De onbekende planeet, planet X, Nibiru of de tiende planeet is een fenomeen dat de gemoederen blijft bezighouden.

Het bestaan ervan wordt inmiddels door NASA in alle toonaarden ontkent. Dat wil zeggen, het NASA van nu, want enkele decennia geleden dacht men er ook daar (formeel) geheel anders over.

Destijds waren NASA astronomen er zo van overtuigd dat deze planeet bestond dat ze op een zeker moment zeiden, “Het enige wat we nog moeten doen, is het een naam geven”. De toenmalige hoofdastronoom Dr. Robert Harrington was eveneens overtuigd van het bestaan en de volgende tekening met de ecliptische omloopbaan van Nibiru is dan ook door hem gemaakt in 1990.


har 1

Ook verschenen er in die periode regelmatig artikelen in kranten over de onbekende planeet. Dan, ineens gebeuren er merkwaardige dingen.

In 1991 vertrok Harrington voor NASA met een telescoop naar Nieuw Zeeland om van daaruit de naderende planeet Nibiru vast te leggen. Hij verbleef daar in totaal bijna twee jaar en alles wat hij aan beeldmateriaal produceerde werd doorgestuurd naar Washington. Volgens mensen die hem kenden stond Harrington in januari 1993 op het punt wereldkundig te maken wat hij had ontdekt.

Echter, hoewel Harrington tot dan toe niets gemankeerd had, werd bij hem een zeldzame vorm van slokdarmkanker geconstateerd en was hij vreemd genoeg binnen enkele dagen dood. Wat zijn de kansen dat een gezonde man die in Nieuw Zeeland fysiek vrij zwaar werk verrichtte, binnen enkele dagen overlijdt aan kanker? De vrouw van Harrington, Betty, is er heilig van overtuigd dat haar man werd vermoord. Direct na de dood van Harrington werd de telescoop snel weggehaald of zoals een collega het omschreef, "almost before he was cold".

Vanaf dat moment was het eigenlijk voorgoed over met de berichtgeving rond de planeet Nibiru, althans wat de officiële kanalen betreft. Iemand die daarna consequent bleef berichten over planet X en daar ook heilig in gelooft is Nancy Lieder van Zetatalk. Zij stelt zich op het standpunt dat Obama nu heel snel gedwongen wordt om het bestaan van planet X bekend te maken omdat het anders niet meer hoeft want dan is hij al zichtbaar als een soort tweede zon aan de hemel.

Dat wat Nancy Lieder zegt wordt nu ondersteund door het zogenaamde Skyteam. Wij schreven daar afgelopen augustus het volgende over. het Skyview Team kwam vorig jaar met het bericht dat ze een onbekend object (planeet) hadden ontdekt in de zogenaamde Kuipergordel, aan de rand van ons zonnestelsel.


har 2

Het Skyview team is een fanatieke groep amateurastronomen die sinds kort de krachten hebben gebundeld met een andere groep astronomen uit Zuid Amerika. Zij volgen nog steeds dit onbekende object in de Kuiper Gordel, wat ze noemen KBO (Kuiper Belt Object). Ze noemen het bewust niet Planet X of Nibiru, maar uit hun berichten blijkt duidelijk dat het wel degelijk gaat over wat wij verstaan onder de planeet Nibiru. Hij bevindt zich op dit moment in het sterrenbeeld Waterman, dicht in de buurt van de planeet Neptunus en komt vrij snel dichterbij.

Ze hebben nu een nieuwe video uitgebracht waarin ze uitleggen waarom dit object/planeet zo moeilijk te zien is vanaf het noordelijk halfrond. Het volgende plaatje kan dat ook wat duidelijker maken.


har 2

Als je de omloopbaan van de aarde rondom de zon ziet als een plat vlak, dan komt deze onbekende planeet van onder dat platte vlak. Volgens de berekeningen van het Skyviewteam zal hij in juni van dit jaar boven het platte vlak uitkomen, waardoor het ook veel gemakkelijker zichtbaar zal zijn op het noordelijk halfrond.

Zij leggen eveneens een verband tussen dit object en het toenemend aantal asteroïden en meteoren. Iets van een dergelijk formaat wat door de Kuiper Gordel gaat zorgt daar voor de nodige verstoringen waardoor we volgens dit team nog veel meer van dit soort zaken uit de ruimte kunnen verwachten.

Waren die mensen bij NASA een paar decennia geleden zo dom dat ze het allemaal fout hadden? Of hadden ze helemaal gelijk, maar mocht de mensheid niet weten dat er een groot onbekend object/planeet zich in onze richting beweegt?

Is de nadering van deze planeet de reden voor al die grote ondergrondse schuilplaatsen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, van de enorme zaadbank in Noorwegen, van de verhuizing van de CIA van Langley Virginia naar Denver Colorado, de plotselinge trek naar hogere bergachtige streken van bankiers en bepaald overheidspersoneel?

Is de nadering van deze planeet verantwoordelijk voor de verstoringen die op aarde optreden? De aardbevingen, vulkanen, sinkholes en meteorieten om er maar enkele te noemen?

Hieronder volgt de video waarin Dr. Harrington uitlegt waarom hij denkt dat er zich inderdaad een tiende planeet in ons zonnestelsel bevindt. Het staat eenieder vrij om te geloven wat hij/zij wil. Dat er zich vreemde zaken en verwikkelingen hebben afgespeeld rond deze onbekende planeet is zeker. Dat de aanwezigheid ervan in de ruimte veel zou kunnen verklaren omtrent wat er op aarde gebeurt, is ook zeker. Dat iemand die iets ergens op een forum durft te plaatsen over deze onbekende planeet, onmiddellijk en keihard belachelijk wordt gemaakt door internettrollen, is ook zeker.

Over iets nadenken zonder dat het per definitie waar hoeft te zijn is een teken van ontwikkeling, zei Aristoteles ooit.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl