De enorme bedragen die in Amerika zijn verdwenen en waarvan niemand weet waar ze zijn gebleven, zijn gebruikt voor ondergrondse schuilplaatsen.

Om de planeet Nibiru nu in snel tempo dichterbij komt, zijn er steeds vaker rode luchten te zien als gevolg van de ijzeroxide die in een grote wolk rondom onze planeet zweeft.In een eerder artikel van november vorig jaar hebben wij geschreven over Bob Fletcher:

Iemand die tot vergelijkbare conclusies komt voor wat betreft de cover up van de planeet Nibiru is de Amerikaanse onderzoeker Bob Fletcher.

Hij houdt zich al jaren lang bezig met onderzoeken naar vooral corruptie en dergelijke binnen de Amerikaanse overheid en andere praktijken die niet door de beugel kunnen.

Eén van de meest uitgebreide onderzoeken die Bob Fletcher ooit heeft uitgevoerd is die naar Nibiru en dan vooral ook de manier waarop men dit voor het grote publiek verborgen probeert te houden.


Bob Fletcher weet uit zijn onderzoeken dat de onbekende Planet X of Nibiru wel degelijk bestaat en dichterbij is dan wij denken.

Volgens wat Fletcher vertelt, moet deze planeet aan het einde van dit jaar duidelijk zichtbaar worden voor iedereen:

Verder zegt hij dat het vroegst mogelijke moment dat we deze planeet kunnen waarnemen over ongeveer een jaar zal zijn. Tegen Kerst volgend jaar. Het zou ook wat later kunnen zijn, maar niet eerder.

Wanneer dit het geval is, zal de planeet zichtbaar worden als een heldere ster aan de hemel en de passage en de gevolgen voor de aarde zullen daarna niet lang op zich laten wachten.

Als de planeet verschijnt op het door Fletcher genoemde moment dan zal de werkelijke passage plaatsvinden ergens in het voorjaar daarna.

Naast alle andere, inmiddels bekende, verschijnselen zoals sterk toenemende vulkanische uitbarstingen, aardbevingen en meteoren, spreekt hij ook van torenhoge vloedgolven die de aarde zullen teisteren.


Voor diegenen die niet zo goed op de hoogte zijn van wat Planet X of Nibiru precies inhoudt volgt hier een ruim zes minuten durende video die een heldere uitleg geeft.

Ook voor mensen die twijfelen aan het bestaan van Nibiru is deze video een aanrader.In het jaar 2012 werd contact opgenomen met Bob Fletcher door het Amerikaanse Congres. Met de vraag of hij wilde helpen met het onderzoek om uit te vinden waar biljoenen Amerikaanse belasting Dollars waren gebleven.

Bob besefte al snel dat al het goud dat Amerika zogenaamd voor veel andere landen bewaart, allang verdwenen is samen met nog veel meer Amerikaans bezit. Zonder enige uitleg of tastbare voordelen die daarvoor in de plaats zijn gekomen. Het ene leidde tenslotte tot het andere en dankzij zijn eerdere werk voor de CIA aangaande witwassen van geld, slaagde Fletcher erin vast te stellen dat er in het begin van de jaren tachtig enorme bedragen achterover werden gedrukt voor de aanleg van ondergrondse faciliteiten en wegen.

Verder onderzoek wees uit dat Amerika ook andere landen helpt met het financieren van dergelijke ondergrondse faciliteiten in ruil voor steun tegen terrorisme en dergelijken. Naar nu blijkt heeft sinds 1983 ieder land ter wereld zich beziggehouden met ondergrondse activiteiten.

Hetzelfde jaar waarin Nibiru werd ontdekt door de infrarode telescoop IRAS. Nibiru is eveneens waargenomen door bekende Vaticaantelescoop Lucifer:

Duitsland en Italie maakten op 21 april 2010 bekend dat op Mount Graham, Tucson, Arizona USA, het observatorium uitgebreid is met de Lucifer telescoop. De VORG, Vatican Observatory Research Group werkt daar met de grootste optische telescoop om de verste objecten in de ruimte te kunnen waarnemen.

Lucifer, genaamd naar de duivel, is onderdeel van een LBT, Large Binocular Telescope, naast het Vaticaans observatorium dat bemand wordt door Jezuïtische astronomen. De naam komt van: Large binocular telescope near-infrared Utility with Camera and Integral Field unit for Extragalactic Research De keuze van deze naam laat volgens critici zien waar het Vaticaan werkelijk voor staat.

Jezuïetenastronomen en Lucifer zijn een natuurlijke combinatie.

Om terug te keren naar Bob Fletcher en een lang verhaal niet al te lang te maken:

Fletcher’s onderzoek heeft uitgewezen dat er alleen al in Amerika 100 tot 103 ondergrondse faciliteiten zijn, inclusief die waar nu nog aan wordt gebouwd. Wat dit onderzoek eigenlijk niet zo heel moeilijk maakte, was dat er biljoenen Dollars aan zijn gespendeerd. Wanneer dat soort bedragen zouden zijn gespendeerd aan bovengrondse infrastructuurprojecten dan was dit door iedereen opgemerkt.

Naarmate Nibiru dichterbij komt, zullen wij meer gaan merken van het roodachtige ijzeroxidestof dat zich als een soort staart achter Nibiru aan beweegt. Soms wordt dit rode stof enigszins zichtbaar, maar de donkere luchten die dit veroorzaakt zullen wij volgens Nancy Lieder over niet al te lange tijd steeds meer meemaken.


nib 1Dan komen we vrij automatisch weer terug op de oude profetieën en voorspellingen. Zelfs in de bijbel wordt de komst van Niburu aangekondigd, inclusief de rode luchten en de elite die zich probeert veilig te stellen in ondergrondse schuilplaatsen:

Openbaringen 6:

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen.

Volgens Nancy zijn de donkere luchten gearriveerd en volgens Bob Fletcher is aangetoond waar de Amerikaanse belasting Dollars aan zijn uitgegeven.

Spannende tijden!

Bronnen:

Before it’s News
Zetatalk Newsletter

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl