Als jij behoorde bij de elite en je wist wat er zou staan te gebeuren, zou je dan willen dat de rest van de mensheid dit wist? Met het risico dat de wereld die jij zo graag onder controle hebt, in totale anarchie vervalt?

Dat is namelijk de reden dat de bevolking wordt gehypnotiseerd en afgeleid, terwijl de tekenen om ons heen steeds duidelijker worden.


Wat eigenlijk verbazingwekkend is, is het gemak waarmee men grote veranderingen accepteert, zonder dat iemand zich ook maar een seconde afvraagt waardoor die plotselinge afwijkingen eigenlijk worden veroorzaakt.

We kunnen ons allemaal de tijd nog herinneren dat niemand zich drukmaakte over onbekende objecten die uit de ruimte op ons af komen want dat is nog maar heel kort geleden.

Nu, ineens, is die situatie drastisch gewijzigd en zie je groepen wetenschappers bijelkaar komen om te kijken hoe wij als aardbewoners deze bedreigingen het hoofd kunnen bieden.

We hebben vorige week gezien hoe Amerikaanse wetenschappers komen met Bruce Willis achtige oplossingen. Ook de ESA (European Space Agency) heeft nu een soort denktank gevormd van knappe koppen die een oplossing voor dit steeds groter wordende probleem moeten bedenken.

Wat opvalt bij al die denktanks is dat mensen zich ogenschijnlijk niet afvragen waardoor dit nu eigenlijk allemaal komt. Zouden zij zich niet afvragen, “Hé enkele jaren geleden speelde dit nog helemaal niet en nu ineens vliegen de vuurballen ons om de oren?”.

Men doet alsof de explosie bij Chelnyabinsk ongeveer een jaar geleden een soort geïsoleerd incident was dat gelukkig maar eens in de zoveel jaar voor komt. Terwijl de werkelijkheid het tegenovergestelde is.

Er gaat geen week voorbij of er zijn wel ergens op de wereld incidenten met stukken puin uit de ruimte.

Zo bleek op 6 februari dat er in het huis van Steinar Engh in het Noorse Oslo een meteoriet door het dak was geslagen. Grote koppen in de kranten want dit is een hele zeldzame gebeurtenis volgens de experts en het is slechts drie keer eerder voorgekomen in Noorwegen.

Op 18 februari werd er een geweldige explosie waargenomen in tenminste zeven Argentijnse steden in het centrum en het westen van de provincie Santa Fe. Mensen hoorden een explosie en de ramen rammelden in hun sponningen. Volgens een astronomisch observatorium in de buurt werd de explosie veroorzaakt door een vuurbal in de lucht die explodeerde.

Op dezelfde dag werd er in Puerto Rico een geweldig grote meteoriet waargenomen. De ruimterots werd gefilmd op het moment dat hij de atmosfeer binnenkwam.

Wederom op 18 februari was het ook raak in Sri Lanka. Ook daar sloeg een meteoriet een gat in het dak van een huis. Volgens een lokale universiteit gaat het hier inderdaad om een meteoriet.

Zomaar enkele gebeurtenissen uit de afgelopen dagen. Dingen die eigenlijk iedere dag uitgebreid in het nieuws zouden moeten zijn, maar die bewust worden weggehouden van de voorpagina’s.

De machten achter de schermen weten exact dat de geweldige toename van asteroïden en meteorieten te maken heeft met de nadering van de planeet Nibiru. Dit komt voor hen niet als een verrassing, maar het is wel kennis die zo lang mogelijk voor het grote publiek verborgen gehouden moet worden.

We, de elite, hebben tenslotte niets aan een mensheid die zich driftig gaat bezighouden met het bouwen van ondergrondse schuilplaatsen. De wereld moet het liefst tot het allerlaatste moment gewoon doordraaien zodat zij alle gelegenheid hebben om zich in rust voor te bereiden en alvast te dromen van een wereld na de passage van Nibiru.

Omdat de objecten uit de ruimte nu wel heel talrijk en erg zichtbaar worden ontstaan er plots allerlei denktanks met wetenschappers die zich het hoofd breken over hoe ze dit moeten oplossen. Waarschijnlijk is het merendeel van hen ook een veel belangrijke informatie onthouden, die dus wel degelijk beschikbaar was.

We gaan daarom terug naar 2009 toen als vanuit het niets het volgende bericht verscheen:

“Vijftien jaar lang hebben wetenschappers mee kunnen kijken naar de gegevens die werden verzameld door de Amerikaanse geheime satellieten voor wat betreft vuurballen in de atmosfeer van de aarde. Een onlangs genomen besluit van het Amerikaanse leger betekent dat dit is afgelopen want vanaf nu zijn binnenkomende vuurballen en andere objecten geclassificeerd als “geheim” en niet meer toegankelijk voor wetenschappers”.

We leven in bijzondere tijden waarin we zelf op zoek moeten naar informatie want van de machthebbers zul je die niet krijgen. Die hebben een eigen agenda en brengen alleen naar buiten wat goed is voor hen.

Bronnen:

Sott Nett 1
Sott Nett 2

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl