Kosmische stralen die van buiten ons zonnestelsel op onze aarde terechtkomt is gevaarlijk voor de mens, maar gelukkig voor ons is er bescherming.

Een deel van die bescherming wordt gevormd door de zon, maar uit recent onderzoek blijkt dat de kosmische straling sterk is toegenomen en waarschijnlijk is juist de zon de oorzaak.Als wij op aarde geen bescherming zouden hebben van zaken zoals onze atmosfeer en de activiteiten van de zon, dan zou deze planeet al heel snel onleefbaar worden. Althans dat is is wat ons wordt verteld en daar gaan we voor dit moment dan van uit. Want, de kosmische straling die van buiten het zonnestelsel op aarde komt, is gevaarlijk voor de mens, heel gevaarlijk.

Dat kosmische straling – straling waaraan astronauten tijdens verre ruimtereizen worden blootgesteld – gevaarlijk is, wisten we al. Zo kan het leiden tot kanker. Maar ook het brein is niet veilig voor de straling, zo blijkt nu uit onderzoek. De straling kan cognitieve problemen opleveren die uiteindelijk weer kunnen leiden tot Alzheimer.

Bij de website Space Weather heeft men in samenwerking met een aantal studenten onderzoek uitgevoerd naar kosmische stralen en dan met name om te bepalen of er een toename is.

Ze deden dit door middel van talloze weerballonnen die tot in de stratosfeer gingen boven Californië en de uitkomsten van die tests zijn nogal alarmerend te noemen. De kosmische stralen nemen toe en niet zo'n beetje ook, want sinds 2015 valt er een toename te constateren van maar liefst meer dan 13 procent.

xxx

Als voornaamste oorzaak geven zij de zon, gevolgd door een afnemend magnetisch veld om de aarde. Als de zon actief is en er regelmatig zonnevlammen voorkomen, dan zorgen deze ervoor dat de kosmische stralen worden afgebogen en elders de ruimte in worden geslingerd zodat ze niet de aarde bereiken.

Echter, zoals wij uitgebreid hebben beschreven in eerdere artikelen, gaan we op aarde een periode tegemoet van sterk verminderde zonneactiviteit en is er grote kans op een nieuwe mini ijstijd. Hierdoor zullen de kosmische stralen alleen nog maar verder toenemen met alle gevolgen van dien.

Zoals wij uitgebreid hebben beschreven bij het artikel over de komende mini ijstijd.Een andere vorm van gevaarlijke stralen voor de mens zijn de ultraviolette stralen van de zon. Dat wil zeggen, als deze UV stralen beneden een bepaalde waarde blijven is er weinig aan de hand, maar bij de hogere waardes wordt het uitkijken. Wij worden tegen deze stralen vooral beschermd door de ozonlaag.

Tot nog niet zo gek lang geleden hanteerde men eigenlijk een soort schaal met als maximale waarde 10 voor UV stralen. Echter, tegenwoordig is 10 niet meer voldoende en worden er veel hogere waardes gemeten.

Hierbij een tabel met waardes en wat ze betekenen:


xxx

Uiteraard is het risico het grootst midden in de zomer en zullen er voor de rest van het jaar waarschijnlijk niet echt hoge waardes worden gemeten.

Maar, dat valt tegen. In de onderstaande video zie je de testresultaten van begin maart, bijgehouden door burgers uit verschillende delen van Noord Amerika en Canada. Je ziet op de meters nu al waardes verschijnen van ergens tussen de 12 en 18.

Als er zo vroeg in het jaar al dit soort waardes worden gemeten, dan belooft dat nog wat voor de komende zomer.

Kortom, het begint er op te lijken dat we de komende tijd van alle kanten zullen worden aangevallen door straling. En dan hebben we het nog niets eens over de door de mens veroorzaakte straling.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl