Steeds vaker zien we vliegtuigen die uiteindelijk wel landen, maar met een forse beschadiging aan de neus van het toestel.

Zo ook een Boeing 737 van Aeromexico die met een enorme deuk in de neus landde op het vliegveld van Tijuana.
Meestal gebeuren onverklaarbare aanvaringen van vliegtuigen met vreemde objecten op grote hoogte, maar dit keer gebeurde het tijdens de nadering van het vliegveld.

Op 13 december was een Boeing 737-800 van Aeromexico bezig met de nadering van het vliegveld van Tijuana toen de bemanning een forse dreun hoorden. Zij hadden geen flauw benul wat dat geweest zou kunnen zijn, maar aangezien alles nog normaal functioneerde hebben ze de landing doorgezet en het vliegtuig veilig aan de grond gekregen.

Na de landing bleek sprake van een fikse deuk in de neus van het toestel.

xxx


xxx

Alhoewel niemand weet wat er tegen het vliegtuig botste en de schade veroorzaakte, wordt er eigenlijk automatisch vanuit gegaan dat het een drone geweest is. 

Met de fenomenale stijging van het aantal drones neemt natuurlijk ook de kans toe dat er ééntje een keer een vliegtuig raakt en zeker als het vliegtuig zich op een lagere hoogte bevindt:Echter, het is helemaal niet zeker dat het Aeromexico toestel is geraakt door een drone. Het zou, voor zover ons bekend, de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een drone dergelijke significante schade veroorzaakt. 

Er zijn maar heel weinig voorvallen waarbij echt een passagierstoestel en een drone betrokkenzijn en de keren dat dit gebeurt is de schade heel erg beperkt gebleven en zeker niet zo ernstig als bij het toestel hierboven.

Het zou uiteraard ook een ufo geweest kunnen zijn die tegen het toestel is gebotst, zeker als dat gebeurt in een land als Mexico, waar ongeveer net zoveel ufo's rondvliegen als dat er auto's rond rijden. En binnen Mexico is Tijunana ook nog eens een plaats die regelmatig in het nieuws komt vanwege de vele vreemde lichten die daar in de lucht worden waargenomen.

Een ander argument waarom hier sprake geweest zou kunnen zijn van een ufo is dat er meerdere van dit soort schades zijn voorgevallen, maar alleen op grote hoogte. Op een hoogte waar geen drones vliegen, maar waar de betreffende vliegtuigen er na de landing net zo uit zien als hierboven.

Daarom hierna een deel uit een eerder artikel waarin wordt ingegaan op de risico's voor het vliegverkeer van ufo's en een aantal praktijkvoorbeelden van aanvaringen tussen vliegtuigen en ufo's.

Er doen zich een aantal vreemde verschijnselen voor en één daarvan is dat er in het mainstream nieuws steeds vaker op wordt gehamerd dat we UFO’s nu toch echt een keer serieus moeten gaan nemen.

Zoals bijvoorbeeld in de volgende uitzending van Fox News, waar de Engelsman en ufoloog bij uitstek, Nick Pope, te gast is om te praten over het steeds groter wordende gevaar dat UFO’s opleveren voor de burgerluchtvaart.

In de uitzending wordt uiteraard ingespeeld op de eerdere vrijgave van ufobeelden en wordt enkele keren herhaald dat we, al was het alleen maar voor de veiligheid van het vliegverkeer, nu toch echt UFO’s serieus moeten gaan nemen.

Dit alles lijkt weer een beetje op het verdere hersenspoelen van de bevolking richting het in de nabije toekomst bekend maken van de geheime ruimtevloot.


  

En toch, er gebeuren regelmatig vreemde dingen met vliegtuigen.

Zoals afgelopen week toen een An-24 van Polar Airlines tijdens een vlucht boven het Russische Siberië volgens de officiële berichten letterlijk in zwaar weer terechtkwam.

Wat dat dan precies geweest zou zijn is niet duidelijk, maar wel dat dit vliegtuig met iets in aanraking is geweest tijdens de vlucht.

Het zag er als volgt uit na de landing.


xxx


xxx

Volgens Polar Airlines was het geen blikseminslag en zij suggereren dat het misschien hagel geweest zou kunnen zijn. Echter, er wordt nogal geheimzinnig gedaan en men zegt niet dat het toestel in een zware hagelbui terecht is gekomen, dus wie weet hebben we hier wel een aanvaring met een UFO.

Dit is niet de eerste keer dat vliegtuigen aan de grond komen met dit soort schade. Wij hebben hier al vaker over geschreven en hier volgt een deel uit een eerder artikel waar wellicht ook sprake is van een botsing tussen een UFO en een vliegtuig: 

Volgens de onderstaande video uit Zuid Amerika gaat het wel degelijk af en toe mis.

Zo vertellen ze het verhaal van wat er gebeurde op 15 mei 2015 met een Boeing 777 van Aeromexico.

Dit toestel vertrok die dag om half acht ’s avonds voor een vlucht naar Madrid in Spanje. Ongeveer anderhalf uur na vertrek besloot de bemanning onverwacht een noodlanding te maken in Cancun omdat ze zeiden dat er storingen optraden in het elektrische systeem.

Na de landing in Cancun nam een passagier een foto van het toestel dat er toen zo uit zag:


ufvl 2

Volgens de onderstaande video heeft dit vliegtuig een botsing gehad met een onbekend vliegend object; een UFO dus.

De officiële versie van het verhaal is dat ze al direct na vertrek een blikseminslag hadden waardoor de schade ontstond en er eveneens problemen waren met het elektrische systeem.
De botsing van de 777 met een onbekend object lijkt veel op die die een vliegtuig van Air China twee jaar geleden had en waar wij toen het volgende over schreven:

De vlucht was in de vroege ochtend van 4 juni vertrokken van Chengdu naar Guangzhou. Het vertrek van de Boeing 757 verliep zonder problemen. Twintig minuten na take-off, terwijl ze zich op een hoogte bevinden van 26.000 voet, krijgt de verkeersleiding een noodoproep van het toestel en wordt besloten een noodlanding te maken in Shunagliu.

Deze verliep zonder problemen en er werd de passagiers meegedeeld dat een en ander het gevolg was van een technisch mankement. Echter, direct na het incident had één van de passagiers de tegenwoordigheid van geest om enkele foto’s te maken.

chin 1

De officiële verklaring kwam al vrij snel daarna: het was een vogel geweest. Als we dan kijken naar de grootte van de toegebrachte schade, dan moet het wel een enorme vogel zijn geweest. Een die bovendien iets van een soort verfstrepen heeft achtergelaten.

chin 2


Een vogelaanvaring bij deze vlucht is uitgesloten omdat én het vliegtuig daarvoor te hoog vloog én omdat er geen sporen zijn gevonden op het vliegtuig zoals bloedspetters of veren.

Er zijn nog talloze verhalen over bijna botsingen tussen vliegtuigen en UFO’s. Hebben we hier daarom toch te maken met buitenaardsen die niet goed uitkijken met hun snelle UFO’s of is er een andere verklaring?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl