Een team astronomen heeft achterhaalt waar de meteoriet die verantwoordelijk was voor meer dan 1.000 gewonden in Rusland, waarschijnlijk vandaan kwam.

Van de 9.700 ontdekte aardscheerders die tot nu toe door specialisten zijn ontdekt, komen er meer dan 5.000 uit dat gebied.Normaal gezien is het bijna onmogelijk om te bepalen waar een op aarde terechtgekomen stuk ruimtepuin in de vorm van een asteroïde of planetoïde nu exact vandaan komt.

Dankzij de Russen die veelal met camera’s op hun dashboard rondtoeren, heeft men in detail de baan van het object kunnen vaststellen. Via dit videomateriaal heeft een astronomenteam uit Columbia kunnen uitrekenen waar het object vandaan kwam. Niet alleen vanuit welke richting, maar ook haar omloopbaan om de zon.

Jorge Zuluanga en Ignacio Ferrin zeiden dat ze relatief eenvoudige calculaties hebben uitgevoerd om vast te stellen hoe snel de rots viel en in welke richting. Met dat uitgangspunt waren ze in staat om het traject door de ruimte te bepalen en vast te stellen dat het een elliptische omloopbaan om de zon beschreef en hebben ze de herkomst van het object kunnen herleiden naar de Apollo asteroïden of planetoïden gordel. Dat, zoals ook David Icke op zijn website zegt, is geen goed nieuws.

De Apollo-planetoïden zijn een groep planetoïden genoemd naar de eerst ontdekte Apollo-planetoïde: (1862) Apollo. De banen van de Apollo-planetoïden kruisen de aardbaan; ze hebben een elliptische omloopbaan waarvan de halve hoofdas korter is dan deze van de aarde. Sommige kunnen zeer dichtbij de aarde komen, waardoor ze voor ons een potentiëel gevaar vormen.

Ruimterotsen uit die regio kruisen heel regelmatig de omloopbaan van de aarde. Van de 9.700 ontdekte aardscheerders (een aardscheerder is een planetoïde met een zodanige baan om de zon dat deze de baan van de aarde kruist, althans zeer dichtbij de aarde in de buurt kan komen.) die tot nu toe door astronomen zijn ontdekt, komen er meer dan 5.000 uit dat gebied. Dit betekent helaas dat dit niet de laatste rots is geweest die rakelings langs de aarde is gegaan. In feite is het een zekerheid dat er meerdere zullen zijn die de aarde gaan raken binnen afzienbare tijd.

Hieronder zie je een al eerder door ons gepubliceerde statistiek, samengesteld door The American Meteorite Society, die laat zien dat er de laatste jaren een sterke toename is geweest van het aantal waargenomen vuurballen in de lucht.


met 1

Dit houdt in dat veel astronomen niet uitgaan van bovenstaande tabel, maar gebruikmaken van historische cijfers en komen met geruststellende berichten als, “Ach, het valt wel mee, het zijn er maar vier of vijf per jaar”. We zullen hier de komende tijd regelmatig aandacht aan besteden want het valt helemaal niet mee.

Dagelijks worden overal ter wereld vuurballen in de lucht waargenomen. Enkele dagen geleden kwam er een meteoriet naar beneden in de Golf van Riga in Letland. Deze werd in grote delen van Letland waargenomen. Volgens een getuige in een uitzending van het radiostation “Baltcom” was er een ongewoon fel blauw licht waar te nemen met een soort explosie/geluid. Ditzelfde werd ook waargenomen door een observatorium in Finland.

Dit soort gebeurtenissen haalt het mainstream nieuws niet omdat het minder spectaculair is dan de explosie boven Rusland. Ze zijn er echter wel degelijk en ze nemen toe in aantallen. Voor de aanhangers van de theorie over de planeet Nibiru, alias Planet X, is het duidelijk wat dit veroorzaakt. Voor anderen die de overtuiging die hoort bij deze uitleg niet delen is de toename onverklaarbaar.

Hierna volgt nog een opname uit Rusland die laat zien hoe de gewone man op straat en in gebouwen deze gebeurtenis meemaakte. Het is een compilatie van reacties van mensen.


Bronnen:

Huffington Post
Sott Net

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl