Zeggen wij dat er een onbekende planeet onze kant opkomt dan is dat één ding. Wanneer een groep astronomen dat doet is het toch een iets ander verhaal.

Via het Skyview Team zijn er nu nieuwe opnames beschikbaar van een soort mini zonnenstelsel in de Kuiper Gordel.Het Skyview team is een fanatieke groep amateurastronomen die sinds kort de krachten hebben gebundeld met een andere groep astronomen uit Zuid Amerika. Zij volgen nog steeds dit onbekende object in de Kuiper Gordel, wat ze noemen KBO (Kuiper Belt Object).

Ze noemen het bewust niet Planet X of Nibiru, maar uit hun berichten blijkt duidelijk dat het wel degelijk gaat om wat wij verstaan onder de planeet Nibiru. Hij bevindt zich op dit moment in het sterrenbeeld Waterman, dicht in de buurt van de planeet Neptunus en komt vrij snel dichterbij. Ze komen nu langzamerhand tot de conclusie dat het niet een op zichzelf staande planeet is, maar de kern vormt van een mini zonnenstelsel. Hij is dan ook waarschijnlijk omringd door een aantal kleinere hemellichamen.

Dat het bovenstaande klopt bewijst de onlangs door het Skyview Team gemaakte opname van dit mini zonnenstelsel.


kbo

Er zijn volgens het Skyview Team meer aanwijzingen dat we hier te maken met een mini zonnenstelsel. Zo heeft volgens hen de data van de magnetosfeer aangetoond dat we nu te maken hebben met een tweede zonnenwind, afkomstig uit het Sterrenbeeld Waterman.

Het object is inmiddels (eind juni) boven het ecliptisch vlak uitgekomen, zoals verwacht. Het mini zonnestelsel dat we vanaf nu voor het gemak Nibiru zullen noemen is ontdekt in de Kuiper Gordel.

Aan de buitenkant van deze Kuiper Gordel bevindt zich de zogenaamde Oortwolk (De Oortwolk is een veronderstelde wolk van vele miljarden komeetachtige objecten rondom ons zonnenstelsel.) .

Nibiru heeft ook voor de nodige verstoringen gezorgd in de Oortwolk, waardoor we de komende tijd meer kometen kunnen verwachten. Volgens het Skyview Team is ISON één van de kometen die als het ware door de kracht van Nibiru de binnenste regionen van het zonnestelsel in is geslingerd.


kbo 1

Het is allemaal onderdeel van een cyclisch bombardement wat de aarde eens in de zoveel tijd meemaakt. Een die nu al gedeeltelijk is begonnen, maar verder zal intensiveren. Er zijn archeologische sporen op aarde te vinden van een geëxplodeerde komeet die eerder op aarde is ingeslagen. Niet alleen op aarde, maar ook op de maan en de zon zijn daarvan sporen terug te vinden.

Volgens het Skyview Team zullen we de komende tijd te maken krijgen met een serie kometen, de zogenaamde Kreuz kometen, die allemaal dichtbij de zon langskomen (sungrazers) en waarbij de meesten deze passage waarschijnlijk niet zullen overleven. Hierdoor kunnen brokstukken van deze hemellichamen op aarde terechtkomen.

De twee onderstaande video's zijn een soort korte update, waarin ze tot nog een merkwaardige conclusie komen. Die is dat de Mayakalender niet eindigde op 21 december 2012, maar dat doet op 16 december 2013. Dat heeft dan weer te maken met dat de Maya’s op de hoogte waren van het cyclische fenomeen wat zich nu voordoet. Een onbekende “zusterplaneet” van de zon met omringende planeten die eens in de zoveel jaren langskomt.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl