Tot nog niet zo gek lang geleden hielden de meeste piloten, zowel burger als militaire, hun kaken stijf op elkaar als ze iets vreemds in de lucht zagen.

Nu verschijnt er een uitgebreide reportage in de New York Times waarin Amerikaanse marine piloten vertellen wat ze hebben gezien.
Het begint allemaal eind 2017 als er vanuit de Amerikaanse overheid een aantal video’s wordt vrijgegeven van Amerikaanse marine vliegtuigen die te maken krijgen met onbekende vliegende objecten.

Dat was toen revolutionair, ook al vond de gebeurtenis plaats in 2004, want nog nooit eerder was er in de verste verte ook maar iets bekendgemaakt door de overheid over onbekende niet geïdentificeerde vliegende objecten.

Velen vonden het gebeuren opwindend en eindelijk de eerste stap naar volledige Disclosure.

Anderen maanden tot grote voorzichtigheid en zagen in dat wat er gebeurde meer als een poging tot het langzaam maar zeker bekend gaan maken van de geheime ruimtevloot, zoals wij toen schreven:

Hoe dan ook, het proces van meer openheid over onbekende vliegende objecten zette zich voort en vorige maand schreven wij een artikel over hoe de Amerikaanse marine nu nieuwe procedures heeft ontwikkeld voor het melden van onbekende objecten door piloten.

Dit is alweer een stap in de goede richting en nu deze week verschijnt er een uitgebreid artikel in de New York Times, waarin een aantal marine piloten vertellen over de vrij recente ontmoetingen die ze hebben gehad met onbekende vliegende objecten.

Objecten die manoeuvres uitvoeren die door geen enkel menselijk vliegtuig mogelijk zouden zijn, zoals het versnellen in enkele seconden tot hypersonische snelheden en het maken van onmogelijke bochten.

Zelfs het verhaal over een aantal vliegers die bijna in botsing kwamen met een dergelijk object en hoe deze wel zichtbaar waren op de radar, maar niet met het blote oog. Dit wijst erop dat ze beschikken over een techniek die ze “cloaking” noemen, het onzichtbaar maken.

Het bovenstaande verhaal wordt verder besproken en toegelicht in onderstaande video van Tyler van Secureteam, door Paul Harmans voorzien van een Nederlandse ondertiteling (dank!).

Paul schrijft er het volgende bij:

Het Pentagon heeft niet zo lang geleden nieuwe regels opgesteld waarbinnen militaire piloten met hun UFO-waarneming uit de weg kunnen. Voorheen stond op het publiekelijk bekend maken door militaire piloten van een dergelijke waarneming 10 jaar gevangenisstraf of 10.000 dollar boete of beide! Geen wonder dat je van militaire piloten weinig of niets hoorde betreffende hun ervaringen met het UFO-fenomeen. Dat er duizenden burgerpiloten zijn die wel over hun UFO-waarneming praten (vraag vooral je krantje waarom zij daar nooit aandacht aan besteden!), geeft wel aan dat nagenoeg elke piloot tijdens zijn jarenlange carrière wel een vreemd object, of zelfs meerdere, in de lucht heeft waargenomen. En militaire piloten zullen daar veel intensiever mee geconfronteerd worden, omdat zij erop af worden gestuurd om poolshoogte te nemen en het object te dwingen te landen. Iets dat voor zover bekend nog nooit is gelukt. Wel bekend is dat het in de jaren '50 aan honderden piloten het leven heeft gekost, omdat de UFO zich verweerde door de militaire jet te laten neerstorten.

Nu met de nieuwe regels komen er meer militaire piloten naar buiten met hun waarneming. Het UFO-fenomeen is voornamelijk sinds vorig jaar en dit jaar in een wat beter daglicht komen te staan dankzij de onthulling dat het Pentagon al jaren onderzoek doet naar het fenomeen en het vrijgeven door het Pentagon van een aantal video's van militaire piloten die UFO's achtervolgen en waarbij de UFO duidelijk is te zien en de betreffende piloten hun verhaal mogen doen.

Sceptici blijven tegen beter weten in beweren dat het toch echt uitsluitend gaat om geheime techniek van de overheid en/of verbeelding en grappenmakerij. Maar waarom dergelijke techniek dan zonder medeweten van het leger en de marine opduikt tijdens hun oefeningen en de kans loopt neergeschoten te worden door notabene de eigen troepen, is een vraag die sceptici negeren. Ook het feit dat onderzoekers op het Pentagon toegeven in het duister te tasten omtrent de herkomst van de objecten en bedekt toegeven dat het beslist niet is uitgesloten dat het om een buitenaardse aanwezigheid gaat, dringt tot de harde kern van sceptici niet door, lees: ze willen dat niet weten, ze dienen een macht (de Deep State) die alle kennis en techniek die eventueel aan dit fenomeen valt te onttrekken voor zichzelf wil houden. Sceptici die stomweg geloven dat het Pentagon een miljoenenkostend en jarenlang onderzoeksprogramma opzet om onderzoek te doen naar de herkomst van hun eigen objecten die twee deuren verder in de gang zijn uitgedacht!? Onderzoeken naar het UFO-fenomeen die de Amerikaanse luchtmacht al in de jaren '40 begon en die tot op de dag van vandaag dus nog steeds bestaan, nu onder het beheer van het Pentagon. Overigens is het niet alleen de VS die dat onderzoek in het geheim doet, nagenoeg elke luchtmacht van ieder land doet het, ze willen allemaal een deel van de techniek en kennis bemachtigen.

Bedenk dat het hier beslist kan gaan om kennis en techniek die de hele wereld ten goede kan veranderen. Als UFO's van buitenaardse herkomst zijn, vliegen ze niet op stookolie die je niet verder dan halverwege de maan zal brengen omdat dan de tank al leeg is. Niet met een boordcomputer met daarop windows die al gecrasht is voordat je in een baan om de aarde zit. Niet met een TomTom die je meldt: 'indien mogelijk keren' als je de dampkring nog niet hebt verlaten en niet met een medicijnkistje gevuld met aspirine en pleisters. Ze vliegen dan op een exotische vorm van voortstuwing waarmee de op fossiele brandstoffen gebaseerde aardse wijze van voortbewegen subiet wordt weggevaagd als bekend wordt hoe hun aandrijving werkt. Windows en computers kunnen op de schroothoop als we weten hoe de bemanning van UFO's informatie verwerken. En TomToms die niet weten hoe je een bestemming op lichtjaren afstand moet vinden kunnen bij het grof vuil. Chemische medicijnen met uitsluitend bijwerkingen zullen door een vergevorderde beschaving allang vervangen zijn door een totaal andere vorm van genezen.

Alles waar de aardse Deep State jaarlijks triljoenen dollars aan verdient, staat op het spel als ze toegeven dat het UFO-fenomeen van buitenaardse herkomst is en onze wetenschap er daadwerkelijk serieus onderzoek naar gaat doen. Geen wonder dat de Deep State al sinds de jaren '40 van de vorige eeuw het fenomeen in de doofpot stopt en het bewust belachelijk heeft gemaakt zodat de meeste mensen er ver vandaan blijven, bang om ook uitgelachen te worden. En dat geldt ook voor de gevestigde media, die lopen al aan het handje van de Deep State, maar in het geval van UFO's durven journalisten daar sowieso niet serieus over te schrijven, bang om door collega's voor gek gezet te worden en bang om abonnees te verliezen die ook niet beter weten dan dat UFO's het terrein zijn van compleet van de pot gerukte idioten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl