Wij mensen vertrouwen volledig op onze eigen zintuigen en als gevolg daarvan bestaan dingen die wij daarmee niet kunnen waarnemen niet, want anders hadden we die wel gezien.

Iemand in Californië besloot echter om de lucht te filmen met een infrarood camera omdat hij dacht daarmee meer te kunnen waarnemen en wanneer je die beelden ziet, valt je mond open.


Het is inmiddels een bekend gegeven dat UFO's zich vaak vermommen, ook wel cloaking genoemd. Ze zijn dan niet zichtbaar omdat ze zich bijvoorbeeld verbergen in een kunstmatige wolk. Deze zijn vaak toch te herkennen omdat ze dikwijls voorkomen als enige wolk in een verder blauwe lucht.

Vorig jaar deed iets dergelijks zich bijvoorbeeld voor boven België waar wij toen het volgende over schreven:

Nu doet zich een vergelijkbaar verschijnsel voor ergens boven België. De exacte locatie is onduidelijk, maar wat te zien is, is zonder meer indrukwekkend.

We zien weer, zoals meestal in dit soort situaties, een wolk die eigenlijk niet thuis hoort in de lucht zoals de er op dat moment uit ziet.

Aan de randen van de wolk, verschijnen ronde UFO’s, die als het ware de basis verlaten en op verkenning gaan.


xxx

Naast het cloaken hebben ze nog andere manieren om zich te vermommen omdat ze erin slagen onzichtbaar te worden in de normale frequenties die wij als mens kunnen waarnemen.

Het fenomeen licht wordt meestal uitgelegd als een golf. Deze golf heeft een frequentie, net als radio golven. Je kunt de frequentie ook in lengte (meters) uitdrukken. Lambda (golflengte) = c (snelheid licht) / f (frequentie).

Onze ogen zijn alleen gevoelig voor golflengtes tussen de 750 en 400 nm (nanometer). Licht met een andere golflengte kunnen wij met ons oog niet waarnemen, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Is de golflengte groter dan 750 nm, dan spreekt men van "infrarood". Infra omdat de golf-frequentie LAGER is (langere golflengte) dan wat we kunnen zien. Vaak kunnen CCD of CMOS camera chips deze kleur wel "zien", gewoon omdat de chip ook voor die frequenties gevoelig is.

Aan de andere kant van het spectrum zit ultraviolet. Het zit aan de violet kant, en is qua frequentie hoger (kortere golflengte).

En zo komen we bij één van de meest spectaculaire UFO waarnemingen ooit en eentje die is gefilmd met een infrarood camera. Dan zie je opeens dingen die met het blote oog niet of gedeeltelijk zichtbaar zijn, maar die er wel degelijk zijn en feilloos worden vastgelegd door een infrarood camera.

Via onze occulte specialist Bert ontvingen wij een video opname van Secure Team waarin beelden zijn te zien die gemaakt zijn door een goede kennis van Tyler, de eigenaar van dat Youtube kanaal. Het is een filmmaker die in Long Beach in Californië woont en die boven zijn huis enkele UFO's filmde met een infrarood camera.

En dan plotseling verschijnen er drie kleine UFO's uit de grote en die formeren zich in een driehoeksformatie.


xxx

De man blijft filmen en even later verschijnt er een hele serie kleine UFO's vanuit het moederschip.


xxx

Hierna volgen de bewegende beelden en die zijn echt spectaculair. Wie niet de hele video wil bekijken, kan skippen naar ongeveer minuut 8 in de video vanaf waar een analyse volgt van de gefilmde waarneming.


Bovenstaande opnames zijn natuurlijk prachtig en tonen aan dat er heel veel gebeurt in de lucht boven ons, zonder dat wij dat met het "blote oog" kunnen zien.

En is het dan toeval dat er op Eerste Kerstdag een vergelijkbare opname wordt gemaakt boven Sao Paulo in Brazilië? Ook daar enkele grotere moederschepen van waaruit minimaal één kleinere UFO tevoorschijn komt.

Helaas is het commentaar is het Spaans en kunnen wij het niet precies verstaan, maar de beelden zijn duidelijk.Misschien tijd voor UFO enthousiastelingen om te proberen de hand te leggen op een infrarood camera en wie weet zie je ook dingen die voor het gewone oog niet zichtbaar zijn.

Zo te zien wemelt het in onze lucht van de activiteit en zien wij daarvan maar een fractie.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl