Net als de aardveranderingen die heftiger worden schijnt ook dat ook het aantal waarnemingen van (exploderende) vuurballen toeneemt.

Alleen al in de eerste dagen van september deed dit fenomeen zich op diverse plaatsen wereldwijd voor.De planetoïdengordel of hoofdgordel is een regio in het zonnenstelsel ruwweg tussen de planeten Mars en Jupiter, waar de grootste concentratie van planetoïdenbanen zich bevindt. De afstand tot de zon bedraagt tussen de 2,1 en 3,3 AE. De term planetoïdengordel kan ook in algemene zin worden gebruikt voor andere soortgelijke gebieden zoals de Kuipergordel.

Iets zorgt voor een verstoring van deze gordel, relatief dicht in onze buurt. Maar niet alleen deze, ook in de Oortwolk aan buitenrand van ons zonnenstelsel gebeurt dit, waardoor het aantal objecten uit de ruimte zoals asteroïden en meteoren die onze kant opkomen de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Volgens cijfers van The American Meteor Society zijn het aantal waarnemingen van vuurballen in de lucht tussen 2010 en 2012 verdubbeld. 

Asteroïden zijn vaak afkomstig vanuit de planetoïdengordel, terwijl kometen veelal vanuit de Oortwolk afkomstig zijn. Voor diegenen die in verwarring raken met asteroïden, meteorieten en kometen, hier een duidelijke uitleg.

Volgens het Skyview Team, een groep amateurastronomen, die een onbekende planeet hebben ontdekt in de Kuipergordel is deze verantwoordelijk voor alle verstoringen. Misschien wel de onbekende planeet Nibiru. Zij noemen deze planeet KBO (Kuiper Belt Object). Ook de komeet ISON is waarschijnlijk één van die kometen die door de aanwezigheid van Nibiru onze kant is opgeslingerd, volgens het Skyview Team.

kbo 1

Is dat nu ook werkelijk zo dat er meer vreemde onbekende objecten op ons afkomen?

Om die vraag te beantwoorden hebben wij zo eens wat rondgekeken wat er op dit gebied de afgelopen twaalf dagen is gebeurd.

Het eerste voorval dat we tegenkomen vindt plaats in het zuidwesten van Amerika waar op 28 augustus de grootste vuurbal in 5 jaar wordt waargenomen en waar mensen op de grond melding maken van luide knallen in de lucht.

Volgens NASA was de vuurbal dermate groot dat hij feller was dan een volle maan en zelfs schaduwen op de grond wierp.

Twee dagen later, op 1 september, werd men in het oosten van Rusland in de buurt van Vladivostok opgeschrikt door een grote vuurbal in de lucht.

vb 1


vb 4

Zo omschreef een getuige dit voorval: “Ik zat in mijn auto. Ik begon niet onmiddellijk met het nemen van foto’s. Het vloog zonder een geluid te maken”. Op de Russische sociale media brak een enorme discussie los over wat dit object geweest zou kunnen zijn. De meeste mensen waren het er wel over eens dat het een meteoriet was geweest, doch enkele sceptici beweren dat het een raket was.

Dit is volgens Sott Net die een uitgebreide database bijhouden van dit soort voorvallen, vaker een excuus dat door overheden wordt gebruikt om te verhullen hoeveel van dit soort objecten werkelijk richting aarde komen.

Op dinsdag 3 september vloog er een pas ontdekte asteroïde rakelings langs de aarde, een dag nadat deze was ontdekt. Hij had de naam RG 2013, was zeven meter in doorsnede en klein genoeg om te verbranden in de atmosfeer van de aarde, als hij richting aarde gegaan zou zijn. Ter vergelijking, de meteoriet die in februari dit jaar boven Chelyabinsk explodeerde was 17 tot 20 meter in doorsnede.

Op dezelfde 3 september werden mensen in het noordoosten van Italië vroeg in de morgen opgeschrikt door een exploderende vuurbal.

Volgens Italiaanse kranten betrof het hier een meteoriet en waren vooral dieren erg geschrokken van de luide knal die gepaard ging met de explosie. De lokale brandweer en politie werden overstelpt door telefoontjes van mensen.

Op donderdag 5 september werd er door talloze mensen aan de Amerikaanse oostkust een groene vuurbal waargenomen.

vb 2

Volgens het US Naval Observatory was het een stuk ruimtepuin dat door de frictie met de atmosfeer groen ging gloeien.

Enkele dagen na de eerste meteoriet werd op dezelfde plek een tweede waargenomen. Deze was zo te zien iets minder groot dan de eerste.

Op 9 september werd er een enorm grote exploderende vuurbal waargenomen boven Alabama in Amerika.

Er zijn tot op dit moment meer dan 80 ooggetuigen die deze vuurbal ook hebben gezien. Niet alleen in Alabama, maar ook in omringende staten zoals West Virginia, Virginia en Kentucky.

Een moeder en zoon in Norfolk, Virginia, hebben op dezelfde avond de volgende opname gemaakt van twee vuurbollen die door de lucht vliegen.

vb 3

Volgens de lokale krant betrof het waarschijnlijk militaire vliegtuigen, volgens ons is dit gerelateerd aan de later exploderende meteoriet. Meer beelden van waarschijnlijk dezelfde vuurbal, eveneens waargenomen op 9 september in Norfolk.

En hier nog een opname van NASA van de exploderende meteoriet boven Alabama:

vb 5

De bovenstaande voorvallen hebben allemaal plaatsgevonden binnen een tijdsbestek van twaalf dagen. Net zoals de klimaat- en aardveranderingen heftiger schijnen te worden, lijkt dit ook het geval met de vurige objecten uit de ruimte.

De reden waarom dit gebeurt wordt uitgelegd in de volgende korte video van het Skyview Team. Of zij gelijk hebben? De tijd zal het leren.

Bronnen:

Sott Net
Alien Disclosure Group
Strange Sounds
CS Monitor
Astroforum

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl