De planeet die voor grote veranderingen gaat zorgen op deze aarde, staat bekend onder vele namen zoals Alsem of Bitter in de Nederlandse bijbel en Wormwood in de Engelse.

De naam die in oude Kolbrin bijbel wordt gebruikt voor de planeet Nibiru is de Verwoester en die is niet zomaar gekozen.Wij hebben al vaker geschreven, dat wanneer je wilt weten wat je kunt verwachten in de toekomst, je er niet aan ontkomt om te kijken wat er in een ver verleden is gebeurd.

Wij geloven dat de mensheid zich nu in een periode bevindt met heftige gebeurtenissen en dat dit dingen zijn die al eerder zijn voorgekomen op aarde.

Wanneer je kijkt op bijvoorbeeld oude rotstekeningen, dan zie je daarop dat mens en dier op een gegeven moment wegvluchten naar hogergelegen gebieden.

Verschillende mensen geven ook een verschillende interpretatie aan dat wat nu rondom ons gebeurt.

Het navolgende deel is afkomstig van een lezer (dank!), iemand die de komst van Nibiru benadert vanuit de christelijke invalshoek:

12 jaar geleden kreeg ik tijdens het bidden een indruk/gedachte die me niet meer losliet. Het was 1 woord. Het was het woord Orbit. Ik begon te zoeken op internet maar kon niets vinden wat er bij paste . Naar mijn idee matchte dit woord Orbit niet met bijv. een kauwgum merk of een ticketverkoper. Een half jaar geleden kreeg ik de klik waar ik op wachtte. Het was via jullie site waar ik kennis maakte met de elips Orbit van Niburu. Ik wist en voelde dat dit de match was waar ik meer dan 10 jaar op gewacht had.

Recent ontdekte ik dat Niburu vooral door Amerikanen Wormwood wordt genoemd. Toen ging er pas echt een lampje bij me branden...Wormwood? Dat is toch een kruidenplant?

Ter inleiding

Ik geloof dat alleen Jezus Christus de Zoon van de ware God kan redden. Geen andere God is hetzelfde. Allah (maangod) is dus absoluut niet dezelfde als de Drie eenheid ( Vader , Zoon en Heilige Geest).

Bekeer je aub tot Jezus ...er is nu nog tijd! Op een dag niet lang na deze zullen de mensen die in Jezus de Zoon van God geloven plotseling weg zijn.

De opname

De bijbel omschrijft dit als "opgenomen worden in de hemel". Ik weet dat ook de gestorven volgelingen van Jezus zullen opstaan om naar de hemel te gaan. ( wellicht zal dit gepaard gaan met een globale aardbeving en zal je daarna graven open zien liggen) en ik verwacht dat veel baby’s en jonge kinderen ( ook van mensen die niet geloven) zullen worden meegenomen naar de hemel waar geen verdriet of pijn meer zal zijn.


xxx

Bijbelboek 1 Thessalonicenzen 5 : 3 en 4

3 Terwijl de mensen zeggen: "Er is rust en vrede; er dreigt geen enkel gevaar", zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. Geen van hen zal eraan kunnen ontkomen; zij zullen nergens heen kunnen vluchten.

4 Broeders ( gelovigen) , u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.)

De wereld na de opname

Het zal een grote leegte achterlaten hier op aarde en veel chaos, paniek en angst!!! Ik heb de redactie een tijdje geleden getipt over de website van www.mensenverdwenen.com hier kun je veel antwoorden vinden voor de tijd die dan aanbreekt als je nu nog geen keuze wilt maken.

Nadat de ware christenen zijn opgenomen zullen er vreselijke rampen komen op aarde. Ze zijn allemaal terug te vinden in Openbaringen vanaf hoofdstuk 5. In Openbaringen 8:10 en 11 wordt gesproken over Wormwood / Niburu en daar is waar het mij nu om gaat.

Openbaringen 8:11 uit de King James Bible :

11 And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter.)

Waarschuwing

Ik heb het idee dat God mij zegt dat ik jullie moet waarschuwen voor het drinkwater als Niburu ( of Wormwood) komt. Het water zal vergiftigd worden met Alsem ( Engelse term voor dit kruid is wederom wormwood ) drink alleen nog gezuiverd/ gefilterd water of flessenwater uit de tijd van voor de opname van de gelovigen..... Anders zal je beïnvloed raken door de Alsem en kun je niet meer helder denken.

Dit is dan precies waar de NWO gebruik van zal maken. Ze zullen je met zacht dwingende methodes proberen over te halen om een merkteken te nemen ( zodat je kunt blijven kopen en verkopen en dus meedraait in de NWO maatschappij) waardoor je eigenlijk de keuze maakt om de antichrist te volgen i.p.v. de ware God die jou en mij gemaakt heeft en ons , wat je ook gedaan hebt, allemaal beschouwd als Zijn kinderen.

Er is een uitweg

Je hebt ,nadat de christenen opgenomen zijn, nog 1 kans om je te bekeren en eeuwig gered te worden. Je verkleint die kans als je niet meer helder kunt denken. Koop aub nu alvast een waterfilter of sla waterflessen in of maak de keuze om Jezus te volgen.

Het is algemeen bekend dat NWO satan volgt (illuminatie, vrij metselaars het zijn allemaal Luciferianen) zou er dan niet ook een tegenhanger bestaan? Tuurlijk en die tegenhanger is God ! Hij heeft een boek voor ons achtergelaten waarin alle antwoorden staan. De bijbel !

Tot slot:

Ik wil graag eindigen met te zeggen dat als je Gods ware gezicht kent je zult merken dat hij is als een liefdevolle vader die jou wil helpen en beschermen

Tessalonicenzen 5:9

9 Want God heeft ons niet bestemd om door Hem bestraft te worden, maar om gered te worden door de Here Jezus Christus .

Ik wens jullie allen Gods Zegen toe.

Tot zover de lezer.

Voor gelovige christenen is het natuurlijk een mooi verhaal, want zij zullen voordat de planeet Nibiru met metgezellen langskomt, al zijn vertrokken naar betere oorden.

Maar, ook al ben je niet gelovig, dan zitten er een aantal interessante elementen in bovenstaand verhaal.

Zeker ook omdat je een aantal van de hierboven omschreven gebeurtenissen terugvindt in de Kolbrin bijbel.

Ook daar wordt gesproken over water wat niet meer te drinken zal zijn. (Je hoeft natuurlijk niet te wachten met het aanschaffen van een waterfilter totdat de Verwoester recht boven je hoofd staat, het is zelfs aan te bevelen om dat iets eerder te doen)

Hierna volgen een aantal delen uit eerdere artikelen, met betrekking tot de Kolbrin bijbel en de verwijzingen naar de komst van een vreemde planeet.

De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel.

Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat.

Zo begint het verhaal in de Kolbrin Bijbel over de laatste keer dat de planeet Nibiru de aarde passeerde. Een heftige tijd die voor grote veranderingen op aarde zorgde.

De Kolbrin Bijbel is een verzameling van oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de Middeleeuwen.

De manuscripten zouden gered zijn tijdens een brand in het klooster van Glastonbury Abbey in 1184. Er gaat zelfs het gerucht dat de beroemde Nicola Tesla enkele van zijn wijsheden haalde uit de Kolbrin Bijbel.

Deze bestaat uit in totaal elf boeken, waarvan men zegt dat de eerste zes geschreven zijn door Egyptenaren ten tijde van de Exodus. Het werk is nooit toegankelijk geweest voor het grote publiek, maar werd altijd geheimgehouden en bestemd voor een select groepje mensen. Tegenwoordig is er een gedrukte versie beschikbaar via het Culdian Trust.

Je hoeft alleen maar rond te kijken op onze aarde om te kunnen constateren dat wij in een bijzondere tijd leven. Het lijkt een soort collectief onbewust weten dat er binnen niet al te lange tijd grote veranderingen zullen plaatsvinden en wat iedereen onrustig maakt.

Iets dat ervoor zorgt dat mensen elkaar overal ter wereld om het minste of geringste in de haren vliegen. De oorzaak van allerlei excessen overal, waarbij idioterie de norm wordt. Iets dat ons doet weten dat het einde nabij is. Dat wil zeggen, het einde van een beschaving zoals wij die tot nu toe gekend hebben.

Tenslotte zullen wij allemaal in onze genen ergens de ervaring hebben opgeslagen van een eerdere passage van Nibiru, bijgenaamd de Verwoester.


xxx


Een gebeurtenis die uitgebreid staat beschreven in de Kolbrin bijbel zoals wij al eerder berichtten:

“De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel. Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat.

Angst nam de bevolking in haar grip en vrouwen werden door die angst onvruchtbaar. Ze konden niet zwanger worden en degene die het wel werden verloren hun kind.

De dagen van stilte werden gevolgd door een tijd waarbij trompetgeschal en doordringende hoge tonen werden gehoord in de hemelen en de mensen werden net zo bang als een kudde zonder herder.

De doden waren niet langer heilig en werden in het water gegooid. De pakhuizen waren volgestouwd met graan en niemand verbouwde nog wat. Het vee werd alleen gelaten en zwierf rond en dwaalde naar vreemde weiden. Hun geblaat werd genegeerd en men slachtte het vee van de buurman.

Niemand bezat nog iets. De openbare registers werden heen en weer geschoven en vernietigd. En niemand wist meer wie er slaaf waren en wie meester. De plaag waarde door het land, de rivier was bloedrood en overal was bloed. Zij die dronken van de rivier moesten onmiddellijk overgeven. Het stof beet zich vast in de huid van zowel mens als dier.

Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land was platgeslagen en verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat stond. Ze kwamen naar beneden in hete buien en achter hen aan kwam een soort vreemd gloeiend vuur dat over de aarde liep.

De vis in de rivieren stierf, wormen, insecten en reptielen sprongen omhoog vanuit de aarde. De duisternis van een lange nacht spreidde een zwarte mantel over de aarde waardoor iedere lichtstraal werd gedoofd. Niemand wist wanneer het dag of wanneer het nacht was want de zon wierp geen schaduw".

En een deel uit een ander artikel:

Uit de vele petrogliefen die wereldwijd zijn aangetroffen blijkt dat men bang was voor iets en dientengevolge vluchtte naar hogergelegen gebieden. Dit vinden we ook terug in de Kolbrin Bijbel.

Zo staat er in het boek Manuscripts (3:6) het volgende:

“De mensen zullen in paniek overal naartoe vluchten. Ze zullen de trompetten horen en de strijdkreet van de Verwoester en zullen hun toevlucht zoeken in de grotten op aarde. Ze zullen verlamd zijn van schrik en de moed zal uit hen stromen zoals het water uit een gebroken kruik. Ze zullen worden opgegeten door de wrekende vlam en de adem van de Verwoester”

Op de volgende foto zie je een rotstekening van mensen en dieren die wegvluchten naar de bergen. Op deze tekening vind je ook iets waar wij nu veel last van hebben: dode vissen.

nib 3

Iets wat opvalt in bijna al die afbeeldingen is de spiraal en die komt keer op keer terug. Dit komen we straks ook weer tegen in de Kolbrin Bijbel.

Zo staat er in het boek Creation (4:6):  

“De ster groeide uit en werd steeds helderder en was indrukwekkend om te zien. Het kreeg horens en het zong en nog nooit had iemand zoiets gezien”

Op de volgende foto zie je de man afgebeeld met horens en weer de spiraal.

nib 4

Hoofdstuk 5 van het boek Manuscripts, vrij vertaald, gaat als volgt:

Vers 1.

"De Onheilsvorm, de Verwoester genaamd, werd in Egypte gezien en in alle landen daaromheen. Het had een heldere en felle kleur, het veranderde en was onstabiel. Het draaide rond zoals een spoel/spiraal zoals het water opborrelt uit een ondergrondse bron in een poel en iedereen was het erover eens dat het een angstaanjagend gezicht was. Het was niet een grote komeet of een verdwaalde ster, maar meer als een vurig object".

nib 5

Vers 2.

"Haar bewegingen hoog in de lucht waren langzaam. Het kronkelde rond zoals rook dat doet en het bleef dichtbij de zon wiens gezicht het verborg. Het had een soort bloedachtige roodheid dat veranderde naarmate het haar pad vervolgde. Het veroorzaakte dood en verwoesting als het opkwam en weer onderging. Het veegde over de aarde met een grijze regen van sintels en veroorzaakte pest, hongersnood en andere kwaden. Het beet in de huid van mens en beest totdat ze bedekt waren met zweren".

nib 6

Vers 3.

"De aarde trilde en had het zwaar, de heuvels en de bergen bewogen en schudden. De met zwarte rook gevulde hemelen bogen voorover naar de aarde en er bereikte een groot gehuil de oren van de levende mensen, tot hen gebracht door de vleugels van de wind. Het was de kreet van de Donkere Meester, de Meester van de Doden. Dikke vurige rookwolken gingen voor hem langs en er was afgrijselijke hagel van hete stenen en vurige kolen.

De Onheilsvorm donderde zwaar in de hemel en er schoten felle bliksemflitsen uit. De waterwegen werden op zichzelf teruggeworpen toen de grond overhelde en grote bomen werden rondgegooid en knapten af als takjes. Toen, een stem als duizend trompetten, werd gehoord boven de wildernis en voor haar brandende adem spleten de vlammen uiteen. Het hele land bewoog, de bergen smolten. De hemel zelf brulde als tienduizend leeuwen in pijn en vurige pijlen van bloed schoten her en der over haar gezicht. De aarde zwol op als brood op de haard".

nib 7

Vers 4.

"Dit was het aspect van de Onheilsvorm, die de Verwoester werd genoemd, toen het verscheen in die dagen die lang vervlogen zijn. Dit is zoals het staat beschreven in de oude archieven, waarvan er nog maar weinig zijn. Er wordt gezegd dat wanneer het verschijnt in de hemelen boven de aarde, deze zal opensplijten als een noot die geroosterd wordt boven het vuur. Dan zullen de vlammen omhoogschieten door het oppervlak en deze zullen als felle vijanden op het zwarte bloed springen. Het vocht in het land is allemaal opgedroogd, de weiden en de bewoonde plaatsen zullen door de vlammen worden verzwolgen en zullen met alle bomen witte as worden".

nib 8

Vers 5.

"De Onheilsvorm is als een ronddraaiende bal van vuur die kleine vurige deeltjes in haar spoor rondslingert. Het bedekt ongeveer eenvijfde van de hemel en stuurt kronkelende vingers die lijken op slangen naar de aarde. Ervoor ziet de lucht er angstaanjagend uit en dan breekt het open en uiteen. Midden op de dag is het net zo licht als ’s nachts. Het omvat heel veel vreselijke dingen.

In de oude archieven worden dingen verteld over de Verwoester. Lees ze met een plechtig hart, wetende dat de Onheilsvorm haar eigen tijd heeft en terug zal keren. Het zou dom zijn om hen zonder waarschuwing te laten gaan. Nu zeggen mensen: “Zulke dingen zijn niet voorbestemd in onze dagen”. Moge de grote God boven genadig genoeg zijn om dit toe te staan. Maar, komen zal die dag zeker en zoals in de natuur van de mens ligt, zal deze totaal onvoorbereid zijn".

nib 9

De tekeningen en de Kolbrin Bijbel vertellen ons wat er eerder gebeurd is. Ook nu leven wij in een tijd van rampen en snel verslechterende omstandigheden op aarde. De aarde trilt en beeft, dieren sterven massaal, het klimaat verandert, honger en oorlog liggen op de loer. Overal ter wereld hoort men vreemde geluiden en veel mensen “voelen” dat er iets staat te gebeuren.

En voor de volledigheid ook Openbaringen 8 uit de bijbel. Ook daar wordt de komst van de vreemde planeet beschreven, met alle bijbehorende rampen.

Het zevende zegel en de zeven trompetten: de eerste vier trompetten worden geblazen

1 Toen Hij het zevende zegel losmaakte, werd het ongeveer een half uur lang helemaal stil in de hemel.

2 Daarna zag ik dat de zeven engelen die voor God stonden allemaal een trompet kregen.

3 Toen kwam er een andere engel. Hij ging met een gouden wierookschaal bij het altaar staan. Hij kreeg veel wierook. Die legde hij op het gouden wierook-altaar dat voor Gods troon staat. Hij offerde de wierook, samen met de gebeden van de mensen die bij God horen.

4 En de rook van de wierook steeg mét de gebeden op naar God.

5 Toen nam de engel vuur van het altaar, legde het in de wierookschaal en gooide het op de aarde. Het begon te donderen, te rommelen en te bliksemen en de aarde schudde.

6 Toen maakten de zeven engelen die de trompetten hadden gekregen zich klaar om op hun trompet te blazen.

7 De eerste engel blies op zijn trompet. Toen werd er hagel en vuur, gemengd met bloed, op de aarde gegooid. Dat verbrandde een derde deel van de aarde, een derde deel van de bomen en al het gras.

8 De tweede engel blies op zijn trompet. Toen werd er iets wat op een grote brandende berg leek in de zee gegooid.

9 Een derde deel van de zee veranderde in bloed. Een derde deel van alle wezens in de zee ging dood. En een derde deel van de schepen zonk.

10 De derde engel blies op zijn trompet. Toen viel er uit de hemel een grote ster die brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en de waterbronnen.

11 En die ster wordt 'Bitter' genoemd. Een derde deel van al het water werd bitter. Veel mensen stierven van het bitter geworden water.

12 De vierde engel blies op zijn trompet. Toen werd een derde deel van de zon, een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren getroffen. Daardoor gaf een derde deel daarvan geen licht meer. Zo was er overdag en 's nachts een derde deel minder licht.

13 Toen zag ik hoog langs de hemel een engel vliegen. Hij riep luid: "Vreselijk! Vreselijk! Wat zal het een vreselijke tijd worden voor de mensen op aarde, als de laatste drie engelen op de laatste drie trompetten blazen!"


xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl