Het is al jaren onrustig rondom de Yellowstone supervulkaan in Amerika. Regelmatig duiken er berichten op dat een uitbarsting van deze gigant misschien niet zo ver weg is.

Ook nu is er weer een groep seismologen die waarschuwen dat de Yellowstone supervulkaan “onder druk” staat, waarmee uiteraard dan weer de vrees toeneemt dat er een uitbarsting zal volgen.De experts werden gealarmeerd doordat er een subtiele vervorming waarneembaar was in de rotsachtige bodem onder het aardoppervlak. Volgens onderzoekers treedt dat op wanneer er een verandering plaatsvindt in de hoeveelheid druk in de magmakamer van de supervulkaan. De seismologen zullen verdere ontwikkelingen nauwkeurig in het oog houden.

De wetenschappers van UNAVCO, een consortium van diverse universiteiten, zeggen dat het druksignaal sterker is dan men zou verwachten als de aardkorst onder de vulkaan solide zou zijn.

Dit alles betekent dan weer dat er lava stroomt, waardoor deze druk wordt opgebouwd. Ongeveer op 5 kilometer onder de grond bevinden zich bepaalde zones waar een soort half gesmolten rots voor komt. Ze gebruiken de term half gesmolten rots omdat deze zich vormen in wat men noemt "pockets" tussen de gewone rots. Kleine ruimtes tussen de gewone rots die vloeibaar aan het worden zijn.

En dan komt natuurlijk weer het normale verhaal dat niemand zich zorgen hoeft te maken en zo meer. Dat schijnt de standaard uitdrukking te zijn voor alle vreemde en ongewone dingen die op aarde plaatsvinden. Geen zorgen, business as usual.

In de volgende video bespreekt Joe Joseph van de Daily Sheeple bovenstaand verhaal en ook hij zegt dat we in een periode leven waar opeens heel veel dingen samen schijnen te komen die erop wijzen dat we ons in een vreemde periode bevinden. En dus, hoe betrouwbaar zijn die inschattingen van die wetenschappers dat we ons geen zorgen hoeven maken?

Niet alleen zouden bij een uitbarsting van deze supervulkaan onmiddellijk bijna 100.000 mensen omkomen, maar zou ook twee derde van Noord Amerika onbewoonbaar worden door een soort nucleaire winter die zal optreden omdat de zon bijna volkomen verduisterd zal zijn.

Iets dat dan natuurlijk niet alleen beperkt zal blijven tot Noord Amerika, maar ook bij ons de nodige gevolgen zal hebben.Wanneer je zou kijken naar het weer de afgelopen tijd op diverse plaatsen, dan ben je geneigd te denken dat die nucleaire winter al is begonnen. Record hoeveelheden sneeuw en dito lage temperaturen worden op diverse plaatsen gemeten en verstoren het dagelijks leven.

Datzelfde Noord Amerika heeft te maken met één van de strengste winters in haar geschiedenis en nu de temperaturen iets hoger worden, veroorzaakt het smeltende sneeuw en ijs rampzalige overstromingen in het midden en noordwesten van het land.

Een beetje hetzelfde verhaal voor China, Taiwan en Japan, waar men ook te maken het met record hoeveelheden sneeuw. We schreven al eerder over de typische kenmerken van een naderende mini ijstijd vanwege de sneeuw in gebieden als Marokko, Israël en Saoedi Arabië.

Daar bovenop hebben we ook bij ons te maken gehad met orkaan-achtige stormen, die niet alleen hier huis hielden, maar eigenlijk over de hele wereld.

En in het kader van het Yellowstone verhaal is het natuurlijk ook zorgwekkend dat de zogenaamde Ring of Fire steeds meer tot leven schijnt te komen en vulkaanuitbarstingen eigenlijk dagelijkse kost worden.

En niemand in mainstream-land legt enig verband tussen al de heftige aardveranderingen die overal optreden en dat dat voortekenen (kunnen) zijn. Men blijft gewoon kijken naar iedere gebeurtenis afzonderlijk en men blijft het volk in slaap sussen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl