EU wil Europa vol laten stromen met Noord Afrikanen Onderdeel van de New World Order vormt de vernietiging van het bestaande Europa en een eind maken aan de daarbij behorende cultuur en ook bevolking.

Er moet een nieuw sub ras ontstaan dat minder opstandig is en gehoorzaam de bevelen van de machthebbers op volgt.Iedere keer als je denkt dat ons land nu toch wel echt een keetje vol begint te raken, komen er nieuwe stromen vluchtelingen, asielzoekers of arbeidsmigranten.

Volgens cijfers van het CBS hebben we in het eerste kwartaal van dit jaar te maken gehad met een record groei van het aantal inwoners van dit land.

cbs groei inwoners nederland 2022

Experts waarschuwen voor deze explosieve bevolkingsgroei en claimen dat ons land dit niet aan kan. Want, als de groei zich doorzet zoals het nu doet dan zal de totale geplande nieuwe woningbouw worden opgeslokt door de nieuwkomers, waardoor de Nederlandse burger wederom het nakijken heeft.

Sinds 1958 is de bevolkingsgroei niet zo groot geweest, maar destijds werd dit veroorzaakt door een recordaantal kinderen dat werd geboren en geen aparte huisvesting nodig had, omdat er destijds veel grote gezinnen voorkwamen.

Bovenop dit alles komt de Europese Unie nu met een nieuw plan.

Eurocommissarissen Ylva Johansson en Margaritis Schinas, die beiden gaan over migratie, presenteerden woensdag nieuwe plannen om de schreeuwende arbeidstekorten in Europa te lijf te gaan. De bevolking van het continent wordt ouder en dat betekent dat in de zorgsector alleen al miljoenen banen onvervuld blijven. Ook in transport, bouw, technologie en toerisme zijn meer arbeidskrachten nodig.

Schinas en Johansson willen daarom zowel de regels versoepelen als specifieke afspraken maken met bepaalde landen vanwaaruit veel migratie naar Europa plaatsvindt. Vanuit Egypte, Marokko en Tunesië mogen bepaalde mensen in de toekomst legaal naar de EU komen.

Er wordt gesteld dat de EU wordt gedwongen om een andere toon aan te slaan voor wat betreft immigratie. In plaats van dit een halt toe te roepen, moet het worden aangemoedigd.

Volgens de EU zijn er heel veel mensen nodig om de arbeidstekorten op te vangen en daarom moeten alle regels worden versoepeld en moeten mensen uit bovengenoemde landen heel gemakkelijk een visum kunnen krijgen. Ook mogen ze dat visum houden als ze werkeloos worden en wordt het eenvoudig gemaakt voor hun familie om zich ook in Europa te vestigen.

Wel mogen ze teruggaan na een paar jaar, als ze dat zouden willen. Kortom de sluisdeuren worden wijd opengezet.

Dit alles berust niet op toeval, maar op een geplande vernietiging van de oorspronkelijke Europese bevolking en dan met name de blanke man. Dit, omdat deze door de satanische sekte als meest gevaarlijke wordt beschouwd wanneer ze eenmaal doorkrijgen wat er werkelijk speelt.

Ze noemen dit ook wel de witte genocide waarover we eerder het volgende schreven:

Wanneer je zegt dat er een witte genocide plaatsvindt, waarvan The Great Replacement een onderdeel is, dan wordt dit standaard door de mainstream media gebombardeerd tot een extreem rechtse complottheorie. En dan het liefst ook nog het woord antisemitsch erbij om iedereen onmiddellijk het zwijigen op te leggen.

Wat men noemt The Great Replacement is in feite het Kalergi plan, geschreven door graaf Richard von Coudenhove-Kalergi in 1925.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Bovengenoemd proces is al jaren bezig en zal doorgaan totdat er zo goed als niets meer over is van de originele bevolking en/of cultuur.

Tot zover het eerdere artikel.

De al aanwezige asielzoekers en vluchtelingen in dit land werken voor een groot deel niet, maar zijn afhankelijk van uitkeringen om in leven te blijven en kosten de gemeenschap dan ook handen vol geld.

De nu door de EU voorgestelde stroom met aanhang, komt bovenop de reguliere stroom asielzoekers en vluchtelingen.

Dit alles gebeurt onder het mom, geweldige tekorten op de arbeidsmarkt, terwijl in de achtergrond volop wordt gewerkt aan de robotisering van de maatschappij. Een proces waarbij veel van banen waarvoor Noord-Afrikanen worden binnengehaald binnen afzienbare tijd zijn overgenomen door robots.

Tegelijkertijd moeten ook al deze mensen weer worden gehuisvest, terwijl er nu al geen ruimte is om iedereen in dit land fatsoenlijke woonruimte te geven.

Bij dit alles is nog geen rekening gehouden met de enorme stromen vluchtelingen die deze kant op zullen komen als de geplande hongersnoden eenmaal goed en wel zijn begonnen.

Wat weinig opvalt is hoeveel macht het EU-monster de laatste paar jaar naar zich toe heeft getrokken. Steeds vaker zie je ‘verordeningen’ uit Brussel die gelden voor alle lidstaten en wordt de rol van nationale overheden steeds kleiner, precies zoals het hoort in een communistische heilstaat.

Er wordt dan wel gesteld dat immigratie wordt beslist door de lidstaten zelf, maar als vreemdelingen eenmaal in de EU zijn, kunnen ze in het kader van diezelfde EU regels naar iedere lidstaat.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl