De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel.

Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat.Zo begint het verhaal in de Kolbrin Bijbel over de laatste keer dat de planeet Nibiru de aarde passeerde. Een heftige tijd die voor grote veranderingen op aarde zorgde.

De Kolbrin Bijbel is een verzameling van oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de Middeleeuwen. De manuscripten zouden gered zijn tijdens een brand in het klooster van Glastonbury Abbey in 1184. Er gaat zelfs het gerucht dat de beroemde Nicola Tesla enkele van zijn wijsheden haalde uit de Kolbrin Bijbel.

Deze bestaat uit in totaal elf boeken, waarvan men zegt dat de eerste zes geschreven zijn door Egyptenaren ten tijde van de Exodus. Het werk is nooit toegankelijk geweest voor het grote publiek, maar werd altijd geheimgehouden en bestemd voor een select groepje mensen. Tegenwoordig is er een gedrukte versie beschikbaar via het Culdian Trust.

Onze aarde maakt heftige veranderingen mee. Dit geldt voor zowel de aarde zelf als het klimaat maar ook voor de mensen die op deze planeet leven. Naarmate de onbekende planeet Nibiru dichterbij komt, worden de effecten heftiger.

Iemand die zich al meer dan tien jaar bezighoudt met het voorbereiden van de mensheid op de komst van de planeet Nibiru of Planet X zoals zij die noemt, is Nancy Lieder.

De periode tot de daadwerkelijke komst/passage van deze planeet heeft zij ingedeeld in tien verschillende periodes, oplopend van één tot tien.

De afgelopen jaren bevonden wij ons in periode 7 en dit tijdperk werd vooral gekenmerkt door heftige bewegingen en in sommige gevallen het afbreken van de tektonische platen. Dit was/is vooral merkbaar in Zuidoost Azië, waar wij eerder uitvoerig over hebben geschreven.

Volgens Nancy zijn we nu de volgende fase ingegaan. Dat wil niet zeggen dat alle veranderingen die hadden moeten plaatsvinden in fase 7 compleet zijn, maar meer dat we een soort overlap krijgen waarbij de effecten behorend bij fase 7 doorgaan, terwijl wij ons ook al in fase 8 bevinden.

Wat kunnen wij verwachten in fase 8?

Deze zal behoorlijk lang duren en niet binnen enkele maanden voorbij zijn. Een paar specifieke kenmerken zijn:

De zichtbaarheid van Planet X, Nibiru, zal aanzienlijk toenemen. Als voorbeeld geeft zij de volgende foto die zeer recent is gemaakt en waarbij je Nibiru rechts van de zon ziet.

ni 1

Dit zal dan in de praktijk beteken dat we steeds meer opnames van Nibiru zullen zien als een soort tweede zon aan de hemel en dat mensen de planeet wellicht binnen niet al te lange tijd (nog beter) met het blote oog kunnen waarnemen.

Een tweede aspect van deze fase is dat er explosies zullen plaatsvinden in de olievelden van Irak. Dit zal worden veroorzaakt volgens Nancy omdat deze velden door de heftige aardveranderingen als het ware zullen scheuren.

Het meest kenmerkende van deze fase is de grote sociale onrust die zich wereldwijd toont. Het zal een periode worden van opstanden en voedselonlusten. Omdat dit ook de periode zal zijn waarbij mensen zullen beseffen dat de komst van de planeet Nibiru werkelijkheid is en dat dit ongekende effecten teweeg zal brengen.

Tot zover Nancy Lieder.

Je hoeft alleen maar rond te kijken op onze aarde om te kunnen constateren dat wij in een bijzondere tijd leven. Het lijkt een soort collectief onbewust weten dat er binnen niet al te lange tijd grote veranderingen zullen plaatsvinden en wat iedereen onrustig maakt.

Iets dat ervoor zorgt dat mensen elkaar overal ter wereld om het minste of geringste in de haren vliegen. De oorzaak van allerlei excessen overal, waarbij idioterie de norm wordt. Iets dat ons doet weten dat het einde nabij is. Dat wil zeggen, het einde van een beschaving zoals wij die tot nu toe gekend hebben.

Tenslotte zullen wij allemaal in onze genen ergens de ervaring hebben opgeslagen van een eerdere passage van Nibiru, bijgenaamd de Verwoester. Een gebeurtenis die uitgebreid staat beschreven in de Kolbrin bijbel zoals wij al eerder berichtten:

“De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel. Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat.

Angst nam de bevolking in haar grip en vrouwen werden door die angst onvruchtbaar. Ze konden niet zwanger worden en degene die het wel werden verloren hun kind.

De dagen van stilte werden gevolgd door een tijd waarbij trompetgeschal en doordringende hoge tonen werden gehoord in de hemelen en de mensen werden net zo bang als een kudde zonder herder.

De doden waren niet langer heilig en werden in het water gegooid. De pakhuizen waren volgestouwd met graan en niemand verbouwde nog wat. Het vee werd alleen gelaten en zwierf rond en dwaalde naar vreemde weiden. Hun geblaat werd genegeerd en men slachtte het vee van de buurman.

Niemand bezat nog iets. De openbare registers werden heen en weer geschoven en vernietigd. En niemand wist meer wie er slaaf waren en wie meester. De plaag waarde door het land, de rivier was bloedrood en overal was bloed. Zij die dronken van de rivier moesten onmiddellijk overgeven. Het stof beet zich vast in de huid van zowel mens als dier.

Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land was platgeslagen en verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat stond. Ze kwamen naar beneden in hete buien en achter hen aan kwam een soort vreemd gloeiend vuur dat over de aarde liep.

De vis in de rivieren stierf, wormen, insecten en reptielen sprongen omhoog vanuit de aarde. De duisternis van een lange nacht spreidde een zwarte mantel over de aarde waardoor iedere lichtstraal werd gedoofd. Niemand wist wanneer het dag of wanneer het nacht was want de zon wierp geen schaduw".

Dat was toen. Nu zijn de eerste tekenen zoals die in de Kolbrin bijbel worden beschreven voor eenieder duidelijk zichtbaar.

De maker van de onderstaande video noemt de verschijnselen die zich de afgelopen maand voordeden op onze aarde dan ook niet voor niets: Something strange is going on, the end of the earth”. Dat zal het niet worden want ook vorige keren waren er mensen die het hebben overleefd.

Heftig zal het wel zijn, een soort complete “reset” van onze planeet en alles wat er nu op leeft.

Bron:

Zetatalk Newsletter

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl