Ongeveer twee weken geleden was er geen mainstreamkanaal dat niet berichtte over de ufo waarnemingen door piloten van verkeersvliegtuigen voor de kust van Ierland.

Zoals meestal, wordt het daarna doodstil en lijkt het alsof er niets is gebeurd, maar niets is minder waar, want er is nu ook een ufo waargenomen boven het vliegveld van Dublin.


Het is eigenlijk heel vreemd. Zo bericht alles en iedereen over een grote ufo waarneming boven de kust van Ierland en vrijwel direct daarna wordt het weer doodstil. Alsof er nooit iets is gebeurd. De autoriteiten stellen een onderzoek in, wat simpelweg betekent dat niemand ooit nog iets hoort.

Als iets zulk wereldnieuws was, hoe kan het dan de dagen daarna net zo snel weer verdwijnen? Op 12 en 13 november wordt het internet overspoeld door berichten over de waarneming en daarna stilte.

In het eerdere artikel berichtten wij over de dame die ongeveer drie minuten voordat de piloten hun melding deden, eveneens een onbekend object vastlegde op haar dashcam, onderweg naar haar werk.

Ongeveer een week na de waarneming was er een vrouw uit Dublin die boven het vliegveld van die stad een vreemd licht waarnam. Ze liep naar binnen en vertelde dit aan haar man die haar op zijn beurt vertelde dat enkele dagen na de waarneming door de piloten er ook boven de plaats Crumlin vreemde lichten waren waargenomen. 

De vrouw die het vreemde licht boven het vliegveld waarnam, had zelf niets gehoord over het verhaal van de piloten voor de kust en wat zij hadden gezien.

Hieronder een korte video-opname die de vrouw maakte van het licht boven het vliegveld.Het is natuurlijk niet de eerste keer dat er vreemde lichten worden gesignaleerd boven Ierland en dan met name het gebied waar de piloten de waarneming deden.

Vijf jaar geleden schreven wij al over een ufo waarneming in Cork, waar eveneens onverklaarbare vreemde lichten te zien waren.

xxx

En natuurlijk blijft het moeilijk om te bepalen wat nu precies de oorsprong is van deze vreemde vliegende objecten. Het kunnen allemaal manifestaties zijn van het geheime menselijke ruimteprogramma, maar het kunnen ook net zo goed buitenaardsen zijn.

In dat kader is het wellicht belangrijk om het volgende weer onder de aandacht te brengen. Het is een deel uit een eerder gepubliceerd artikel, waaruit uit vrijgegeven FBI documenten blijkt dat er wel degelijk buitenaardse ruimteschepen zijn die onze aarde bezoeken.

Naast documenten over Roswell en Majestic 12 heeft de FBI ook stukken over UFO’s openbaar gemaakt. Eén memo valt op waarbij een geleerd persoon de legertop informeert over schepen van een etherische planeet die zich op dezelfde plaats als de Aarde bevindt, maar een hogere trilling heeft. 

De memo is in het bijzonder gericht aan bepaalde wetenschappers die betrokken zijn bij belangrijke militaire en luchtvaartautoriteiten, aan een aantal rijksambtenaren en enkele publicaties. De memo dateert van 8 juli 1947 en is gemarkeerd als belangrijk.

De auteur verwacht niet veel te bereiken met deze handreiking. Het feit dat de data in de memo op een supernormale manier zijn verkregen zal hoogstwaarschijnlijk inhouden dat alle geadresseerden het paperas zullen veronachtzamen. Desalniettemin lijkt het meer een publieke plicht om de informatie bekend te maken. De auteur bezit verschillende universitaire titels en is een voormalig hoofd van een universitaire faculteit.

Mogelijk neemt het onderwerp vliegende schotels binnenkort serieuze vormen aan. Wanneer men besluit deze schepen aan te vallen wordt het aanvallende vliegtuig vrijwel zeker vernietigd. Onder de bevolking kan dit leiden tot paniek en internationaal wantrouwen.

De voornaamste data omtrent deze schepen zijn nu voorhanden en moeten worden geopenbaard, ongeacht hoe fantastisch of onbegrijpelijk het ook moge lijken voor mensen die nog niet eerder hebben geleerd op deze manier te denken.

  • Een deel van de schotels is voorzien van bemanning, andere worden op afstand bestuurd.
  • Hun missie is vredig van aard. De bezoekers overwegen zich op deze planeet te vestigen.
  • Deze bezoekers zien eruit als mensen maar zijn veel groter.
  • Het zijn geen geëxcarneerde aardbewoners, maar komen van hun eigen wereld.
  • Ze komen niet van een ‘planeet’ zoals we dat woord gebruiken, maar van een etherische planeet die met de onze vervlochten is en die we niet kunnen zien.
  • De lichamen van de bezoekers en hun schepen ‘materialiseren’ automatisch wanneer ze de vibratie van onze dichte materie binnengaan.
  • De schotels zijn uitgerust met een soort energetische straal waarmee gemakkelijk elk aanvallend schip kan worden gedesintegreerd. Ze kunnen terugkeren naar het etherische wanneer ze maar willen en verdwijnen simpelweg uit ons gezichtsveld zonder een spoor achter te laten.
  • Het gebied waar ze vandaan komen staat niet bekend als het ‘astrale niveau’, maar correspondeert met de Lokas of Talas. Zij die de esoterische materie bestuderen zullen deze termen begrijpen.
  • Ze kunnen waarschijnlijk niet bereikt worden door middel van radiogolven, maar mogelijk kunnen ze wel worden opgevangen met behulp van de radar wanneer een geschikt systeem kan worden bedacht.

We geven enkel de informatie door en kunnen verder niets doen. Behandel de nieuwkomers vanuit compassie. Tenzij de schotels zich terugtrekken worden de huidige cultuur en wetenschap geconfronteerd met iets waar ze niet mee om kunnen gaan. De weinigen met gezag die deze materie begrijpen dragen een grote verantwoordelijkheid.

Tot slot bevat de memo nog een addendum. De schotels zijn ovaalvormig en bestaan uit een hittewerend metaal of een legering die nog onbekend is. Aan de voorzijde van de schotel bevindt zich het besturingspaneel. De achterzijde bevat de bewapening die in principe bestaat uit een krachtig energetisch apparaat van waaruit in geval van nood een straal kan worden gegenereerd.

Bron: FBI.gov

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl