De toekomst heeft altijd iets magisch en allemaal zijn we heel nieuwsgierig naar wat de nabije toekomst ons gaat brengen.

Er zijn twee manieren om de toekomst te voorspellen en vooral die ene willen machthebbers koste wat het kost verborgen houden.De ene manier is waar je zoals Nostradamus een lijntje “naar boven” hebt en de andere is je gezonde verstand gebruiken, waardoor je precies kunt zien wat er gaat gebeuren en waarom.

Gezond verstand en logisch nadenken zijn helaas eigenschappen die bij veel mensen ontbreken, of beter gezegd niet geactiveerd zijn. En dat is niet bij toeval, want de machthebbers zijn als de dood voor mensen die zelf kunnen nadenken.

Denken wordt allesbehalve bevorderd in ons opvoedingssysteem en door onze machthebbers, want mensen die nadenken, kunnen wel eens gevaarlijk worden omdat ze het spelletje doorzien.

Dientengevolge wordt de mens van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat afgeleid door “belangrijke zaken”. Het begint al met vroeg in de ochtend in de file staan om je als slaaf te melden bij een “superieur” en het eindigt ’s avonds als je met je mond open naar weer een stompzinnige aflevering van “Heel Holland Bakt” zit te kijken.

Maar, begin je wel met nadenken en je volg je een aantal lijntjes, dan valt ook je mond open van verbazing, maar dit keer op een gezonde manier.

We beginnen met de deal die de Europese bevolking (wij dus) door de strot is geramd en dat is het CETA verdrag met Canada.

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ("alomvattend economisch en commercieel akkoord") is een vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie.

Hoewel de bevolking het niet wil, is er eind oktober het volgende te lezen:

De Europese Unie en de Canadese premier Justin Trudeau hebben zondag na enige vertraging het omstreden handelsverdrag CETA in België ondertekend.

Met een opgeluchte omhelzing en kussen van zowel EU-president Donald Tusk als Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker werd Trudeau verwelkomd.


Natuurlijk zullen er nog allerlei vervolgtrajecten komen met ratificatie enzo, maar we weten inmiddels (associatieverdrag Oekraïne) dat de Europese dictatuur nationale parlementen en bevolkingen aan haar laars lapt. In de praktijk betekent dit dat wij een heel innige “samenwerking” met Canada zullen krijgen.

“Onze nieuwe partner” is nu prominent in het nieuws vanwege een in april gesloten wapenleveringscontract met Saoedi Arabië.

En hoewel ook hiertegen zwaar wordt geprotesteerd tot aan rechtbanken toe, omdat Saoedi Arabië de mensenrechten schendt in Jemen, zal deze grootste order ooit uit de Canadese geschiedenis ter waarde van 11 miljard dollar ongetwijfeld gewoon doorgaan.


xxx

Saoedi Arabië gebruikt al de door het Westen (wij dus) geleverde wapens onder andere om de bevolking van Jemen uit te moorden. Iets waar je in het “nieuws” nauwelijks iets over hoort of ziet omdat er veel te veel geld te verdienen is aan de wapenhandel met Saoedi Arabië.

Het gevolg van al dit moorden in Jemen is onder andere dat daar op dit moment 8 miljoen kinderen dringend medische hulp nodig hebben wat er niet is en een half miljoen kinderen in Jemen ondervoed zijn. Dit alles zal het overvloedige kerstdiner van Frans Timmermans en consorten uiteraard niet bederven. Zij vieren feest en drinken er nog één of twee, terwijl ze elkaar nog maar eens knuffelen en gelukwensen met de door hen bekokstoofde deal met Canada.


xxx

Ondertussen gaat ook de grotere agenda verder:

Uit een gelekt rapport van de Duitse veiligheidsdienst blijkt dat Saoedi Arabië moslim extremisten in Duitsland financiert, samen met Koeweit en Qatar.

De financiering bestaat daarnaast uit het steunen/opzetten van moskeeën en scholen en dan vooral die die nogal radicale opvattingen hebben. Volgens het rapport is het een langdurige strategie, bedoeld om steeds meer invloed te kunnen uitoefenen in Duitsland. De organisaties die bij deze hele strategie betrokkenzijn, blijken hele nauwe banden te hebben met de overheden in hun land.


xxx

De Duitse overheid houdt op dit moment de kaken stijf op elkaar, want ook Duitsland levert wapens aan Saoedi Arabië, “onze bondgenoot” in de strijd tegen ISIS. (Duitse wapenverkopen aan Saoedi Arabië zijn dit jaar al tweeënhalf keer hoger dan vorig jaar).

Wanneer je Saoedi Arabië zegt, dan zeg je Israël, want niet alleen zijn het wat schoolmeisjes noemen BFF (best friends forever), de koninklijke familie van Saoedi heeft dezelfde voorvaderen als de Chazaren die nu het land van de Palestijnen bezetten.

In de 19e eeuw ging een Chazaar Jood uit Turkije naar Arabië, trouwde daar met een moslim vrouw, bekeerde zich tot de islam, slachtte vervolgens alle leiders van lokale stammen af en installeerde zichzelf als alleenheerser. Dit werd later de koninklijke Saoedische familie.


xxx

Het zijn soms complexe verhalen, maar de eindconclusie is als volgt:

Het is misschien een complex verhaal, maar samengevat betekent het dat zowel de katholieke kerk en de islam mechanismen zijn die in het leven zijn geroepen om grote groepen van de mensheid onder controle te krijgen. En dat in feite zowel de katholieke kerk als de islam onder controle staan van de Chazaren (Joden).

En nu, wat de toekomst betreft:

Het door Albert Pike beschreven scenario voor de Derde Wereldoorlog ontvouwt zich voor onze ogen:

Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een brief, gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan een Italiaanse collega, Mazzini genaamd. Maar, niet alleen deze twee oorlogen worden door Pike in de brief voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog komen, die nodig is om definitief de Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Na deze laatste oorlog zal niemand meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.

Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheïsme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en bloedige geweld.

Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen. Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast. Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden zijn overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".


Maar, wij houden ons druk bezig met het opsporen van een vreselijke terrorist die, zoals in het handboek van false flag operaties staat, zo attent is geweest om zijn identiteitspapieren achter te laten in de vrachtauto, waarmee hij in naam van de islam en ISIS op een groep mensen inreed in Berlijn. Inmiddels zou hij in Milaan zijn doodgeschoten (kunnen we begrijpen als er iemand los rondloopt die precies kan vertellen hoe de vork werkelijk in de steel zit). Deze kolder wordt dan door de nieuwslezer met een stalen gezicht in het NOS journaal voorgelezen.


xxx

Als er niet snel wat meer mensen wakker worden, dan is de toekomst voorspellen helaas niet zo moeilijk.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl