Terwijl de bevolking in dit land de borst nat kan maken voor fiks hogere rekeningen vanwege de klimaatoplichting, waarschuwen wetenschappers voor de komende mini ijstijd.

Iets dat wij al heel lang roepen en dat is dat de temperatuur op aarde niet bepaald wordt door de mens en dat wordt nu bevestigd door nieuwe onderzoeken.


Alles wordt in dit land uit de kast getrokken om toch maar vooral de klimaatdoelstellingen te halen, want oh wee, de temperatuurstijging moet via onze gezamenlijke inspanning echt beperkt blijven.

Ondertussen kan de burger op alle fronten betalen zoals we onlangs schreven en toont nieuw onderzoek van universiteiten van Engeland en Rusland aan dat we beter met z'n allen handschoenen en mutsen kunnen gaan breien dan betalen voor de klimaatzwendel uit Den Haag.

Wetenschappers in Engeland hebben een rekenkundig model gemaakt van de magnetische activiteit van de zon en gebaseerd hierop voorspellen zij dat mensen in Londen tegen het jaar 2030 op de rivier de Thames kunnen schaatsen.

Net zoals ze dat deden tijdens de vorige mini ijstijd in de zeventiende eeuw.


xxx

Een team onderzoekers onder leiding van professor Valentina Zharkova aan de universiteit van Northumbria borduurde door op eerder onderzoek dat was uitgevoerd aan de universiteit van Moskou, waarbij getracht wordt de bewegingen van magnetische golven die door de zon worden geproduceerd te voorspellen.

Wat deze voorspellingen laten zien, is een sterke afname van magnetische golven voor de eerstkomende drie zonnecycli die beginnen in 2021 en 33 jaar zullen duren.

Hoe minder actief de magnetische velden zijn op de zon des te minder zonnevlekken en dit correspondeert dan weer met kouder weer op aarde.

Volgens professor Zharkova is het huidige rekenmodel waarmee wordt gewerkt voor 97 procent nauwkeurig en corresponderen de uitkomsten ook met voorgaande mini ijstijden, waaronder het zogenaamde Maunder Minimum, dat duurde van 1645 tot 1715 en dit was de tijd dat grote rivieren standaard iedere winter bevroren.

Ook in ons land was dat in die tijd het geval:


xxx

Het bovenstaande sluit aan op wat wij in oktober schreven in een eerder artikel:

De activiteit van de zon beweegt zich in verschillende fasen die we zonnecyclus noemen. Het gaat van weinig zonneactiviteit naar een piek en dan vervolgens weer naar een volgende dieptepunt, een zogenaamd zonneminimum.

We bevinden ons nu in zonnecyclus 24 waarvan de piek enkele jaren geleden was en we zijn nu weer op weg naar een volgend minimum. Zoals op de volgende afbeelding te zien, worden sinds 1980 de pieken in zonneactiviteit steeds lager.


xxx

Het wordt nog erger, want volgens verschillende modellen is de neerwaartse trend geen incident, maar vormt het onderdeel van een grotere cyclus waarbij we op een gegeven moment spreken van een zogenaamd "grand minimum". Dit doet zich voor als de zonnecycli tientallen jaren achter elkaar minder activiteit dan gemiddeld tonen.

Wanneer die neerwaartse trend zich voortzet zoals nu naar de volgende zonnecyclus, dan zal in cyclus 25 eenzelfde situatie zijn bereikt als tijdens het Dalton Minimum, de periode 1790 en 1820. Wanneer de trend zich dan ook weer voortzet naar de cyclus daarna, dan zullen we eenzelfde situatie hebben bereikt als tijdens het Maunder Minimun, de periode 1645 en 1715, ook wel het dieptepunt van de Kleine IJstijd genoemd.


xxx

Ook in andere delen van de wereld hebben ze al met kou te maken, zoals in Myanmar waar de laagste temperaturen in 40 jaar tijd zijn gemeten, wat betekent dat de kleine olifantjes het koud hebben.

Maar, geen nood, de bevolking slaat aan het breien en nu lopen ze in lekkere warme jassen rond.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl