Het aardmagnetisch veld dat onze planeet omringt, beschermt ons tegen zonnestormen en schadelijke kosmische straling.

Op diverse plekken op aarde is het aardmagnetisch veld zo goed als verdwenen en uit nieuw onderzoek blijkt dat de afname van het veld nog veel sneller gaat dan gedacht.Enkele weken geleden schreven wij over wat we noemden het grootste gevaar voor deze aarde. Dat bestaat uit het sterk afnemende magnetisch veld dat de aarde omgeeft, waardoor wij een stuk broodnodige bescherming verliezen.

Een klein deel uit dat artikel:

De meest waarschijnlijke oorzaak van dit alles is het sterk afnemende magnetisch veld rond de aarde en dat het verschuiven van de magnetische polen alle tekenen vertoont van een zogenaamde pole shift. Dit is wat anders dan omkeren van de geografische/fysieke polen waarover wij in een eerder artikel schreven.

Dit afzwakken van het magnetisch veld gebeurt nu toch wel razendsnel met iedere tien jaar een vijf procent verdere afname. Naarmate wij onze bescherming verliezen, worden de gevolgen op aarde van de zonneactiviteiten groter. De implicaties van dit alles zijn uiteraard enorm.

Wat vooral voor ons van belang is om te weten, is dat de bescherming van het aardmagnetisch veld sterk afneemt en dat wij de komende jaren misschien veel zullen merken van relatief kleine CME uitbarstingen.

Daarnaast zal een verminderde bescherming van het aardmagnetisch veld en de atmosfeer gevolgen hebben voor onze gezondheid.

Heel verstandig om toch maar wat kaarsen in huis te halen en te zorgen dat je eigen immuunsysteem goed blijft functioneren.


Nu komt er informatie beschikbaar waaruit blijkt dat die afname van het magnetisch veld om de aarde nog sneller gaat dan werd gedacht.

Een nieuw onderzoek door het Europese Ruimte Agentschap (ESA) met behulp van zogenaamde Swarm satellieten toont aan dat de veranderingen nog veel sneller plaatsvinden dan waar men oorspronkelijk vanuit ging.

Op de onderstaande kaart is te zien waar op aarde het magnetisch veld nog sterk is (rode kleur) en waar het zo goed als niet meer bestaat (blauwe kleur).


aard magnetisch veldxxx

Bij de noordelijke gebieden boven Noord Amerika is het veld met bijvoorbeeld 3,5 procent afgenomen, terwijl het boven Azië met 2 procent is toegenomen.

Het gebied met de zwakste bescherming, een groot gebied in de zuidelijke Atlantische Oceaan, beweegt zich gestaag naar het westen en is nog eens met zo’n 2 procent afgenomen.

Het aardmagnetisch veld beschermt ons tegen zonnestormen en kosmische straling. Een sterk verminderd magnetisch veld betekent dat er meer straling onze atmosfeer kan binnendringen. Wij mensen hebben daardoor verhoogde kans op ziektes zoals kanker en Alzheimer.

Weerballonnen die boven Californië zijn opgelaten, laten tegenwoordig standaard zien dat de kosmische straling is toegenomen.

Zoals je op de kaart kunt zien, is het beschermingsniveau bij ons nog redelijk, maar de blauwe gebieden komen al aardig in de buurt. Een stukje zuidelijker, bijvoorbeeld in Spanje, is het aardmagnetisch veld alweer een stuk minder.

Over het algemeen is te stellen dat de bescherming op het noordelijk halfrond op dit moment nog redelijk tot goed is, terwijl het zuidelijk halfrond meer op een Zwitserse gatenkaas lijkt wat bescherming betreft.

Naast deze ontwikkelingen schijnen er ook nog spontane zaken voor te komen met betrekking tot het aardmagnetisch veld.

Een lezer stuurt (dank!) ons het volgende verhaal:

Een tamelijk ernstig lijkende gebeurtenis, zaterdag 23 april 2016, m.b.t. het tijdelijk verdwijnen van het aardmagnetisch veld, twee uur lang, voordat het magnetische veld zich wist te herstellen.

In die zin ernstig, dat de aarde gedurende die tijd onbeschermd was voor de aanwezige zonnewind, die mogelijk veel warmte energie heeft overgebracht naar het aardoppervlak, met als gevolg grote stormen en eventuele meerdere aardbevingen e.d. in de komende dagen.

Het aardoppervlak, die langere tijd onbeschermd wordt door het magnetisch veld, krijgt ook te maken met verhoogde kosmische instraling, wat op den duur kan leiden tot de afbraak van de biosfeer.

Het aardmagnetisch veld is sedert tweehonderd jaar met 15% in kracht afgenomen en wetenschappers sluiten een aanstaande magnetische ompoling of excursie in de komende jaren niet uit.

En ook het tijdelijk wegvallen van het magnetisch veld kan eventueel wat frequenter voorkomen in de nabije toekomst.

Hopelijk valt het achteraf allemaal mee.


Met vriendelijke groet,

Laten we hopen dat het meevalt, maar houd voor nu in ieder geval rekening met het ontbreken van goede bescherming tegen kosmische stralingen en dergelijke wanneer je naar het zuidelijk halfrond reist en dan met name Zuid Amerika.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl