Aan het eind van dit jaar zal er een komeet aan de hemel verschijnen die zichtbaar zal zijn met het blote oog en helderder is dan de volle maan.

Niet alleen dat, het is een zogenaamde “sungrazer”, hetgeen inhoudt dat deze komeet op korte (ruimte)afstand de zon zal passeren.Soms, op het eerste gezicht lijken somige zaken geen verband met elkaar te houden, maar als je dan wat verder kijkt dan blijkt dat er wel degelijk een gemeenschappelijke factor bestaat. In dit geval zijn dat komeet Ison en de Killshot.

We hebben hier al uitgebreid geschreven over wat de remote viewers van Ed Dames zien in de niet al te verre toekomst. Een zonnestorm of -stormen, zo krachtig dat hierdoor het leven zoals wij dat kennen op aarde volkomen zal veranderen.

Deze zonnestorm, of Killshot, zal zorgen dat bijna alle elektrische circuits doorbranden waardoor er wereldwijd niet of nauwelijks nog communicatie mogelijk is. Satellieten en navigatie zullen niet meer werken. De bevoorrading van winkels zal stoppen en er zal niet of nauwelijks nog energie beschikbaar zijn omdat ook de centrales niet meer zullen werken. Daarnaast loopt de mensheid zelf nog gevaar door straling van de protonen die binnen 24 tot 48 uur het aardoppervlak zullen bereiken. Het is alsof de aarde geraakt worden door een geweldige X-ray (Röntgenstraal of elektromagnetische straal).

In ons artikel van vorige week kun je lezen dat er een tweetal aanwijzingen komen die aangeven dat de killshot dichterbij komt. Eén daarvan is wanneer Noord Korea daadwerkelijk een kernwapen zal gebruiken.

Vorig jaar september werd door twee Russen de komeet ISON ontdekt. Deze belooft de meest spectaculaire te worden van alle kometen die wij in ons leven hebben meegemaakt en wordt vergeleken met de grote komeet uit 1680. Hij zal niet erg dichtbij de aarde komen, maar wel bij de zon. Ze noemen het dan ook een zogenaamde “sungrazer”. Een komeet die vlak langs het oppervlak van de zon zal gaan.

Kleine sungrazers worden meestal verpulverd, maar grote hebben een goede kans om de passage langs de zon te overleven. ISON is een grote komeet en is naar verwachting aan het eind van dit jaar met het blote oog waar te nemen aan de hemel. In feite is de periode waarop hij zichtbaar is vanaf eind oktober tot en met half januari 2014. Hij zal helderder zijn dan de volle maan en zeker ook vanaf het noordelijk halfrond te zien met het blote oog.

Ergens rond 28 november zal ISON het dichtst bij de zon zijn en ook het meest helder. Hier zit dan ook het verband met Ed Dames en de Killshot.

Hier volgt een gedeelte uit een eerder artikel van november vorig jaar over “the electric universe”.

"De meeste astrofysici en professionele astronomen houden nog vast aan de “vieze ijsklomp” theorie betreffende kometen. Echter, gedurende de laatste decennia zijn er professionals naar voren getreden met een nieuwe theorie die toch wel steeds meer bijval krijgt.

Waar het op neerkomt is dat het zonnestelsel een ingewikkeld web van elektrische velden genereert waarvan de zon de belangrijkste dynamo is in het systeem. Terwijl sommige wetenschappers en onderzoekers het bewijs voor een elektrisch universum beginnen te accepteren, zijn de grootste promoters van dit concept de wetenschappers achter de website thunderbolts.info.

Zoals Mel Acheson vertelt: “De ontdekking dat het “gas en stof” (nog een vaak herhaald en foutieve gedachte) waaruit hemellichamen zouden bestaan in feite plasma is, geeft een aantal recht toe recht aan antwoorden voor deze “totaal onverwachte” structuren. Elektrische stromingen in plasma hebben de neiging om filamenten te vormen. Deze hebben de neiging zich te verdikken tot kabels of buizen en kunnen elektriciteit over grote afstanden “versturen”.

Binnen de grootschalige filamenten kunnen weer kleinschaligere worden opgewekt, wat weer leidt tot een hiërarchie van gekoppelde circuits die “power” (energie) kunnen leveren aan (hemel)lichamen. Fluctuaties in de verschillende eigenschappen van de filamenten (dichtheid, temperatuur, ionisatie en dergelijken) kunnen instabiliteit veroorzaken en allerlei vreemde effecten. De straling veroorzaakt door deze instabiliteit kan groter zijn dan de energie die lokaal beschikbaar is, waardoor astronomen soms verbaasd uitroepen: “Er is veel meer materiaal van die ster geworpen dan wij verwacht hadden”.

Het elektrische universum is een intrigerend concept en er bestaat veel ondersteunend bewijs voor. Alhoewel het niet alle interacties tussen planeten en sterren verklaard, doet het dat wel voor heel veel. Terwijl verder onderzoek van deze theorie gaande is en men tests uitvoert die moeten aantonen dat de zon elektrisch is en er via magnetische velden een interactie bestaat met planeten en kometen, raast C/2012S1 verder richting zon".

Ed Dames beschreef het gebruik van een kernwapen door Noord Korea op een moment dat dit land nog niet beschikte over kernwapens. Nu lees je niets ánders in de nieuwsberichten en de kans dat de jonge onervaren leider van dit land er ook werkelijk iets mee gaat doen is zeker aanwezig. Vooral als hij straks geen enkele uitweg meer ziet.

De zonneactiviteit die nu eigenlijk op een hoogtepunt hadden moeten zijn, heeft het volkomen heeft afweten. Er zijn wel wat zonnestormen, maar niet van het formaat dat men had verwacht. In dat kader lijkt het er dan weer niet op dat de killshot om de hoek staat.

Maar, met de komst van ISON kan dat allemaal veranderen. Zou het kunnen dat de interactie tussen deze grote komeet en de zon een zodanige zonnestorm zal opwekken dat daaruit de killshot zou kunnen ontstaan?

Hieronder kun je een deel horen van een radio-uitzending waarin men ingaat op de vraag of de komeet ISON inderdaad een dergelijk effect op de zon zou kunnen hebben. Dan blijkt dat volgens een aantal wetenschappers, zoals professor James Mc Canney, dat dit wel degelijk mogelijk is. Hij zegt dat door deze komeet eindelijk zal worden aangetoond dat zijn theorie “The Plasma Discharge Comet Model” zal worden aangetoond.

Zo zou het zomaar kunnen dat er een verband is tussen een steeds agressiever optredende Kim Jung-un en de nadering van de grote komeet ISON.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl