Eindelijk leek er wat schot te komen in de zaak van Wikileaks oprichter Julian Assange die al 3,5 jaar vastzit in de ambassade van Ecuador in Londen.

Een werkgroep van de VN heeft geoordeeld dat Assange vrijgelaten dient te worden en bovendien recht heeft op schadevergoeding, maar....Al jarenlang zit de oprichter van Wikileaks, Julian Assange, inmiddels vast in de ambassade van Ecuador in Londen waar hij naartoe vluchtte en asiel kreeg.

Nu eindelijk krijgt Assange hulp uit een onverwachte hoek en wel via de Verenigde Naties die via een werkgroep laten weten van mening te zijn dat Assange onrechtmatig vastzit en vrijgelaten dient te worden.

Voor degenen die de achtergrond niet meer zo precies weten, navolgend een deel van een artikel over Assange dat wij schreven in augustus vorig jaar.

In eerste instantie leek het alsof er goed nieuws was voor Julian Assange die nog steeds vastzit in de ambassade van Ecuador in Londen.

Het goede nieuws was dat drie van de zaken vanwege aanranding die tegen hem liepen vanuit Zweden zijn verjaard en justitie er aldaar verder ook niets mee zal doen.

Een vierde zaak, die van een verkrachting, loopt nog wel tegen hem en zal pas in 2020 verjaren en per saldo schiet Assange er dus niet zo gek veel mee op.

Julian Assange heeft altijd bestreden dat er sprake zou zijn geweest van aanranding en/of verkrachting maar van seks met wederzijds goedvinden en was bang om naar Zweden te gaan voor verhoor omdat hij er vanuit gaat dat de Zweden hem zullen uitleveren aan Amerika.

Daar zullen ze dan wel korte metten maken met mensen zoals hij die de waarheid boven tafel weten te toveren.

Talloze malen heeft Assange de Zweden aangeboden om zijn verklaring op een andere manier te verkrijgen zoals via een verhoor in de ambassade van Ecuador, maar dat is iets wat Zweden nooit heeft gedaan.

Om een ambassade van een ander land binnen te treden is volgens het Verdrag van Wenen toestemming vereist. Zweden diende in juni een formeel verzoek hiertoe in. Ecuador stelde toen de voorwaarde dat het diplomatieke asiel dat Assange van Ecuador kreeg door Zweden zou worden erkend. Dit kon Zweden niet garanderen.

Uiteraard is Julian Assange nogal gefrustreerd over de gang van zaken en zegt het volgende:

Hij zegt in een verklaring "extreem teleurgesteld" te zijn dat hij niet wordt vervolgd voor de zaken. "Ik ben een onschuldig man. Ik ben niet eens gehoord over de zaak. Er was hier een simpele oplossing voor: kom bij mij langs en neem mijn verklaring op, of beloof me niet uit te leveren aan de Verenigde Staten. De Zweedse afgevaardigde weigerde. Ze weigerde zelfs mijn schriftelijke verklaring. Nu hebben ze weten te voorkomen dat mijn kant van het verhaal wordt gehoord. Dit is de incompetentie voorbij."

Theoretisch zou hij het nog vijf jaar moeten zien vol te houden in de ambassade van Ecuador want dan verjaart ook de laatste aanklacht. Waarschijnlijk is dit echter niet vol te houden door hem.


Nu komt er dus het oordeel van de VN werkgroep als volgt:

"De werkgroep is van mening dat de willekeurige detentie van meneer Assange dient te worden beëindigd, dat zijn fysieke integriteit en vrijheid om te bewegen worden gerespecteerd en dat hij het recht krijgt op compensatie", stelt het VN-panel.

Assange is eind 2010 volgens de werkgroep onterecht tien dagen lang vastgezet. Ook het huisarrest dat daarop volgde en het verblijf van Assange op de ambassade van Ecuador moet volgens de VN worden beschouwd als een schending van de rechten van de klokkenluider. Zweden heeft volgens de werkgroep te weinig werk gemaakt van de zaak, waardoor Assange veel langer dan nodig vast heeft gezeten.

Een woordvoerder van de Britse regering stelt het oordeel van de VN te verwerpen. Het arrestatiebevel blijft van kracht, benadrukt de woordvoerder. De Britse politie liet donderdag al weten dat Assange direct wordt gearresteerd als hij de ambassade verlaat.

Naast de Britten hebben ook de Zweden laten weten het oordeel van de werkgroep van de VN niet te zullen accepteren en dat ze blijven vasthouden aan hun strafvervolging.

Wat in de praktijk betekent dat Assange nog net zo ver is als voorheen en de vraag is dan ook wat hij nu gaat doen.

Uiteraard is het een grof schandaal dat zowel Engeland als Zweden zich laat commanderen door Amerika en werkelijk iedere rechtmatigheid volkomen naast zich neerlegt.

Waarmee maar weer eens is aangetoond hoe onvoorstelbaar bang de machthebbers zijn voor de waarheid want dat is het enige wat Assange heeft gedaan. Het naar buiten brengen van de waarheid.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl