Waarom kijkt de één iedere dag naar de lucht en ziet nooit wat, anders dan vliegtuigen en vogels?

En zien anderen juist met de regelmaat van de klok vreemde objecten vliegen?
Diegene die zelf “iets” gezien hebben veranderen vaak ineens van mening. Van een kritische scepticus geloven mensen dan plots dat er meer bestaat dan alleen wij aardbewoners.

Het is soms frustrerend voor diegenen die graag ook iets willen zien, maar hoe ze ook hun best doen ze komen niet veel verder dan sterren of vliegtuigen.

Waarschijnlijk moet het verschil in waarnemen worden gezocht in dimensies en frequenties; los van trefkans uiteraard. Het waarnemingsvermogen van de één heeft wellicht een iets breder frequentiespectrum dan de ander en is daardoor in staat beter en sneller “ongewone” dingen in het luchtruim waar te nemen.

Daaruit zou ook volgen dat, omdat het aantal UFO-waarnemingen nu overal snel toeneemt, er steeds meer mensen zijn bij wie het waarnemingsspectrum groter wordt. Een natuurverschijnsel dat ook zou kunnen verklaren waarom we ervaren dat de dimensies dichterbij elkaar komen.

Dat UFO's dimensies overschrijden, is voor ons overtuigend bewezen met de spectaculaire opname uit Mexico van een sigaarvormige UFO die met onvoorstelbare snelheid in een wolk verdwijnt en er niet aan de andere kant weer uitkomt.

Iemand die ook het “geluk” heeft altijd weer vreemde dingen in de lucht waar te nemen is een trouwe lezer uit Gent in België, die zijn waarnemingen publiceert op zijn website Above Our Heads.

We hebben reeds eerder enkele van zijn opnamen gepubliceerd en ook nu is het weer raak in Gent.

Hij stuurde ons de volgende e-mail (dank!).

Verleden vrijdagavond 07-11 zag ik bij het maken van hemelfoto’s (te Gent - Belgïe) bij prachtig maanlicht een oranje balk traag boven een overbuur z’n dak vliegen. Hiervan maakte ik een reeks beelden. Het object maakte geen geluid en van knipperlichten was niets te zien. 

Bij het bekijken van de foto’s en mits de helderheid ervan op te trekken vond ik een drievoudig opgedeeld, van oranje bollen voorzien, object. Binnen de volledige reeks zijn lichte vormveranderingen te onderscheiden.

Op twee andere hemelfoto’s waren eveneens andere objecten aanwezig. Van deze beelden maakte ik kleine verduidelijkende montages welke jullie op hun échtheid kunnen natrekken en ik jullie de originele beelden via een externe server laat downloaden (de link zal volgen in een afzonderlijke mail).


Wanneer je naar één van die originele opnames kijkt dan zie je het verlichte dakraam van de buurman met daarboven wat vage stipjes.

gent 13

Die voor menigeen onopvallende stipjes worden interessant als je de volgende vier opnames ziet.gent 8


gent 9


gent 10


gent 7

Ze worden nog interessanter als je wat meer in detail naar de uitvergrotingen kijkt.

gent 11


gent 12


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl