De bijzondere UFO die onlangs door verschillende mensen boven de Amerikaanse staat Minnesota is gesignaleerd, blijft de gemoederen bezighouden.

Onlangs publiceerden wij het verhaal van een lezer die een identiek object boven Nederland had waargenomen en hij was niet de enige….Wat het ook is dat die mensen hebben gezien, gefotografeerd en gefilmd boven de Amerikaanse staat Minnesota enkele weken geleden, het lijkt een bijzonder object te zijn dat ook door andere mensen is gezien in ons land.

Een klein stukje voor degenen die het originele artikel niet hebben gelezen:

Het gaat om drie onafhankelijke waarnemingen in de Amerikaanse staat Minnesota van een behoorlijk groot cirkelvormig object dat er als volgt uit zag:


xxx

Naar aanleiding van ons artikel, ontvingen wij de volgende mail (dank!):

This evening while looking at your site I saw “Ruimteschip hangt vier minuten boven weg Update”

This gave me the goosebumps! This is exacly what my X wife and myself saw in 1996 From Oeffelt To Our House In Boekel, I didn’t have a camera with me so I didn’t take a picture but now I see it and thank you for that.

Back then I shared my experience with a few sites here is the article.


Op die website staat inderdaad het hele verhaal wat er die zomeravond in juni 1996 gebeurde tijdens een autorit van Oeffelt naar Boekel, een afstand van zo’n 26 kilometer.

De man in kwestie was samen met zijn toenmalige vriendin op bezoek geweest bij vrienden die in een vrij afgelegen boerderij in de buurt van Oeffelt woonden.

Hij kan zich die avond van 22 juni 1996 nog goed herinneren, want dat was de avond dat Nederland tegen Frankrijk speelde voor de wereldkampioenschappen.

Rond middernacht vertrekt het stel omdat de volgende dag een werkdag was en ze een beetje op tijd in bed moesten liggen. Het eerste wat de man ziet is een rond object met vele lichten dat rondcirkelt boven de boerderij waar ze op bezoek waren. Het was identiek aan die die nu wordt waargenomen in Minnesota.

Nu komt er wederom een verhaal van een lezer die eveneens een soortgelijke ervaring heeft gehad en ook niet zo gek ver van bovenstaande waarneming. Het bovenstaande verhaal speelt zich af rond Oeffelt en het hiernavolgende in de buurt van Posterholt, zo’n 80 kilometer verder naar het zuiden.


xxx

Het verhaal van auteur Peter Diepstraten die dit meemaakte vindt plaats enkele jaren na het bovenstaande:

Naar aanleiding van het artikel over de UFO uit Minnesota ook in Nederland gesignaleerd van de datum 04 oktober j.l. het volgende. Het betrof hier een ervaring van een man die met zijn vriendin een bijzondere ervaring had tijdens een autorit naar huis in Boekel. U vroeg onderaan het artikel of er meer mensen zouden zijn die iets dergelijks zich zouden kunnen herinneren dan wel of die iets soortgelijks hebben ervaren. Aangezien het jaartal juni 1996 toch al beduidend lang is geleden is mijn soortgelijke ervaring van iets recentere datum. Dit betreft de zondag 19 december 1999.

Mijn ervaring heb ik in een uitgegeven eigen boek opgenomen. Ik zal u de letterlijke tekst uit mijn boek weergeven. Deze ervaring cq. manifestatie is frappant identiek aan datgene wat in uw artikel werd omschreven.

"Het was op 19 december 1999 in de vroege ochtenduren dat moet geweest zijn tussen 05.45 uur en 06.00 uur, op de weg tussen St. Odiëlenberg en Posterholt, op de provinciale weg de N293. Ik had die nacht dienst gehad en was richting huiswaarts naar Koningsbosch. In die tijd hadden wij nog onze vaste post de dependance in het Bedrijvencentrum te Roermond. Ik had deze weg al talloze malen gereden dus ik ken deze weg op mijn duimpje. Ik weet nog goed dat het die ochtend, een week voor kerstmis trouwens dat het een druilige regenachtige ochtend was. Verder kan ik me nog herinneren dat toen ik de bebouwde kom verliet van Sint Odiëlenberg, ik voorbij hectometerpaaltje 6.0 reed en de lange weg voor mij zag opdoemen.

Op een gegeven moment had ik het idee gekregen dat de combinatie van de koplampen geprojecteerd op de wegdekstrepen alsook de regen alsook het mistige weersbeeld, want het was behoorlijk mistig die ochtend met een beperkt gezichtsveld, mij wat in verwarring bracht. De rustige cadans alsook de statische situatie alsook het monotone rijden was ineens voor mij erg opmerkelijk. Nochthans had ik het idee dat deze factoren gezamenlijk mij het idee gaven dat het effect hiervan mij parten speelde want ik meende hierdoor lichtschijnsels waar te nemen. Ik dacht ook sterk dat de vermoeidheid hierin ook een rol speelde.

Maar toen ik dan ter hoogte van hectometerpaaltje 7.0 van de provinciale weg reed werd ik geattendeerd op een vreemdsoortig lichtverschijnsel. De snelheid die ik had was niet al te hard ik reed rustig, er was die ochtend geen verkeer toen, het was trouwens ook nog op een zondagochtend. Ik bracht de snelheid aanzienlijk terug tot zelfs bijna stapvoets. Vervolgens naderde ik het industriegebied van Posterholt en kwam ter hoogte van [het bedrijf] Cuypers kozijnen en Geelen beton. Daar dacht ik te concluderen dat het vreemdsoortige lichtschijnsel te hebben kunen situeren of plaatsen in de vorm van een mogelijke draaiende bouwlamp of een mogelijke ventilator die voor een lamp aan het draaien was. Dat was aanvankelijk mijn eerste veronderstelling want ik nam waardat het verschijnsel afkomstig was van het terrein van Geelen beton. Door de mist kon ik het terrein niet goed onderscheiden maar ik kon wel vaag de grote mobiele [hijs] kraan waarnemen.

Plotseling zag ik naarmate ik dichterbij kwam dat er een gevaarte [object] boven de mobiele kraan hing [aanwezig was] wat een draaiende [roterende] beweging had. Ik was toen ter hoogte van hectometerpaaltje 7.8. In de verte recht voor mij zag ik uit de weg links een auto stilstaan net of deze voor mij stopte maar dat was totaal niet nodig want ik was daar nog veel te ver voor uit de buurt. Pas later realiseerde ik mij dat dit voertuig daar is blijven [stil] staan om ook naar het vreemde verschijnsel te kijken. Ik stond toen bijna stil en heb mijn hoofd uit het [portier]raam gestoken om goed te kunnen observeren naar wat het zou kunnen zijn wat ik daar zag. Ik had totaal geen idee maar om het te beschrijven is de volgende omschrijving de meest voor de hand liggende. Het zag eruit als een soort tolvormig voorwerp van ettelijke meters hoog, breed uitlopend naar boven en naar beneden toe in een puntvorming. Althans ik kwam tot die analyse omdat er gekleurde, ik noem het maar verlichte ramen of schijnwerpers van verschillende kleuren waren gepositioneerd. Ik schat zo'n 6 lagen onder elkaar met de kleuren geel, groenachtig en paars-roodachtig. De vorm van een driehoekachtige positie, ik kom toch op de term tol, was een soort van obeliskachtige manifestatie van enkele meters hoog. En ik schat de diameter op het breedste punt ook ettelijke meters. Maar dat was absoluut niet te taxeren. Ik blijf erbij dat dit voorwerp enkele meters boven de mobiele [hijs] kraan van Geelen Beton hing en draaide. Ofschoon het ook erg mistig was kon ik toch voldoende het aanschouwen hetgeen toch zeer en zeer afwijkend was en dat het eigenlijk op het griezelige af was.

Maar nu komt het. Ik was inmiddels al zachtjes doorgereden want ik had ook in de gaten dat de auto links er nog steeds stond. Ik hoopte deze automobilist[e] te kunnen aanspreken over het vreemde schouwspel waar hij [zij] ook naar heeft staan kijken. Maar plotseling reed deze auto voor mij weg. We waren inmiddels al verder op de provinciale weg N 293 gevorderd op het gedeelte Karkenerweg, met ook inmiddels links de Vlodropperweg en rechts de Boomstraat van Posterholt. De auto voor mij ging rechtdoor naar Karken richting Duitsland maar ik moest rechtsaf de N 274 op richting Koningsbosch. Nu doet het vreemde zich voor. Nadat ik dacht het verschijnsel achter me te hebben gelaten zag ik ineens op de kruising Vlodropperweg links en rechts de Boomstraat Posterholt, het voorwerp rechts van mij meevliegen. Toen had ik het niet meer dat kan ik je verzekeren. Het voorwerp (manifestatie) had dezelfde snelheid als wat ik reed. Een kleine honderd meter zou ik dan vervolgens rechtsaf de N274 opdraaien in de veronderstelling dat het dan of zou verdwijnen of wellicht rechtdoor zou gaan. Opeens zag ik het voorwerp links van mij meegaan, ik schat zo'n 50 meter hoog alsook zo'n 50 meter bij me vandaan. Ik passeerde hectometerpaaltje 21.3 op de N274 op het gedeelte Brunssummerweg. Deze gaat op een gegeven moment over in de Echterboschbaan. Pas toen ik bij hectometerpaaltje ik meen 18.9 was toen heb ik het voorwerp niet meer waargenomen. Maar al die tijd heeft het links van me meebewogen. Toen ik daar tijdens mijn volgende dienst met collega's over sprak zei men dat ik maar eens met een psycholoog moest gaan praten. Ik had het waarschijnlijk "tussen de oren" niet goed zitten, zo oordeelde men over mijn ervaring."

Tot zover even mijn relaas zoals o.a. opgetekend in mijn boek alwaar ik als beveiliger een reeks van ervaringen heb laten opnemen. Mijn naam is Peter Diepstraten. Inmiddels gepensioneerd.

Tot zover het bijzondere verhaal.

Peter Diepstraten is auteur en dus gewend om zaken goed te observeren en te kunnen beschrijven, waardoor dit een heel waardevolle waarneming is (dank!).

In de volgende video vertelt hij wat meer over het boek dat hij heeft geschreven.En om het verhaal compleet te maken, vinden wij een 12 seconden durende opname van dezelfde soort UFO, hangende naast/boven auto’s, wederom in de Amerikaanse staat Minnesota, maar dit keer gemaakt op 19 januari 2017. Een video die nog door bijna niemand is bekeken op een kanaal waar alleen deze video op staat.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl