Voor zover ons bekend, is nu voor de eerste keer ergens ter wereld de planeet Nibiru ter sprake gekomen in een parlement.

Op donderdag 25 mei 2017 sprak Senator Telmário Mota het parlement toe en waarschuwde hij voor de komst van het mini zonnestelsel Nibiru.Wat Telmário precies zei, is ons niet helemaal duidelijk omdat het via de Portugese taal en Google vertaal ontcijferd moet worden, maar duidelijk is dat hij het parlement waarschuwde voor de komst van de planeet Nibiru.

Volgens het bericht had Telmário deze informatie van een kiezer die hem had verteld dat NASA gezegd zou hebben dat er binnenkort een Planeet X oftewel Nibiru richting aarde zou komen.

Zo zegt Telmário verder dat NASA gezegd zou hebben dat Nibiru het zwaartekrachtveld van de aarde verandert, waardoor deze planeet tegen de aarde zal botsen. Het gevolg zou dan zijn dat twee derde van mensheid zal doodgaan door honger en ziekte en een groot deel van de overlevers daarna ook alsnog zal sterven.

Hij kondigde verder aan dat hij zijn adviseurs opdracht had gegeven deze zaak verder te onderzoeken.Ter onderbouwing van dat verhaal wordt dan vervolgens het boek “Planet X – The 2017 Arrival” van de auteur David Meade aangehaald.

Dit is een man die klaarblijkelijk ooit astronomie heeft gestudeerd en zegt over een stortvloed aan bewijs te beschikken dat deze Planeet X, Nibiru, in de herfst van dit jaar zal arriveren en niet alleen dat, maar dat deze vervolgens tegen de aarde zal botsen.

In het begin van dit jaar werd het verhaal van David Meade uitgebreid gebracht door de Engelse kranten.


xxx

Naast zijn astronomische kennis baseert Meade zich klaarblijkelijk ook op de bijbel en dat de komst van Nibiru samenvalt met de vaker genoemde datum van 23 september 2017, waarover later meer.

De collega’s van de Braziliaanse senator waren klaarblijkelijk “not amused” en hij kreeg dan ook een lading kritiek over zich heen, met de toevoeging dat hij zich beter bezig zou kunnen houden met het presenteren van echt belangrijke zaken voor het parlement.

Zo te zien, zijn er een fiks aantal zaken die door elkaar lopen.

Wat NASA betreft heeft Telmário het helemaal verkeerd, want die ruimetvaartorganisatie heeft nooit een rapport uitgebracht waarin staat dat Nibiru met de aarde zal botsen. Integendeel, NASA doet al jarenlang haar uiterste best om het bestaan van een dergelijke planeet te ontkennen.

Wat betreft het verhaal van David Meade zitten er een aantal elementen in die waar zouden kunnen zijn, maar ook die bijna zeker niet waar zijn.

Zo is er geen enkele aanwijzing dat Nibiru tegen de aarde zal botsen. Wanneer iets dergelijks in werkelijkheid zou gebeuren, dan zou waarschijnlijk niemand op aarde dat overleven, zeker niet als je bedenkt dat Niburu naar verluid vele malen groter is dan de aarde.

Dat deel van het verhaal van Meade kan wat ons betreft naar de categorie “broodje aap”, maar dat er mogelijk in de herfst van dit jaar bijzonder dingen kunnen gebeuren, is wel degelijk gebaseerd op iets.

In het kader van Planeet X, Nibiru, is het dan een stuk waarschijnlijker dat vanaf de herfst van dit jaar deze planeet voor velen met het blote oog zichtbaar zou kunnen zijn.

En voor dat stuk, terug naar een artikel van vorig jaar:

Het gaat dan om het eerste deel van Openbaring 12, waar het volgende staat.

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Iemand heeft de redenatie gevolgd, dat wanneer men in Bijbelse tijden sprak van de hemel, men dan ook letterlijk de hemel bedoelde.

En wanneer je dat doet en met behulp van een modern programma dat de stand van planeten aan de hemel weergeeft, zoals Stellarium, gaat stoeien totdat je het beeld krijgt dat in Openbaringen 12 wordt geschetst, is in dat programma de corresponderende datum aflezen.

Als je eenmaal het gewenste beeld aan de hemel hebt, is er maar één datum mogelijk bij een stand die uitbeeldt wat er in dat Bijbelboek wordt beschreven en die datum is 23 september 2017. Nooit wordt diezelfde stand volgens mensen die dat hebben uitgezocht, weer bereikt.

Lees het bovenstaande stukje en kijk goed naar het volgende plaatje, wat de stand aan de hemel schetst op 23 september 2017.


xxx

Het deel uit Openbaringen wat hierboven wordt genoemd, gaat verder met:

En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Wat als die draak met zeven koppen nu staat voor het mini zonnestelsel Nibiru en dat deze draak aan de voeten van de vrouw zal staan.

Een klein zonnestelsel waar al heel lang over wordt gesproken en dat vaak wordt afgebeeld als een groep van zeven planeten/manen. Volgens oude teksten is de planeet omgeven door een roodachtige/roestkleurige wolk als een grote vuurrode draak.


xxx

Als Nibiru inderdaad de rode draak is, dan zou deze zich op 23 september op de plek moeten bevinden aan de hemel, waar het in staat zou zijn om het kind te verslinden zodra dit gebaard wordt.

Wanneer je die positie intikt op Google Sky, zie je het volgende beeld:


xxx

Een zwarte plakker met iets daarachter. En als je plek met de zwarte plakker projecteert op de hemel op 23 september 2017, dan zie je dat dit de plek is waar de rode draak wacht totdat het kind is gebaard.

(Als je dit zelf op Google Sky wilt controleren, tik dan bij zoeken hd 121325 in en selecteer daarna rechtsboven "infrarood").

Dit is op de volgende afbeelding aangegeven met de gele pijl en een afbeelding in zwart/wit van wat er te zien is als je de plakker weghaalt. De zwart/wit afbeelding is gemaakt met een ander telescoopprogramma dat niet zoals Google wordt gecensureerd.


xxx

(Redactie: onderaan dit artikel een uitgebreidere toelichting op bovenstaande beeld. We ontvingen dit van een trouwe lezer (dank!) na publikatie)

Bijna alle puzzelstukjes uit het eerste deel van Openbaringen 12 lijken hiermee op hun plek te vallen. Op 23 september staat de rode draak klaar om het gebaarde kind te verslinden. Wat er dan bedoeld wordt met het kind is niet helemaal duidelijk en ook het vervolg niet, waarbij het lijkt dat er aan de hemelen een oorlog zal uitbreken:

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.

Onze occulte speurder Bert zegt er het volgende over (dank!):

Persoonlijk vind ik het nu echt super interessant worden. Een tijdje geleden heb ik al eens een clip gestuurd met een meest accurate uitleg van Revelation 12 en dat dit gaat gebeuren op de meest besproken dag onder de truth seekers, 23 September 2017.

Nu komt er een zeer interessant aspect bij, de dief in de nacht begint in beeld te komen en het ziet er naar uit dat het Nibiru is. Nibiru is de brenger van de tribulation periode. Alles begint op zijn plaats te vallen.

Als we rond de 23'ste december een stevige fals flag of iets dergelijks zien dan is dat het teken van de spirituele conceptie van de satanische idioten. Exact 9 maanden later zal het kindje worden geboren en krijgen we de wrath of niburu over ons heen.xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl