Zijn de huidige wereldleiders op de hoogte van de nadering van Planet X, Nibiru en hebben zij persoonlijk alle voorzorgsmaatregelen al genomen?

Wordt de rest van de bevolking bewust tot het allerlaatste moment in onwetendheid gehouden?In Amerika is John Moore, Vietnam veteraan, vrij bekend. Hij vloog daar 57 gevechtsmissies. Daarna kwam hij terecht bij een aantal Amerikaanse elite-eenheden, hield zich bezig met speciale operaties, geheime en psychologische missies, under-cover operaties en was ondermeer ook bodyguard voor Jane Fonda en Charleston Heston. Daarnaast is hij gespecialiseerd in inlichtingstechnieken, schreef een boek over persoonlijke veiligheid, geeft lezingen en seminars en heeft (uiteraard) nog steeds hele goede contacten binnen het Amerikaanse leger. John Moore heeft een uitstekende reputatie en staat bekend als zeer betrouwbaar.

Reeds in 2008 gaf hij een presentatie waarin hij uitlegt hoe en waarom de klimaatveranderingen tot stand komen, wat de achtergronden hiervan zijn en dat de wereldleiders allemaal op de hoogte zijn van de naderende planet X, Nibiru.

Van een betrokken lezer ontvingen wij een vertaalde samenvatting hiervan (Dank!). De videopresentatie zelf staat onderaan deze pagina.

Onze lezer schrijft, “Deze video is een MUST SEE, wanneer je wilt begrijpen wat er NU allemaal gebeurt en zeer spoedig zal gebeuren.

Dus, bij deze:

John Moore over de werkelijke oorzaak van Global Warming: de komst van Planeet X – Nibiru – Red Katchina!

Hij laat zien wat de regering aan voorbereiding doet (en inmiddels heeft gedaan). John is trainer bij de Groene Baretten geweest en behoorde tot de Speciale Eenheden; hij heeft hier veel belangrijke contacten aan overgehouden. Hij is dus zeer goed ingelicht en heeft heel, heel veel, informatie. Deze video is een MUST SEE, wanneer je wilt begrijpen wat er NU allemaal gebeurt en zeer spoedig zal gebeuren, NIET in 2012, maar eerder…

Deze presentatie, die niet alleen van Global Warming spreekt, is reeds in 2008 gemaakt, en wordt nu toch wel heel actueel…

John Moore:

Dit onderwerp is een van de hoogst geclassificeerde zaken, waarmee de overheid te maken heeft. Mensen zeggen vaak dat de federale regering geen geheimen kan bewaren. Ik verzeker je, ze kunnen wel degelijk geheimen bewaren (denk aan de geheime operatie, het Manhattan Project). Global Warming is een van de grootste geheimen.

De vraag is, zou de regering van de VS tegen je liegen? Natuurlijk zouden ze dat doen; ze doen dit al decennia lang. Militaire Inlichtingendiensten weten VOORAF wat er staat te gebeuren, soms weken, soms maanden van tevoren. Ik weet van tevoren wat er gaat gebeuren, want ik onderhoud mijn contacten met de inlichtingendiensten.

Wereldregering en Vaticaan zijn op de hoogte. Wat ik je nu ga vertellen, is bekend bij de hogere wereldregering, en zij doen hun voorbereidingen. Het Vaticaan is op de hoogte, omdat ik daar enkele connecties heb, waardoor ik weet wat zij aan het doen zijn. Er zijn zo’n 100 bedrijven, die zich momenteel gereedmaken (let op, John spreekt hierover in 2008!).

Wat Planeet X allemaal veroorzaakt

In 2000 werd ik benaderd door vrienden van mij, onderzoekers. Zij zeiden, “John, dit GAAT gebeuren, we zijn niet zeker van de dag, maar WANNEER het gebeurt, zal het klimaatveranderingen brengen, stormen, stijgende zeespiegels, enorme vloedgolven….”. Ik geloofde dit eerst niet, maar ik kende deze mannen goed genoeg, waardoor ik hetgeen ze mij vertelden, vertrouwde.

Dus ging ik naar een betrouwbare bron en zei, “Zoek dit eens voor me uit, ik moet weten of dit waar is.” En hij zei, “Oh John, dat kan niet waar zijn!” Maar hij vertrouwde me, en kende me goed genoeg om het uit te zoeken. Een paar weken later zei hij, “John, het is precies zoals je het verteld hebt. Het nadert, het zal ons raken, en het zal ons hard raken.

Er zal verwarring zijn, gigantische tsunami’s en aardbevingen, en alles wat je zei. ”Er bestaat een document, ‘A Special Report written for the Department of Defense, An Abrupt Climate Change Scenario and…’, uitgegeven door Defensie. Defensie is op de hoogte!

Hollywoodfilm ‘The Day After Tomorrow’

Heeft iemand de film ‘The Day After Tomorrow’ gezien? Hier zit wat wetenschap in, en ook wat science fiction. De openingsscène is een dramatische interpretatie van wat werkelijk is gebeurd, nl. dat een grote ijsschots afbrak in de Atlantische oceaan van Antarctica. Hetgeen de wetenschap vertelt, namelijk dat menselijke activiteiten de oorzaak zijn van de opwarming van de aarde is een hoax, een leugen.


moore 1

Dit is een leugen. Men houdt in de film de temperaturen van de oceanen in de gaten, en de Golfstroom. In werkelijkheid doen onderzoekers heden ten dage hetzelfde, en ze zijn erg ongerust. In 2005 was er een melding dat de Golfstroom met 30% was gedaald. Mijn privé bronnen hebben me verteld, dat het meer was.

Door de Golfstroom hebben Engeland, Ierland en Schotland altijd milde winters. Omdat het ijs van de Zuidpool aan het smelten is, vertraagt dit de Golfstroom. IJs van de Noordpool heeft hier geen invloed op. (We weten inmiddels dat de Golfstroom helemaal gestopt is, mede door de recente Olieramp). Omdat de Golfstroom de gangmaker van het wereldklimaat is, brengt dit klimaatveranderingen!

Toekomst kaart Amerika

Alle pijpleidingen, bijv. in Engeland, zijn aangelegd beneden een vastgestelde vorstgrens. Dus alle infrastructuur (wegen, gebouwen, bruggen, bovengrondse pijpleidingen) in Engeland krijgt te maken met winters, waar op ze niet zijn voorbereid. De marine is reeds ingelicht, wat te doen bij klimaatveranderingen, als stijgende zeespiegels.

Er bestaat een kaart, waarop Amerika te zien is, NA het stijgen van de zeespiegels.


moore 3

Vrienden uit de Inlichtingendienst vroeg ik mij te vertellen, wat ze wisten van de stijgende zeespiegels. Het antwoord was dat ze gekozen hadden om te verhuizen naar een andere staat vanwege de stijgende zeespiegels… Ik had mijn antwoord!

Een paar weken later nam ik de betreffende kaart mee. Hij vertelde me dat, als hij mij alles zou vertellen wat hij wist, hij zijn pensioengeld zou verliezen. Ook de Marine is op de hoogte!

Planeet X is de 10de planeet

Hoeveel planeten zijn er in ons zonnestelsel? Negen? NASA…. Never A Straight Answer, kondigde 29 juli 2005 de 10de planeet aan, genaamd XENA. Dit is echt waar. Er IS een oorzaak (voor de opwarming van de Aarde), en er IS een 10de planeet, alleen NIET de 10de planeet die NASA ons noemde, is de planeet waar we bezorgd over zijn.

Nee, het is de 10de planeet (Planeet X) refererend aan de planeet, ook genoemd in de Bijbel, ‘Alsem’ genoemd. Hoe dichter je bij de evenaar zit, wanneer deze dingen gebeuren, hoe beter af je bent als er een poolverschuiving plaatsvindt. Want je klimaat zal dan niet zo veel veranderen.

Wanneer je bijv. in het Main gebied (Duitsland) woont, krijg je het weer als in Siberië. En wanneer deze planeet X ons zonnestelsel binnenkomt, elke 3600 jaar, veroorzaakt het ernstige problemen op Aarde. Planeet X zal een wisselwerking met de Aarde hebben, elektrisch maar ook wat zwaartekracht betreft. Al mijn marine referenties spraken over een abrupte klimaatverandering, en snelle, heftige stijging van zeespiegels, die alle kustgebieden zal uitwissen. Hen werd alleen niet verteld, HOE.

Poolkappen KUNNEN niet zo snel smelten, en zijn dus niet de oorzaak! Er zijn miljoenen kubieke meters water ‘opgestapeld’ rond de evenaar. IETS dat ook maar enige poolverschuiving veroorzaakt, zorgt er voor dat dit water straks verstoord wordt. Er is bewijs dat dit in het verleden al eens gebeurd is.

Secrets hidden ‘in plain site’

Soms zijn geheimen, die niet echt verborgen kunnen worden gehouden, verborgen aan de ‘oppervlakte’, zichtbaar dus. Hier heb ik een tube tandpasta. Tandpasta bevat (natrium)fluoride, het meest gevaarlijke, levensbedreigende gif dat er bestaat! Het staat OP de tube, dat als je het inslikt, je dan een arts moet bellen. Maar, wanneer je tandpasta onder je tong krijgt, komt dit METEEN in je bloedbaan, iets dat de meesten zich niet realiseren!

Verbergen aan de oppervlakte, daar gaat het om. Als je het niet geheim kunt houden, verberg je het gewoon aan de oppervlakte. Hierbij nog een paar voorbeelden: De Katholieke kerk en het Vaticaan, ze zijn als een soort staat, ze hebben bijv. hun eigen postzegel. Het Vaticaan had ook een bibliotheek, tot juli 2007. Toen werd het gesloten. De reden die ze opgaven was een constructie probleem dat ze eerst zouden moeten oplossen. In 2010 zouden zij weer opengaan. Maar verwacht wordt dat het in 2010 zal zijn verhuisd naar een andere locatie…. (September 2010 is de bibliotheek inderdaad heropend, maar of het verhuisd is, kan ik niet zeggen).

De CIA is inmiddels verhuisd naar…..Denver. De EPA (Environmental Protection Agency) had een bibliotheek (op verschillende locaties), tot 2007. De EPA bezit de grootste collectie verwijzende artikelen en manuscripten over zelfgemaakte verbindingen en biologische middelen in de Engelse taal.

Afleidende tijdslimiet gegeven door Al Gore, NASA en de regering

Al Gore geeft een tijdslimiet, wanneer plotselinge klimaatveranderingen en stijgende zeespiegels gaan plaatsvinden. Deze tijdslijn is hetzelfde als de regering en NASA geven, nl. 2016. Tussen twee haakjes, NASA is het leger, en dat is het altijd al geweest. Nu, de werkelijke tijdlijn…

Ik vond uit, door mijn vertrouwelijke bronnen, wat de tijdlijn is, en waarom de CIA aan het verhuizen is (in 2008). Deze evacuaties zijn in 2008 gaande, en zullen in december 2009 afgerond zijn. Wetenschapper, dokters, iedereen die ‘ze’ in die bunkers (DUMB) willen hebben, zullen meeverhuizen. Deze schuilplaatsen zijn gebouwd met honderden miljoenen van je belastinggeld, en waar mensen vrij comfortabel kunnen wonen, pizza’s eten, douchen en films kijken voor jaren, zonder deze te verlaten!

De agenda van de mensen, die de wereld controleren, is om veel minder mensen te hebben dan we nu hebben, door middel van klimaatveranderingen, WOIII, epidemieën, en zware economische ineenstorting. In de nabije toekomst worden deze dingen verwacht.

In welke FASE leven we nu?

We leven momenteel (2008) in FASE 1, een normale levensfase: Normale handel- Stabiele werkomstandigheden- Normale familie omstandigheden. De overheid achter de schermen gebruikt deze fase om haar voorbereidingen te treffen…

FASE II:- Abrupte klimaatveranderingen- Bizarre weersomstandigheden- Aardbevingen- Tsunami’s Fase II is, wanneer deze dingen zo talrijk worden, dat het dagelijks nieuws is! (Ik moet zeggen, we zijn (nu 2013) al aardig op weg, gezien dagelijkse aardbevingen en wereldwijde overstromingen.) Momenteel (2008) vindt men het weer al bizar geworden, en is dit het gesprek van de dag.

De machten achter de schermen beweren dat deze dingen door Global Warming worden veroorzaakt, en er maatregelen moeten worden genomen. Global Warming verhalen zijn inmiddels dagelijks in het nieuws, gebracht door hoge heren, met de belofte dat het beter zal worden.

FASE III zal relatief van korte duur zijn, een paar dagen tot een week. Op een bepaald moment realiseren de mensen zich dat de dingen erg vreemd en erg gevaarlijk zijn. (Dan worden de meesten onder ons dus wakker…) Mensen denken dat de regering geen paniek wil, door deze dingen verborgen te houden, maar dit is niet het geval.

Ze zijn het meest bang voor kleine ondernemingen, wanneer ze dit weten, plotseling hun deuren sluiten en vertrokken zijn. Want DAT legt juist de hele economie plat. Ze willen deze mensen in de duisternis houden, zolang als mogelijk. De meeste mensen (door het soort werk dat ze doen), die van deze dingen weten, houden hun mond hierover. Wat ik echter boven water wil brengen, is kennis over een heel goed verborgen gehouden geheim.

FASE IV zal het einde van de wereld zijn, zoals wij dat kennen. Tsunami’s zullen de infrastructuur uitwissen. Denk eens aan oceaanschepen, die stoppen met hun handel, wanneer de havens er niet meer zijn. Huizen verwoest, geen banen, geen voedsel meer….

Martial Law zal worden ingezet, waarschijnlijk DAARVOOR al, bijv. bij een economische instorting die tot sociale verwarring en onrust leidt… Als dingen moeilijk worden en er een reden voor Martial Law blijkt te zijn, zullen mensen onder zodanige omstandigheden waarschijnlijk instemmen met Martial Law, omdat het de juiste oplossing ‘lijkt’ te zijn, omdat het de dingen weer normaal zal doen maken (denken ze)…

Wanneer Martial Law wordt ingezet, wanneer de oceanen rijzen, zal niemand er acht op geven. Ze zullen maken dat ze wegkomen! Martial Law zal dus al eerder plaatsvinden.

Martial Law

Onder Martial Law is er een avondklok, zijn er verkoopbeperkingen, brandstof-, water- en voedselbeperkingen, niet een leuk iets om onder te leven; het verandert je leven!

Uiterste Tijdslimiet

De uiterlijke evacuatie tijdlijn moet december 2010 gerealiseerd zijn. Letterlijk tienduizenden mensen zijn reeds verhuisd. Een probleem dat de regering heeft, is dat deze 10de planeet zich als een komeet gedraagt. Het komt uit het Zuiden, vanwaar we het niet kunnen zien. Het versnelt en vertraagt dan weer. Het heeft een staart en heeft een wisselwerking met onze Zon.

Evacuatie van de overheden zou december 2009 (begin 2010) volbracht moeten zijn. De termijn is dus 2010 (alleen, in 2010 is er nog niets gebeurd).2012 is echter een afleiding van de overheid!

Voorbereidingen treffen

De oceanen zullen in maximaal 30 dagen ‘opgekomen’ zijn en kustlanden bedekken, volgens de Marine van de VS. Er zijn vele agenda’s; een van de doelen van de elite is om Afrika tot recreatiegebied te laten zijn, waar ze wilde dieren kunnen observeren. Alle plaatsen, waar mensen zullen overleven, willen ze controleren.

De Marine zegt dat alles, beneden zeespiegel tot 30 meter boven de zeespiegel, verwoest zal worden. En tot 122 meter kan beschadigd en/of verwoest worden. De Amerikaanse dollar is in ernstige problemen. Wellicht moet je dit omzetten in zilver of goud (?).

Het is handig wanneer je je eigen voedsel kunt verbouwen, het is raadzaam een medische cursus te volgen, een cursus radio communicatie, kunnen survivallen, schilderen, timmeren… Je geliefden kunnen beschermen met vuurwapens….. een voedselvoorraad van 2 jaar aanleggen, munitie…. Het belangrijkste is echter geestelijke voorbereiding.(Ik weet niet of deze man in de Opname gelooft, maar hij beweert wel christen te zijn).

Mogelijk zal men in de toekomst een nieuwe kalender nodig hebben. Een poolverschuiving zou de seizoenen en dus de kalender veranderen. Dit is in het verleden al eens gebeurd. Maar wanneer het met 3 of 4 weken wijzigt, weet je niet wanneer je je zaden moet planten, want je kunt ook niet naar de supermarkt. Je moet dus weten wanneer je moet planten.

De overheid heeft reeds voorbereidingen getroffen

De Noorse overheid verbergt ‘aan de oppervlakte’ ALLE zaden van de wereld in een Zaadbank, die in 2008 geopend is, maar meteen ook hermetisch afgesloten. Belangrijke regeringsleden WETEN van de gevolgen van Planeet X; China en Rusland weten het. Veel mensen, als je hierover wilt praten, willen het echter niet weten.

Ontkenning is een menselijke reactie, want mensen willen geen slecht nieuws horen, zelfs als je hen het bewijs kan overhandigen, of het bewijs geprint vanaf Google...

Een verkoper van een bedrijf in gevriesdroogde groenten vertelde me, dat de regering was geweest en ALLES wat ze op voorraad hadden opkochten! Wanneer je nu nog vriesdrooggroente wilt bestellen, moet je rekenen op een levertijd van minstens 6-8 weken.

Er worden ondergronds bovendien tonnen aan graan opgeslagen. Planeet oefent invloed uit op Zon en Aarde NASA zegt dat ons zonnestelsel elektrisch geladen is. Het is in feite een gigantische zonnecondensator. Elk object dat ons zonnestelsel binnenkomt, zal deze condensator in feite ontladen, wat reeds gebeurt.


moore 2

Dit grote object, waar we het eerder over hadden, heeft een wisselwerking met de Zon en rechtstreeks met de Aarde, elektrisch en met zwaartekracht. Het hele weerpatroon, en dit wordt in de film ‘The Day After Tomorrow’ genoemd (kleine gebieden uitgezonderd (HAARP bijv.)), is een gevolg van de energie die van onze Zon afkomt.

In de film maakt een wetenschapper de bevestiging dat de enige plek waar deze energie (die zulke veranderingen veroorzaakt) vandaan kan komen onze zon is! Dit klopt, het is een wetenschappelijk bewezen feit. De Zon maakt dat ons weer zo bizar wordt. Momenteel, in maart 2008, gedraagt de Zon zich bijzonder vreemd, waardoor ook ons weer bizar aan het worden is, wereldwijd. En dit zal aanhouden.

Wetenschapper verspreekt zich

Een wetenschapper praatte zijn mond voorbij, en deed de volgende verklaring: “Wacht enkel tot je deze orkanen ziet vormen over land…”Wow, orkanen? Meer zei hij niet, want hij wist dat als hij meer zou zeggen, zijn carrière geruïneerd zou zijn. Ongeveer een jaar geleden (2007) zagen we tenminste één orkaan over Oklahoma.

Mijn passie is om mensen in veiligheid te zien, en ik doe alles om mensen te helpen om voorbereid te zijn. Ik vraag God jullie allen te zegenen en dit land te zegenen.

Dankuwel!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl