamine D zou nemen? Hoeveel mensen zijn er gestorven omdat ze niet voldoende vitamine D hadden? Mensen die alleen in aanmerking mochten komen voor experimentele injecties waardoor ze een grote kans lopen om  AIDS te krijgen?

Hier een deel uit het eerdere artikel:

Al sinds oktober vorig jaar roepen wetenschappers op om mensen preventief vitamine D te laten slikken, maar daar werd niets mee gedaan. Rond kerst trokken ze weer aan de bel, met onder andere de volgende argumenten.

Bijna twee maanden geleden riepen experts in deze krant iedereen op om vitamine D te gaan slikken tegen corona. Deze groep experts kreeg veel bijval van onder meer huisartsen, longartsen en andere hoogleraren. Zo zegt de vooraanstaande hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell van de Vrije Universiteit: ,,Wachten op absoluut bewijs bij vitamine D lijkt onverstandig gezien het grote aantal mensen met lage vitamine D spiegels en de belangrijke rol die vitamine D speelt in het immuunsysteem.’’ Hij is - in lijn met onder meer dit wetenschappelijke artikel uit The Lancet - voor het uit voorzorg slikken van vitamine D. 

Sinds de oproep van de deskundigen, verschenen er bovendien meer studies die wijzen op het nut van vitamine D bij corona. Hoogleraar Gezond Ouder worden Manfred Eggersdorfer van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wijst op een studie van de vooraanstaande Duitse kankeronderzoeker Herman Brenner: ,,Daarin staat dat vitamine D-tekorten verantwoordelijk kunnen zijn voor bijna negen van de tien coronadoden. Dat is een geweldig groot aantal!’’ Uit een overzicht van allerlei wetenschappelijke artikelen over het effect van vitamine D op corona, blijken steeds meer positieve resultaten. 

En dan komt eindelijk het advies waar reikhalzend naar werd uitgekeken:

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het slikken van extra vitamine D helpt bij de preventie van corona, zegt de Gezondheidsraad. Het adviesorgaan deed in opdracht van de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar vitamine D, en concludeert dat er nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar is.

Deze uitspraak mag je met recht crimineel noemen. De overheid zal op basis van het advies uiteraard mensen niet adviseren om vitamine D te slikken en de meeste mensen zullen dit lezen alsof het helemaal niets uitmaakt of ze nu wel of niet voldoende vitamine D slikken, want het maakt toch niet uit volgens de Gezondheidsraad.

Wel wordt er nog even op gewezen dat het gevaarlijk kan zijn als je er teveel van slikt:

Het slikken van vitamine D is inderdaad pas gevaarlijk als je er te veel van binnenkrijgt, legde Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum, eerder al uit. "Dan kan het calcium in je bloed te hoog worden en dat slaat neer in je nieren of bloedvaten. Mogelijk kan dat problemen geven, zoals nierstenen."

Hoe smerig het allemaal werkelijk is wordt duidelijk uit het volgende stukje in het Parool:

Er is volgens de adviesraad van de regering wél voldoende onderzoek beschikbaar naar de preventie van andere acute luchtweginfecties. De kans op luchtweginfecties is zo’n 10 procent lager als je vitamine D slikt. Maar daarin ziet de Gezondheidsraad géén aanleiding om het bestaande advies voor het slikken van vitamine D aan te passen.

Vitamine D helpt dus bij iedere luchtweginfectie, behalve als het is veroorzaakt door SARS-CoV-2.

De reden dat de Gezondheidsraad dit zegt is uiteraard een heel eenvoudige: Er mogen geen "genezingen" komen voor covid-19 alias de griep, want dan zou de dodelijke corona vaccinatiecampagne volledig in het water vallen.

En mensen hebben een heel kort geheugen. Ze zijn voor het gemak maar even vergeten dat er het volgende soort koppen verschenen in de mainstream media in 2008.

En die banden zouden er nu ineens niet meer zijn?

gezondheidsraad farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie adviseert onze overheid.

Dat betekent dan niet alleen dat vitamine D in de prullenbak verdwijnt, maar ook dat andere natuurlijke middelen die heel goed werken bij griep/coronaklachten eveneens in de prullenbak verdwijnen en zeker nooit aandacht zullen krijgen.

Zoals quercetine, waarover wij eerder het volgende schreven:

Maar, quercetine speelt ook een belangrijke rol bij het onschadelijk maken van wat men noemt virussen wat nog sterker is wanneer gebruikt in combinatie met zink.

Een artikel over verkoudheids- en griepvirussen vermeldt dat quercetine celinfectie en virale replicatie remt (in vitro) en zorgt voor afname van virale belasting, longontsteking en hyperreactiviteit van de luchtwegen (in vivo). In een diermodel voor COPD remde quercetine ziekteprogressie door rhinovirusinfectie. Tot slot is quercetine een zinkionofoor. Dit betekent dat cellen zink, dat een brede antivirale werking heeft, beter opnemen.

Onder meer de volgende virussen zijn gevoelig voor quercetine:

Verkoudheids- en griepvirussen zoals rhinovirus, influenza A-virus, parainfluenzavirus, RSV
(respiratoir syncytieel virus) en adenovirus;
Coronavirussen SARS-CoV, MERS-CoV, mogelijk SARS-CoV-2;
Hepatitis C-virus, hepatitis B-virus;
Denguevirus type 2; ebolavirus;
Epstein-barrvirus;
Herpes-simplexvirus type 1 en 2;
Chikungunyavirus, zikavirus, poliovirus.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl