De FEMA voorbereidingen die klaarblijkelijk gepland zijn voor de oostkust van Amerika moeten zijn afgerond voor 1 oktober aanstaande.

Dat is tevens de datum dat de komeet ISON op korte afstand de planeet Mars zal passeren.Via een lezer (dank!) werden wij opmerkzaam gemaakt op onderstaande video, één van meerdere die op dit moment circuleren op internet en waarin wordt gesproken over een mogelijke inslag of het schampen van de komeet ISON op of van de planeet Mars.

Op 1 oktober zal de komeet Mars passeren en nu wordt het verband gelegd tussen de nogal plotselinge voorbereidingen die door FEMA in Amerika worden getroffen.

Het betreft hier dan met name voorbereidingen op een ramp in Region 3, de oostkust van de VS. Dit is nogal prominent in het nieuws gekomen toen een gepensioneerde Amerikaanse senator de alarmklok luidde over deze plotselinge voorbereidingen door FEMA.

Verder wordt er ook door sommigen een ritueel verband gelegd tussen 1 oktober waar hier nu sprake van is en 11 september, de datum van de aanslagen op het World Trade Centre in New York.

Kortom, de vrees bestaat dat de komeet ISON de planeet Mars zal raken en dat dit dan mogelijk serieuze gevolgen voor de aarde zou kunnen hebben.

In de bovenstaande video wordt een enigszins vertekend beeld gegeven van de werkelijke situatie. In de video lijkt het alsof de komeet ISON zo goed als zeker op de planeet Mars zal botsen.

In werkelijkheid zal dat zo goed als zeker niet gebeuren, simpelweg omdat de afstand waarop de komeet Mars zal passeren te groot is. Volgens NASA berekeningen zal de komeet Mars passeren op een afstand van ongeveer 10 miljoen kilometer.

Nu is dat in ruimtetermen dichtbij, maar ver genoeg verwijderd om geen direct gevaar te lopen op een inslag. Hierbij gaan we er uiteraard vanuit dat de door NASA gemaakte berekeningen correct (lees: eerlijk) zijn.

In de volgende video legt NASA uit hoe zij de passage van komeet ISON ten opzichte van Mars zien.

Alhoewel er dus geen gevaar lijkt te bestaan voor een inslag op Mars, valt in bovenstaande video wel op dat NASA buitengewoon veel aandacht aan deze komeet zal schenken. Maar liefst zestien ruimtevaartuigen zullen de komeet observeren en zoals een wetenschapper in de video zegt, “We zullen trachten iedere telescoop te richten op komeet ISON”.

Of de passage door ons zonnenstelsel wel of geen gevolgen zal kunnen hebben voor de aarde, hangt af welke wetenschappelijke theorie je aanhangt. De mainstream wetenschap zegt dat een komeet in feite niets anders is dan een klomp ijs, terwijl de steeds meer terrein winnende theorie van de “electric universe” stelt dat de elektrische interactie tussen hemellichamen, waaronder kometen, wel degelijk gevolgen kan hebben.

Men stelt bij de electric universe theorie dat hemellichamen in feite enorme condensatoren zijn die (elektrische) energie opslaan en weer ontladen, hetgeen dan uiteraard allerlei effecten kan veroorzaken.

Voor de liefhebbers, hier nogmaals de documentaire “The Electric Comet”, waarin gedetailleerd wordt uitgelegd hoe het concept van de “electric universe” werkt:

Omdat de komeet ISON met vrij grote zekerheid de planeet Mars niet zal raken op 1 oktober, wil dat nog niet zeggen dat er geen verband zou kunnen zijn tussen de FEMA voorbereidingen en de komeet.

De planners van FEMA willen alles per 1 oktober in gereedheid hebben. Nu weet iedere planner dat je altijd rekening moet houden met onverwachte omstandigheden waardoor sommige aspecten vertraging oplopen. Dit betekent dat als zij als datum 1 oktober hanteren, ze hier een veiligheidsmarge hebben ingebouwd.

Wat ze ook verwachten, dit zal dan niet exact 1 oktober zijn maar enige tijd later. Vanuit het perspectief van planning zou dan 16 december 2013 een veel logischere datum zijn om iets te verwachten.

Volgens een aantal mensen is de einddatum van de Mayakalender foutief berekend en moet dit 16 december 2013 zijn. Op 28 november 2013 passeert komeet ISON de zon en als hij dit overleeft, dan wordt hij zichtbaar voor het blote oog. Dat is ook hetgene wat gezegd wordt in de NASA video en dus vindt er rond 28 november een geweldige interactie plaats tussen de zon en de komeet ISON.

Kortom, het zou het heel goed kunnen dat men bij FEMA een voorbereidingseinddatum stelt voor 1 oktober voor een gebeurtenis die dan enige tijd later zou moeten plaatsvinden. Of dit verband houdt met de komeet ISON is natuurlijk nog maar de vraag.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl