Een man die regelmatig met zijn honden ging wandelen die dan altijd gingen zwemmen in een meertje nabij Yellowstone, is zijn honden kwijt omdat het water plotseling zo heet was dat ze het niet hebben overleefd.

Dit en andere vreemde zaken betreffende de Yellowstone supervulkaan worden bewust van de bevolking weg gehouden.Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe de gevestigde orde alles richting klimaatverandering veroorzaakt door de mens weet te sturen. Alles wat er gebeurt op aarde is, volgens deze verhalenvertellers, het gevolg van de opwarming vanwege de onverantwoordelijke manier waarop de mens met onze planeet omgaat.

Met dit als basis kunnen zij via hun beruchte Agenda 21 en het vervolg daarop, Agenda 2030, de wereld in een houdgreep houden, de mensheid verder kaal plukken door middel van extra heffingen op het milieu, ze in getto’s laten wonen straks om de natuur te sparen en nog wat van dat soort onverkwikkelijke zaken.

Wat ze niet kunnen verklaren, is de enorme toename de laatste tientallen jaren van zowel aardbevingen als vulkaanuitbarstingen. En het zijn die laatste waar we vandaag wat verder naar gaan kijken.

Gedurende de hele twintigste eeuw vonden er wereldwijd 3.542 vulkaanuitbarstingen plaats. Wanneer je dit omrekent naar een gemiddeld aantal per jaar, dan kom je uit op 35.

Dat klinkt veel, maar dat is het niet wanneer je kijkt naar het aantal vulkaanuitbarstingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben.

Navolgend een plaatje van iets eerder deze maand, waarop je ziet dat er op dat moment 33 vulkaanuitbarstingen zijn op de wereld. Ongeveer net zoveel als nog niet zo lang geleden in een heel jaar.


xxx

Dat zijn geen incidenten, maar is onderdeel van een wereldwijde trend. De afgelopen jaren worden er talloze records gebroken op dit gebied en er is geen enkele aanwijzing dat het afneemt.

Overal ter wereld is er sprake van vulkanen die jaren en soms zelfs honderden of duizenden jaren hebben geslapen en nu opeens wakker worden.

Wanneer we praten over vulkaanuitbarstingen hebben we het over “gewone” vulkanen, niet over de supervulkanen.

Wat is nu precies een supervulkaan?

De term supervulkaan wordt gebruikt voor vulkanen die in staat worden geacht supererupties voort te brengen, waarbij meer dan 1000 km³ tefra wordt uitgeworpen (VEI=8). Het zijn de zeldzaamste en tegelijk meest verwoestende vulkanische uitbarstingen. De gevolgen zijn mondiaal en catastrofaal: door het stof in de hogere luchtlagen kan de temperatuur op aarde met meerdere graden dalen. Volgens sommige geleerden kan een dergelijke uitbarsting zelfs een nieuwe ijstijd uitlokken.

Wanneer een dergelijk monster zou uitbarsten, zijn de rapen gaat voor wat een groot deel van de wereld betreft.

Eén van de meest bekende supervulkanen bevindt zich onder het bekende Nationale Park in Amerika, Yellowstone.

Navogend wat achtergrondinformatie uit een eerder artikel:

Want onder dit park bevindt zich een zogenaamde supervulkaan waarvan wetenschappers zeggen dat hij ieder moment tot uitbarsting kan komen. En wanneer dit gebeurt zal geheel Noord Amerika worden begraven onder een metersdikke laag lava.

Tijdens een onlangs gehouden vergadering van de American Geophysical Union claimden wetenschappers van de Universiteit van Utah dat de magmakamer onder Yellowstone Park ongeveer 2,5 keer groter is (250%) dan men altijd heeft gedacht.

Volgens The New York Post is deze ondergrondse magmagrot ongeveer 90 kilometer lang en 35 kilometer breed en bevat deze miljarden kubieke meters gesmolten rots.

Zo vertelde professor Bob Smith van de Universiteit van Utah de BBC: “We hebben daar een lange tijd gewerkt en we dachten altijd al dat het groter zou zijn… maar wat we nu ontdekt hebben is verbazingwekkend”.

Onderzoekers zijn inderdaad al langere tijd bezig om te ontdekken wat er zich precies onder Yellowstone Park bevindt. Het is dankzij een serie kleine aardbevingen dat er vooruitgang is geboekt op dit front. Er is dan nu de bevestiging dat er letterlijk honderden vierkante kilometers van gesmolten magma onder het oppervlak van het park liggen te wachten om uit te barsten.

Alhoewel het al langere tijd bekend is dat er zich vulkanisch magma onder het park bevindt is het pas de afgelopen jaren voor de wetenschappers mogelijk geweest om te bepalen of dit nu wel of niet een onmiddellijke bedreiging vormt. Gebaseerd op het beschikbare bewijs is men van mening dat de Yellowstone supervulkaan ieder moment kan uitbarsten.

Dat dit zo is, heeft men kunnen vaststellen door een analyse van de rotsen en de grondlagen. Uit de genomen monsters blijkt ook dat de laatste keer dat dit gebeurd is, geheel Noord Amerika is bedolven onder een as- en magmalaag. De stromen van gesmolten rots waren honderden kilometers lang en breed.

ys 1

Nu is er in Amerika weer de nodige ophef ontstaan aangaande de situatie rondom Yellowstone Park.

Het begint bij de enorme bosbranden in Californië, waarbij mensen die dit volgen op speciale kaarten ook vreemde dingen ontdekken bij Yellowstone Park.Iemand die bij uitstek geschikt is om dit alles te analyseren is een man die op Youtube bekend staat onder de naam Dutchsinse.

De volgende video behandelt bovenstaande door Dutchsinse, maar daarin komt hij ook tot de conclusie dat de vreemde bosbranden allemaal voorvallen aan de rand van de ondergrondse magmakamer van de Yellowstone supervulkaan.

Deze is zoals we hierboven hebben gezien, enorm en strekt zich uit over meerdere staten.

Ook komen er enorme concentraties gassen vrij die in de atmosfeer terechtkomen zoals koolstofmonoxide, koolstofdioxide en ook zwaveldioxide. Vooral de laatste is een gas dat vaak vrijkomt voordat er een vulkaanuitbarsting plaatsvindt.

Dit alles wil niet zeggen dat de Yellowstone vulkaan volgende week tot uitbarsting zal komen, maar het zijn wel tekenen van verhoogde ondergrondse activiteit.

Toen Dutschsinse vorig jaar kwam met het verhaal van de man met de honden in de buurt van Yellowstone kreeg hij prompt een ban van Google aan de broek. Deze man woont al jaren aan de rand van Yellowstone en gaat daar vaak wandelen met zijn honden die dan in een meer gingen zwemmen. Toen ze dat eind vorig jaar op een gegeven moment weer deden, was plotseling het water zo heet geworden dat de honden het niet hebben overleefd en de man zelf ternauwernood omdat hij probeerde de honden te redden.

Men doet wanhopige pogingen om dit soort verhalen buiten de media te houden, want het laatste wat men wil, is uiteraard paniek of een beter inzicht veroorzaken.

Het rommelt letterlijk bijna overal op aarde. Mensen die willen geloven dat dit alles wordt veroorzaakt door de mens staat dit uiteraard vrij om te geloven. Wij echter denken dat dit alles wordt veroorzaakt door heftige krachten die van buiten onze planeet op ons inwerken. Net zoals dat op dit moment gebeurt met iedere planeet in ons zonnestelsel.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl