Soms lopen bij het lezen van bepaald nieuws de koude rillingen je over de rug.

Berichten waardoor de puzzelstukjes uit voorspellingen steeds beter op hun plek vallen.  




Ondanks dat Amerika en het Westen dachten dat de Noord Koreaanse leider Kim Jong-un loog toen hij kortgeleden zei dat hij beschikte over een waterstofbom, blijkt dit toch de waarheid te zijn.

Noord-Korea zegt in de nacht van dinsdag op woensdag een waterstofbom te hebben getest. Het zou betekenen dat het communistische land zijn nucleaire programma sterk heeft ontwikkeld, tot grote schrik van buurlanden.

Dat dit inderdaad het geval is, blijkt wel uit dat er een aardbeving werd geregistreerd met een kracht van 5.1 op de schaal van Richter.


nucleaire test noord korea

Op de staatstelevisie maakte Noord-Korea de test bekend. Pyongyang liet weten zich te blijven 'beschermen tegen het vijandige beleid van de Verenigde Staten.

De laatste nucleaire test werd uitgevoerd in 2013. Grote verschil is dat ditmaal een waterstofbom zou zijn gebruikt, een teken dat Noord-Korea zijn nucleaire wapenarsenaal significant heeft ontwikkeld. Een waterstofbom is een stuk krachtiger dan een 'gewone' atoombom.

In december zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un al dat zijn land over een waterstofbom beschikte. Veel experts, onder meer in het Witte Huis, dachten dat Jong-Un loog.


Het gevolg zal uiteraard verdere economische sancties tegen dit land inhouden, voor zover mogelijk want de natie is al volkomen geïsoleerd.

Zowel de Japanse als de Zuid-Koreaanse premier zeiden dit gedrag niet te tolereren en zich voor te zullen bereiden op maatregelen.

Hiermee zal het land steeds verder onder druk komen te staan, de omstandigheden steeds slechter worden voor de bevolking in een gebied waar de spanningen rondom de Zuid Chinese Zee sowieso oplopen, gecombineerd met een wereldeconomie die nu toch wel vrij snel richting afgrond marcheert.

Het land staat bovendien onder leiding van een psychopaat met een enorm ego en beschikt over werkende waterstofbommen.

De kans dat deze psychopaat zijn wapens zal gaan gebruiken, is dan ook vrij groot.


nucleaire test noord korea

Dan komen we toch weer terug bij wat “gezien” is door een aantal remote viewers. Meerdere mensen die door middel van remote viewing verschillende dingen hebben "gezien" en daar een eigen interpretatie aan hebben gegeven.

Wanneer je een combinatie maakt van wat die mensen hebben gezien en je legt het naast huidige ontwikkelingen dan lopen de koude rillingen je over de rug.

Wat korte informatie uit een eerder artikel:

Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, hier nog even een korte samenvatting uit een eerder artikel: Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingsbetalers uit te geven aan dit project.

De remote viewers van Ed Dames hebben al een aantal opmerkelijke successen geboekt. Zo vond er in december 2004 een aardbeving plaats in Indonesië van 9 op de schaal van Richter. Deze veroorzaakte een tsunami en er kwamen meer dan 250.000 mensen om het leven. Hierna ging Ed Dames aan de slag om te proberen vast te stellen wanneer en waar de volgende grote aardbeving zou plaatsvinden. Hij kwam uit op maart 2005 en als plaats nagenoeg dezelfde locatie. Deze voorspelling werd ver voordat deze zou plaatsvinden gedeeld met het radiostation Coast to Coast. En in maart 2005 werd Indonesië opnieuw getroffen door een zeer zware aardbeving.


Ed Dames is tevens de man die de befaamde killshot voorspelt; een enorme zonnestorm die het leven op aarde volledig zal ontregelen.

Deze zonnestorm of Killshot, zal zorgen dat bijna alle elektrische circuits doorbranden waardoor er wereldwijd niet of nauwelijks nog communicatie mogelijk is. Satellieten en navigatie zullen niet meer werken. De bevoorrading van winkels zal stoppen en er zal niet of nauwelijks nog energie beschikbaar zijn omdat ook de centrales niet meer zullen werken. Daarnaast loopt de mensheid zelf nog gevaar door straling van de protonen die binnen 24 tot 48 uur het aardoppervlak zullen bereiken. Het is alsof de aarde geraakt worden door een geweldige X-ray (Röntgenstraal of elektromagnetische straal).

In de aanloop naar deze Killshot zijn er door Ed Dames een aantal ijkpunten vastgelegd, waarvan één is het neerstorten van wat hij destijds noemde een Space Shuttle. Aangezien deze niet meer operationeel is en de Antares wordt gebruikt voor de bevoorrading van het ISS ruimtestation zou je het exploderen van die raket ook in het licht van de voorspellingen van Ed Dames kunnen zien.

Ed Dames noemt dit neerstorten van een ruimtevaartuig echter het tweede en laatste teken. Het eerste is het daadwerkelijk gebruiken van een kernbom door Noord Korea. En dat is, gelukkig, nog niet gebeurd.

Er is uiteraard ook nog de mogelijkheid dat wat Ed Dames en zijn team hebben waargenomen gerelateerd is aan de komst van Nibiru. De passage van een dergelijke planeet zal ongetwijfeld eveneens heftige dingen veroorzaken op de zon, die daarop misschien kan reageren met een dergelijke Killshot.

Dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn blijkt ook als je de resultaten van een andere groep Remote Viewers bekijkt. In dit geval gaat het om het Farsight Institute onder leiding van Courtney Brown.

Impacts van meteoren, die tsunami’s en vulkaanuitbarstingen veroorzaken.

Omvangrijke en heftige overstromingen van kustgebieden – tsunami’s.

Extreme zonnestraling, hetgeen dus overeenkomt met wat Ed Dames zegt.

Stormen en andere extreme weersomstandigheden.  Steeds meer begint het er toch op te lijken dat Ed Dames niet een killshot heeft gezien, maar de komst van de planeet Nibiru en de gevolgen die dit zal hebben,


Als we kijken naar de timing en de gebeurtenissen zoals die zich nu ontwikkelen dan blijken sommige dingen die zijn "gezien" akelig nauwkeurig te kloppen.

Ook de waarnemingen van het mini zonnestelsel Nibiru nemen namelijk hand over hand toe.

Vanwege de importantie, navolgend nog een deel uit een eerder artikel, waarbij het belang van de volgorde van de gebeurtenissen wordt duidelijk gemaakt. Waarbij wij het woord killshot in dit geval zouden willen vervangen door “komst Nibiru”.

De vraag die veel mensen zal bezighouden, is wanneer de remote viewers deze Killshot zien verschijnen? Is het nog dit jaar, volgend jaar of later?

Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát het gaat gebeuren, maar wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of meerdere voorvallen te identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt.

In de aanloop naar deze ultieme Killshot zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit soort "ijkpunten" aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus twee nog niet.

1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003 

2) Wereldwijde economische crisis, uitgekomen in 2008

3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, uitgekomen in 2011

4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een agressieve manier. Moet nog gebeuren.

5) De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren.

Dan is er nog iets wat Ed Dames aardig wat jaren geleden heeft voorspeld:

Wanneer de grote gebeurtenis dan echt plaatsvindt dan ziet hij beelden van vechtende soldaten wereldwijd die allemaal naar de lucht staren omdat daar iets heel indrukwekkends gebeurt. Zij zullen dan massaal hun wapens neerleggen en naar huis gaan. Waar Ed Dames vooral de nadruk op wil leggen is dat het niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van een leven zoals wij dat nu kennen.

tweede zon canada

De stukjes van de puzzel beginnen nu echt op hun plek te vallen.

Allemaal dingen die Ed Dames via de reguliere kanalen niet kon weten, gebeuren nu.

Wereldwijd wordt er steeds meer gevochten, wat steeds verder zal escaleren en toenemen. Mensen zien nu op dit moment al vreemde dingen in de lucht zoals een tweede zon en mysterieuze lichtstralen, iets dat natuurlijk pas echt door de massa zal worden opgemerkt wanneer de planeet duidelijk zichtbaar aan de hemel staat. 

Noord Korea voert een test uit met een waterstofbom en zal steeds verder onder druk komen te staan en ongetwijfeld zal Kim Jong-un op een gegeven moment zodanig in het nauw worden gemanoeuvreerd dat hij als enige oplossing een aanval met een kernwapen ziet.

Alles en iedereen op deze planeet lijkt onrustig, net zoals ze dat waren bij de vorige passage van het minizonnestelsel Niburu en zoals dat werd beschreven in de Kolbrin bijbel.

Als we dan uiteindelijk terechtkomen bij iets wat op geschreven documenten lijkt, dan zien we naast de kleitabletten van de Sumeriërs iets wat de Kolbrin Bijbel wordt genoemd. Het is een verzameling van oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de Middeleeuwen.

In die Kolbrin Bijbel staat onder andere het volgende:

“De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel. Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat.

Angst nam de bevolking in haar grip en vrouwen werden door die angst onvruchtbaar. Ze konden niet zwanger worden en degene die het wel werden verloren hun kind.

De dagen van stilte werden gevolgd door een tijd waarbij trompetgeschal en doordringende hoge tonen werden gehoord in de hemelen en de mensen werden net zo bang als een kudde zonder herder.

De doden waren niet langer heilig en werden in het water gegooid. De pakhuizen waren volgestouwd met graan en niemand verbouwde nog wat. Het vee werd alleen gelaten en zwierf rond en dwaalde naar vreemde weiden. Hun geblaat werd genegeerd en men slachtte het vee van de buurman.

Niemand bezat nog iets. De openbare registers werden heen en weer geschoven en vernietigd. En niemand wist meer wie er slaaf waren en wie meester. De plaag waarde door het land, de rivier was bloedrood en overal was bloed. Zij die dronken van de rivier moesten onmiddellijk overgeven. Het stof beet zich vast in de huid van zowel mens als dier.

Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land was platgeslagen en verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat stond. Ze kwamen naar beneden in hete buien en achter hen aan kwam een soort vreemd gloeiend vuur dat over de aarde liep.

De vis in de rivieren stierf, wormen, insecten en reptielen sprongen omhoog vanuit de aarde. De duisternis van een lange nacht spreidde een zwarte mantel over de aarde waardoor iedere lichtstraal werd gedoofd. Niemand wist wanneer het dag of wanneer het nacht was want de zon wierp geen schaduw".
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl