Voor ons als burgers die de gebeurtenissen op het wereldtoneel proberen te ontrafelen, is het van groot belang om te weten of Vladimir Poetin echt is.

Is hij echt de leider die velen denken en hopen dat hij is, of is ook hij slechts een marionet in handen van de satanische Sabbateans?Het belangrijkste nieuws voor ons de afgelopen week was toch wel dat we nu eindelijk inzage beginnen te krijgen over wie er aan de top van de piramide aan de touwtjes trekken en bovenal wat hun doelstellingen zijn.

Want, op het moment dat je concreet weet waar je mee te maken hebt, wordt het ook gemakkelijker om een strategie te bepalen over hoe daarmee om te gaan.

Het is letterlijk een strijd tussen het licht en het duister, waarbij uiteindelijk het licht zal overwinnen. Het grote euvel waar wij als wereldbevolking op dit moment mee te maken hebben, is dat zo goed als alle mensen met invloed op aarde lid zijn van de satanische sekte van het Alziend Oog, de Sabbateans.

Omdat zij de zonde, het kwaad, zien als het hoogste goed, wordt de wereld op dit moment overspoeld door dit kwaad.

Als deze sekte in staat is om via de holocaust miljoenen mensen te offeren aan hun god satan, dan weet je dat ze er in het geheel geen moeite mee hebben om een derde wereldoorlog te ontketenen waarbij miljoenen en misschien zelfs wel miljarden doden zullen vallen.

Meer zorgelijk is dat gedurende de Tweede Wereldoorlog bleek dat zowel de goeden als de kwaden lid waren van deze illustere club. De grote vraag die zich nu voordoet, is uiteraard of dit wederom het geval is, of dat er misschien toch nog enkele leiders op deze wereld zijn die geen lid zijn van de Sekte van het Alziend Oog.

In dat kader is misschien wel de meest interessante vraag of de Russische leider Vladimir Poetin eveneens lid is van deze sekte, of dat hij één van de weinige uitzonderingen is.

De waarheid is waarschijnlijk dat niemand deze vraag met zekerheid kan beantwoorden. Het enige zijn aanwijzingen die in een bepaalde richting wijzen.

Een belangrijke indicatie over een mogelijk antwoord kwam van de wereldberoemde profeet en ziener Edgar Cayce, zoals wij eerder schreven:

Hij zei in die voorspelling verder dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zal worden.

Cayce voorspelde zowel het begin als het eind van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren '20 waarschuwde hij voor de komende rassenonlusten in Amerika en hij voorspelde de dood van twee presidenten.

“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”.


Vladimir Poetin zal als voormalig KGB agent echt geen lieverdje zijn en het is waarschijnlijk ook een man waar je beter geen ruzie mee kunt hebben, maar dat maakt hem nog niet een satanische psychopaat zoals de meeste Westerse leiders (puppets).

Door de jaren heen heeft hij iets getoond dat bij onze leiders ver te zoeken is en dat zijn echte menselijke emoties.


xxx

De man houdt van zijn land en van zijn volk en lijkt alles te doen wat in zijn vermogen ligt om die bevolking te beschermen.

Zoals met het blokkeren van de GMO producten die niets meer betekenen dan een aanslag op de gezondheid van de bevolking en een poging om totale controle te krijgen over de voedselvoorraad.

Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop hij alle GMO producten en gewassen heeft verbannen uit Rusland. Niet de acties van een leider die geen ziel heeft, maar wel één die kijkt naar de gezondheid en welzijn van de bevolking.

Los van de immense verschillen tussen de twee wordt Poetin zoals men ook deed bij de Lybische leider Gaddafi, voor het oog van de wereld afgeschilderd als een wrede dictator, terwijl het in werkelijkheid 
mannen zijn met hart voor hun volk.

Zoals het artikel over de Sekte van het Alziend Oog duidelijk maakte, is één van de kenmerken van de manier waarop deze Sabbateans te werk gaan, de ontwrichting van de maatschappij voor wat betreft de traditionele gezinsvorm en het promoten van allerlei seksuele excessen als zijnde de norm, de introductie van talloze nieuwe geslachtssoorten, zodat uiteindelijk niemand meer weet wie wat is en de mensheid langzaam maar zeker de satanische cultuur van deze sekte wordt binnengevoerd.

Het is niet voor niets dat er enkele jaren geleden bakken met kritiek over Poetin werd uitgestort vanwege zijn zogenaamde anti homowet.


xxx

De waarheid was het tegenovergestelde zoals wij destijds schreven:

Het verhaal in de New York Times blijkt echter één grote leugen. De wet is gemaakt en gericht op de bescherming van minderjarige kinderen. (Redactie: sluit naadloos aan bij de het artikel wat we schreven over de vervolging van kindermisbruiker Joris Demmink wat niet meer is dan een PR stunt richting Poetin.) Bescherming tegen de propaganda van niet traditionele seksuele relaties. Dat Rusland homorelaties niet beschouwd als een “traditionele seksuele relatie” is een heel ander verhaal.

In de hele wet komt het woord “homo” of “gay” dan ook niet voor, simpelweg omdat hij niet gericht is tegen homo’s, maar gemaakt is voor de bescherming van minderjarige kinderen.


Wat er bij ons met kinderen gebeurt die niet worden beschermd door een overheid werd ook weer eens duidelijk uit het verhaal van bankier Ronald Bernard.

De oorsprong en kern van de Sabbateans wordt gevormd door de Chazaren en ze hebben een paar doelen zoals we schreven in een eerder artikel:

De Chazaren worden door auteur en onderzoeker Katherine Frisk vergeleken met een virus dat zich overal weet binnen te wurmen en zich voordoet als iets wat ze niet zijn.

Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze Chazaren en dan zie je uiteindelijk waarom Rusland op dit moment aan alle kanten wordt gedemoniseerd door het Westen.

Het einddoel van de Chazaren is de onderwerping van Rusland, de controle van Centraal Azië en de bezetting van de Zijde Route die al duizenden jaren een belangrijke handelsweg is van oost naar west. Wanneer ze ook dit alles in handen hebben, hebben ze in feite de door hen uiteindelijk gewenste wereldcontrole.

Wat inmiddels bekend is, is dat een deel van de Chazaren zich bekeerde tot het Jodendom en vanaf dat moment Joods was, maar ook is er een deel naar West Europa getrokken, waar velen zich bekeerden tot het Rooms katholieke geloof. Deze infiltratie van Chazaren in de katholieke kerk gebeurde in de periode tussen de 8e en de 12e eeuw.

In diezelfde periode trok een deel van de Chazaren naar het Midden Oosten en bekeerde zich tot voornamelijk Soennitische moslims. Het is dan ook rond deze tijd dat het verhaal van de Mahdi verschijnt, de Sjiitische afstammeling van Mohammed. Deze Mahdi zal de krachten bundelen met Jezus en samen zullen ze de Antichrist bestrijden.

Daarmee waren er nu drie verschillende groepen Chazaren. De eerste die zich had bekeerd tot het Jodendom, de tweede die katholiek was geworden en de derde die zich tot de islam had bekeerd.

Alledrie de groepen hadden een gemeenschappelijk doel; de vernietiging van de christelijk orthodoxe kerk.

De Chazaar Joden trokken onder andere naar Venetië waar ze hun woekerbanken vestigden. Met de medewerking en assistentie van het Vaticaan contracteerden en financieren ze kruisvaarder huurlingen om de christelijk orhtodoxe kerk in Griekenland, het gebied dat nu West Turkije is, te vernietigen.


De vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk staat hoog op de agenda en dit is hen na eeuwenlang proberen nog steeds niet gelukt.

Je zou kunnen zeggen dat de Russisch Orthodoxe kerk en Vladimir Poetin twee handen op één buik zijn.


xxx

De kern van de financiële wereldcontrole bevindt zich momenteel in Bazel met de directie van de BIS, de centrale bank der centrale banken. Opvallend is dat daar geen enkele Rus in het bestuur zit. Waarom wordt bij deze superbank van de Sabbateans Rusland volkomen buitengesloten?

De strijd tussen licht en donker blijft natuurlijk niet beperkt tot onze aardse, maar strekt zich uit naar andere mogelijke dimensies en/of planeten.

In dat kader verscheen enkele jaren geleden een interessant bericht over Poetin en een door hem gesloten overeenkomst met buitenaardsen.

Wij schreven daarover toen het volgende:

Andere wereldleiders worden steeds gespannener, maar daarvan geen spoor bij Vladimir Poetin. Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat deze man zo'n geweldig zelfvertrouwen uitstraalt, overal maling aan lijkt te hebben en volkomen ontspannen oogt?

Zo stond er een opmerkelijke uitspraak van Bondskanselier Angela Merkel uit Duitsland in de Thepostonline:

‘Poetin leeft in een andere werkelijkheid’, oordeelde een geschrokken Angela Merkel na haar laatste telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Merkel, die met de voormalige KGB-spion in het Duits kan converseren, was onthutst. Ze zei nog net niet dat Vladimir Vladimirovitsj ze ziet vliegen.

Volgens een artikel op Veterans Today zijn er bronnen vanuit het Russische ruimteprogramma die bevestigen dat Rusland een vergevorderd geheim ruimteoorlogsprogramma heeft. Wat beschikt over ultra hightech aanvals- en verdedigingswapens, gebaseerd op zogenaamde reverse engineering.

Deze geavanceerde wapens zullen worden ingezet als er zich in de Oekraïne een oorlog mocht ontwikkelen, gericht tegen het nieuwe Rusland van Poetin. De Russen hebben deze wapens gebouwd op basis van kennis die ze hebben gekregen van buitenaardsen.

Allemaal gebaseerd op een verdrag dat Poetin heeft gesloten met een bepaalde groep buitenaardsen die weer de vijand zijn van de buitenaardsen die de controle hebben over de Zionisten/Jezuïeten.

Dit nieuwe verdrag dat door Poetin is gesloten met deze bepaalde groep is naar verluidt vergelijkbaar met die die door de Amerikaanse leiders werd gesloten in de jaren vijftig en zestig. Echter, met het grote verschil dat deze groep volledig tegen de plannen is van de Zionisten/Jezuïeten.

Hun standpunt is dat alle massale dood en vernietiging van de laatste 500 jaar zijn oorsprong vindt in het Romeinse Rijk, in het oude Babylon. Het resultaat daarvan zien we vandaag de dag terug in de politiek zoals die nu door het door Israël bestuurde Amerika wordt bedreven.

Mocht je niets willen weten van buitenaardse zaken, dan zijn er nog genoeg aardse aanwijzingen om vast te stellen dat het er alle schijn van heeft dat Vladimir Poetin echt is en geen puppet van de Sekte van het Alziend Oog.

Wat belangrijk is, is dat deze informatie wordt verspreid, want ons land en België bevinden zich in het hart van deze satanische sekte. Daarom, wat je ook doet hier, verlies nooit je kinderen uit het oog.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl