Op steeds meer plekken op aarde wordt nu tijdens zonsopkomst een tweede planeet waargenomen, linksonder ten opzichte van de zon.

Volgens een onderzoeker is dit niet de planeet Nibiru zelf, maar wel een uit dat zonnestelsel en hieruit blijkt dan dat het geheel snel naderbij komt.Enkele dagen geleden in een eerder artikel schreven we over hoe een dame in Canada een opname heeft gemaakt van een planeet naast de opkomende zon.

Deze bevond zich linksonder bij de zon en in vaktermen noemt men dit dan de “seven o’clock position” omdat dit overeenkomt met de positie van het cijfer zeven op een klok.

Wanneer we een tweede planeet, een tweede zon, waarnemen dan gaan we er meestal vanuit dat dit dan de planeet Nibiru is. Dit hoeft echter geenszins het geval te zijn omdat wat wij normaal gesproken Nibiru noemen, in feite een zonnestelsel is bestaande uit meerdere planeten, waarvan Nibiru er één is.

Iemand die veel onderzoek heeft gedaan naar de planeet Nibiru is onderzoeker Marshall Masters. Ook op deze website hebben we regelmatig aandacht besteed aan zijn werk.

Volgens Masters bestaat het minizonnestelsel uit vier planeten zoals weergegeven op het volgende plaatje:


nibiru zonnestelsel

De grootste in het plaatje is Nemesis, de planeet die je de donkere tweelingplaneet van onze zon kunt noemen.

Naast de twee andere planeten die hij Helion en Arboda noemt, schijnen er ook nog een aantal manen rondom die planeten te cirkelen.

Nemesis is zo goed als onzichtbaar vanwege de lage temperatuur aan het oppervlak van deze planeet.

Het bijzondere is nu dat naast die prachtige opname die in Canada is gemaakt er op de website van Masters ook beelden zijn geplaatst in de vorm van een video waarop een vrijwel identiek beeld aan dat uit Canada te zien is.


Masters zegt dat de planeet die we hier zien niet zoals wij dachten Nibiru is, maar de planeet Helion.

Een conclusie waar hij zelf ook nogal van geschrokken lijkt te zijn omdat Helion de binnenste is van de planeten ten opzichte van Nemesis, waaruit af te leiden is dat dit zonnestelsel misschien dichterbij is dan wij denken.

Om te kunnen vaststellen of we hier te maken met een hemellichaam of een lensafwijking zoals een lensflare gebruikt Masters een methode die hij noemt de gammatest. Waar dat in het kort op neerkomt, is het vaststellen of een object hitte afgeeft of niet. Een planeet die licht geeft moet dan een warm object zijn; een koud object geeft namelijk geen licht af.

De gammatest die ze op bovenstaande planeet hebben uitgevoerd, laat zien dat we hier met een warm object te maken hebben en dus wel degelijk met een echte planeet.

Verder zegt Masters dat deze planeet die tweeëneenhalf keer zo groot is als de aarde onbewoond is en valt in de categorie kleine gasreuzen. (Een planeet die voornamelijk uit gassen bestaat, wordt gasreus genoemd. In ons zonnestelsel zijn twee gasreuzen, de planeten Jupiter en Saturnus)

Masters zegt dat ze nog verder gaan met onderzoek naar deze beelden, maar zijn voorlopige eindconclusie is:

Mocht blijken dat dit inderdaad Helion is dan betekent dat dat de bruine dwerg Nemesis het hart van het minizonnestelsel perihelium nadert, de kortste afstand tot onze zon.

"En wanneer dat gebeurt dan zal het circus losbarsten", aldus Marshall Masters.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl