Eén van de mogelijke gevolgen van de passage van de planeet Nibiru is het fysiek verplaatsen van de noord- en zuidpool van de aarde (pole shift).

Talloze voorspellingen en oude legenden wijzen in die richting, maar ook de waarnemingen van Inuit Eskimo’s en nu ook eindelijk de wetenschap.


Je kunt je voorstellen dat een mini-zonnestelsel met planeten vele malen groter dan de aarde voor de nodige verstoringen zal zorgen, wanneer deze dichterbij ons in de buurt komt.

Wat het bijvoorbeeld zou kunnen doen, is met zodanig grote krachten op de aarde inwerken dat deze fysiek van positie verandert. Dat wil zeggen, een beweging maakt over een bepaalde tijdsperiode wat ervoor zorgt dat wat nu de noord- en de zuidpool is, op hele andere plekken op aarde terechtkomen. Dit is dus niet hetzelfde als het bewegen van de magnetische polen.

Zo schreven wij bijvoorbeeld vorig jaar een artikel waarin de mogelijkheid werd geopperd dat na de passage van Nibiru, India zich op de zuidpool zou bevinden.

We hebben de laatste jaren diverse keren verhalen kunnen lezen over hoe de magnetische polen van positie veranderen. Zodanig zelfs dat sommige vliegvelden hun landingsbanen moesten aanpassen, omdat de landingsbaanpositie ten opzichte van de magnetische pool zoals die op een landingsbaan wordt aangegeven, niet meer klopte.

Tot nu toe is er eigenlijk formeel nog nooit sprake geweest van een afwijking van de fysieke polen, tot begin deze maand toen National Geographic met een verhaal kwam dat de fysieke polen, dus niet de magnetische polen, aan het bewegen zijn. Dat niet alleen, dit betekent ook dat de aardas van positie veranderd.

Omdat toch hiervoor een verklaring gevonden moet worden, gooien we dat dan maar weer op de (hoax) door de mens veroorzaakte wereldwijde opwarming.

Wanneer je dan het artikel echter eens goed doorleest, volgen er zinnen zoals: “Maar, de fysica is zo gecompliceerd, dat natuurkundigen niet veel meer kunnen doen dan maar raden hoe het eigenlijk in de echte wereld werkt”.

Met andere woorden: We hebben geen flauw idee waarom de polen en de aardas van positie veranderen, dus raden we maar wat.

Wanneer we er echter vanuit gaan dat er geweldige krachten op de aarde inwerken die voor zorgen voor die toename in heftige aardveranderingen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, massale dierensterfte, sinkholes, enorme toename vuurballen in de lucht enzovoort, dan wordt alles ineens logisch.

Als de aarde fysiek van positie verandert dan zal bijvoorbeeld de positie van het noordelijk poolijs ook veranderen en in warmere streken terechtkomen, waardoor dit zal gaan smelten. Andere gebieden waar het tot nu toe altijd warm was, zullen in koudere streken terechtkomen. Heeft helemaal niets te maken met door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Het wordt in Alaska steeds warmer en bij ons lijkt het steeds kouder te worden. Dit is dan weer niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat de fysieke pool verschuift richting Engeland.

De Inuit eskimo’s hadden al veel langer in de gaten dat er wat aan de hand is, zoals wij al schreven in een artikel in 2011:

Na een lange periode van duisternis kwam de Zon begin dit jaar onder meer te vroeg op boven Noorwegen, Groenland en Alaska.

In deze tijd van aardeveranderingen komen de Inuit aan het woord over hun eigen veranderende leefomgeving. Zowel de positie van de Zon en de andere sterren als de windrichting zijn veranderd, zo zeggen zij.

Voor het eerst in de geschiedenis van het meest westelijke stadje van Groenland Ilulissat kwam op 13 januari jongstleden de Zon al op, twee dagen eerder dan normaal. Op 20 januari kwam de Zon op boven de noordelijke Noorse stad Tromsø, een dag vroeger dan andere jaren. De Zon kwam boven Barrow in Alaska vier dagen eerder op dan gebruikelijk.

De Inuit uit de regio Qikiqtaaluk in het territorium Nunavut in Canada merken dat hun gehele leefomgeving aan het veranderen is. Zo hadden ze voorheen exact één uur om op zeehondenjacht te gaan, terwijl het nu tot een uur langer licht blijft in het gebied.

De Inuit volgen de Zon hun hele leven. Ze merken dat de zonsopgang niet zozeer is veranderd, maar dat de Zon op een andere plaats ondergaat.

“De Zon ging altijd bij de hoogste bergtop onder, maar op een bepaald moment ging hij voorbij de bergtop pas onder,” zo zegt Elijah Nowdlak uit Pangnirtung.

Door de mainstream media werd dit uiteraard afgedaan als “ze verbeelden zich maar wat”.

Het verhaal van de Inuit klopt dus wel degelijk. De fysieke positie van de aarde is veranderd.

Omdat nu de wetenschap toegeeft dat de fysieke polen aan het veranderen zijn is een deel uit een eerder artikel uit 2013 interessant, over de mogelijke gevolgen van een fysieke poolomkering, de zogenaamde poleshift.

Eén ding is zeker; mochten ooit de polen op aarde omdraaien dan zullen er geweldige krachten op onze planeet losbarsten. Zó groot dat het genoeg is om land te doen zinken en nieuw te laten herrijzen.

Vorige week publiceerden wij de voorspellingen van Moeder Shipton, de Engelse heks en profete die sprak over mensen die naar hogergelegen gebieden zouden vluchten met de komst van Nibiru.

Zij was niet de enige:

Edgar Cayce, ook wel de slapende profeet genoemd, heeft de wereld verbaasd doen staan met de accuraatheid van zijn voorspellingen. Alhoewel ze (nog) niet allemaal lijken te zijn uitgekomen, is dit bij de meesten ervan wel het geval en bleken ze volkomen correct te zijn.

Een opmerkelijke voorspelling die hij deed was op 1 januari 1945. Op die dag voorspelde Cayce dat hij over vier dagen begraven zou worden. Op 3 januari 1945 overleed hij aan een hersenbloeding.

Ook voorspelde hij de dood van twee Amerikaanse presidenten correct, de crash van de aandelenbeurs in 1929, de val van de Sovjet Unie, de opkomst en ondergang van Adolf Hitler en de terugkeer van de Joden naar Israël.

Wat voor ons nu van belang is, is dat Edgar Cayce ook geweldige aardveranderingen heeft voorspeld. Hij voorspelde dat er een punt zou komen waarop de fysieke polen van de aarde zullen omkeren (pole shift).

De korst van de aarde zou in beweging komen onafhankelijk van de kern van de aarde, waardoor het aardoppervlak een totaal ander uiterlijk zal krijgen. Hij deed deze voorspellingen in de periode tussen 1920 en 1930. Hij gaf daarbij aan dat dit zou beginnen in de tweede helft van de vorige eeuw.

Zo zei hij letterlijk:

“De aarde zal op vele plaatsen worden (open)gebroken. In het eerste deel zal je een verandering zien in het fysieke uiterlijk van de Amerikaanse westkust. Er zullen open wateren verschijnen in de noordelijke delen van Groenland. Het grootste deel van Japan zal in de zee verdwijnen. Het noordelijk deel van Europa zal in een oogwenk veranderen. Er zal nieuw land verschijnen voor de oostkust van Amerika”.

Alhoewel Edgar Cayce wel een pole shift voorspelt, is uit deze voorspellingen niet op te maken waardoor dit wordt veroorzaakt. Hij geeft verder ook geen uitleg met betrekking tot al de heftige aardveranderingen.

Iemand die dat wel doet, is Nancy Lieder van Zetatalk. Ook zij voorspelt een pole shift, maar geeft daar ook een hele duidelijke oorzaak voor en wel de komst van de onbekende planeet Nibiru.

Ook voorspelt zij weinig goeds voor Europa als gevolg van deze poolomkering. Echter, in tegenstelling tot Cayce die zegt dat dit allemaal in een oogwenk zal gebeuren, heeft zij het over een geleidelijk onder water stromen van grote stukken van Europa. De delen die dan volgens haar worden getroffen zijn de roodgekleurde gebieden op onderstaand kaartje.

ps 1

Het gevolg is enorme volksverhuizingen waarbij mensen met grote spoed op zoek gaan naar hogergelegen gebieden. Zo schijnt het dat Rusland, volgens Nancy Lieder, al heeft aangegeven dat ze hun grenzen zullen sluiten als dit gebeurt, omdat ze dan hun handen meer dan vol zullen hebben aan hun eigen bevolking.

Een nadere aanwijzing is misschien te vinden in het zogenaamde Derde Geheim van Fatima. Officiëel is de uitleg daarvan als volgt:

“Het derde geheim was lange tijd alleen bekend bij het Vaticaan. Dit geheim zou in 1960 openbaar gemaakt worden door de paus[1]. Pas in 2000 werd door Vaticaan-woordvoerder Joáquin Navarro-Valls bekendgemaakt. In het visioen figureert een in het wit geklede bisschop die wordt neergeschoten terwijl hij met het kruis tussen talloze gedode martelaren loopt. Dit visioen verklaart achteraf waarom het derde geheim een profetie was van de aanslag die Mehmet Ali Ağca in 1981 pleegde op paus Johannes Paulus II. Die aanslag vond eveneens plaats op 13 mei en de paus gelooft daarom dat het aan Onze-Lieve-Vrouw van Fátima te danken was dat de kogel in zijn buik, en niet in zijn hoofd terechtgekomen was. Later werd de operatief verwijderde kogel verwerkt in de kroon van het beeld van Maria van Fátima”.

Er bestaat echter een gerede kans dat het Derde Geheim van Fatima een hele andere boodschap inhield. Zo zei Paus Paulus de Tweede in een vergadering met een groep Duitse bisschoppen toen hem naar het geheim van Fatima werd gevraagd in 1982:

“Wat voor zin heeft het om de wereld te alarmeren en te vertellen dat de oceanen hun bassin zullen verlaten en het vasteland zullen overspoelen waarbij ieder uur miljoenen zullen sterven?”. En dit was niet de enige keer dat deze paus een dergelijke boodschap gaf. In een eerder bespreking met Duitse bisschoppen in 1980 gaf hij een boodschap met ongeveer dezelfde strekking. “Het is volkomen zinloos de mensheid hiervoor te waarschuwen”.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl