Zes jaar na de ramp met de kerncentrale in het Japanse Fukushima is de radioactieve straling in reactor 2 hoger dan ooit.

De straling aldaar heeft een recordhoogte bereikt, waarbij zelfs de circuits van robots na een paar uur smelten en niemand weet waar de gesmolten brandstofstaven zijn gebleven.Al jaren schrijven wij over wat misschien later wel de grootste ramp uit de menselijke geschiedenis zal blijken te zijn en dat is de ramp met de Japanse kerncentrales in Fukushima in maart 2011.

Systematisch is dit probleem door de mainstream-media genegeerd en was het weer het zoveelste aluhoedje verhaal. Ga maar lekker zwemmen in de zee bij Fukushima, vertelde de NOS ons ruim een jaar na de ramp. Volgens de autoriteiten is alles weer veilig.

Zie je wel, die aluhoedjes hebben weer schromelijk overdreven, kwam er als commentaar.

Het is nu 2017, bijna 6 jaar na de ramp, en de straling die op dit moment wordt gemeten in het gebouw van reactor nummer 2 is 530 sievert per uur. Dit is meer dan 100 keer de hoeveelheid straling die nodig is om een mens binnen een korte tijd te doden.

Wanneer een mens wordt blootgesteld aan een straling van 5 sievert gedurende een korte tijdsperiode, dan heeft deze 50 procent kans om te overleven. Een mens kan 5 sievert op jaarbasis aan, maar wanneer je binnen een periode van 60 seconden wordt blootgesteld aan 5 sievert, dan zal je vrijwel zeker doodgaan. (Redactie: Daarnaast is het ook nog eens geen prettige dood).

De gesmolten brandstofstaven die deze straling veroorzaken zijn volgens de berichten door een gat in de bodem van de ruimte waarin ze zich bevonden verdwenen en niemand weet waar ze op dit moment zijn. Dit betekent dat ze op het punt staan om in contact te komen met het grondwater of water van de oceaan, als dit al niet al gebeurd is.

Met smeltende brandstofstaven neemt ook het risico van wat men noemt nuclear fuel criticality toe. Dit betekent dat de dodelijke radioactieve elementen kunnen exploderen in de open atmosfeer. Het complete leven op het noordelijk halfrond wordt bedreigd en de mainstream media zwijgen hierover in alle toonaarden.

Fukushima is in feite de grootste vuile kernbom die de wereld kent en de nog resterende brandstofstaven kunnen ieder moment ontploffen. Zelfs op dit moment is de straling nog zo intens dat de robots die gebouwd zijn om te zoeken naar de staven slechts een paar uur kunnen werken voordat hun elektrische circuits volledig zijn doorgebrand.

Er is geen enkel scenario van wie dan ook op dit moment waarbij de rommel in Fukushima veilig kan worden geborgen. Geen enkele manier om de smeltende brandstofstaven te bergen en om weer controle te krijgen over de nucleaire reacties die nu nog steeds plaatsvinden.

Je kunt niet eens een gebouw om de hele constructie bouwen omdat de smeltende brandstofstaven al een enorm gat in de vloer hebben veroorzaakt en ze steeds verder de grond en oceaanwater in smelten.

Direct na de ramp werd een noodplan opgesteld om geheel noord oost Japan te evacueren, ongeveer 50 miljoen mensen. Een plan dat nog steeds van kracht is vanwege de enorme hoeveelheden opgeslagen radioactief afvalwater in bovengrondse tanks. Ondertussen gaat men rustig verder in Tokio met het plannen voor de Olympische Spelen van 2020 waarbij nog eens miljoenen mensen extra zich in dat dichtbevolkte gebied zullen bevinden.

Ondertussen loopt de halve wereld zich druk te maken over een niet bestaande opwarming van de aarde en het terugdringen van CO2 in de atmosfeer. Niemand heeft het over de grote vuile bom in Japan.

Volgens de klimaatprofeten is koolstofdioxide (CO2) slecht en dodelijk. Koolstofdioxide is een onmisbaar molecuul voor de ademhaling van planten en ongeveer een miljard keer minder gevaarlijk dan de Plutonium 239 die de vuile bom van Fukushima in onze atmosfeer kan brengen.

Zoals Mike Adams van Natural News zegt: Klimaatopwarming is totaal verzonnen, Fukushima is echt.

Wereldleiders maken zich druk om een niet bestaande crisis, terwijl de echte crisis door de nepjournalisten van de mainstream-media wordt doodgezwegen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl