Toen de mensen eindelijk aankwamen op Mars met een tiental grote raketten, bleek dat er zich al een ondergrondse beschaving op de planeet bevond.

De regering van de Marsbewoners werd gevormd door tien verschillende mannen die een leider hadden gekozen die bekenstond als Elon.
We hebben ondertussen diverse artikelen gepubliceerd over het fenomeen Elon Musk. De held, de stripfiguur die alles kan en de meest onvoorstelbare capriolen uithaalt in de ruimte zoals het lanceren van een Tesla auto.

Niet zo vreemd natuurlijk dat er snel stemmen opgingen die zeiden dat Elon Musk niet een bepaald iemand is, maar meer een instituut, waarbij het karakter Musk wordt vertolkt door diverse acteurs.

Zo schreven wij in een eerder artikel:

De conclusie van Tim Dunlop is dan ook als volgt:

Net zoals Harry Potter of Buffy The Vampire Slayer het ons mogelijk maken om de verschrikkingen van de moderne wereld onder ogen te zien door alles meer behapbaar en te overwinnen te maken, zo biedt Elon Musk ons een blik op de toekomst waar technologie niet al onze banen vernietigt, waar het kapitalisme niet alleen maar onze omgeving kapotmaakt en waar niet slechts zes mensen 99 procent van 's werelds rijkdommen beheren. Door de visie van "Musk" kunnen wij geloven dat ondanks dat alle voorgaande dingen gebeuren, we in ieder geval verder kunnen door te gaan wonen op Mars en ons te vermengen met robots.

Volgens voornoemde Tim Dunlop is de naam Elon Musk bedacht door een striptekenaar, maar nu komen er aanwijzingen boven tafel dat die naam misschien al veel eerder is bedacht.

En dan komen we uit bij de beruchte Duitse raketgeleerde en Nazi, Dr. Wernher von Braun. Deze man was nauw betrokken bij de oprichting van het Amerikaanse NASA. Hetzelfde NASA dat recentelijk in samenwerking met Musk een raket lanceerde die tevens een Tesla auto met zich meedroeg. Dit instituut is louter en alleen in het leven geroepen om de mensheid te misleiden zoals we schreven in een eerder artikel:

Sinds de oprichting van NASA in 1958 is er alles aan gedaan om de occulte oorsprong van dit instituut voor het publiek verborgen te houden. De oorsprong die direct leidt naar wat men wel het “slechtste mens ooit” op aarde noemt, Alistair Crowley.

De hoogste rangen binnen NASA werden gedomineerd door leden van de geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars en voormalige Nazi’s, waarvan de meest bekende Wernher von Braun is.

Dan is duidelijk dat je op iedere persconferentie wordt voorgelogen, dat er allang een geheime ruimtevloot bestaat, dat er mensen op Mars wonen en dat buitenaardsen overeenkomsten hebben gesloten met overheden.

Dat alles wat NASA aan het grote publiek vertelt, gebaseerd is op leugens en dat ze met de technologie zoals ze die tonen aan de buitenwereld nog niet eens de Van Allen Gordel kunnen passeren met bemande ruimtevluchten.

Wat niet erg bekend is bij het grote publiek is dat Wernher von Braun in 1949 een roman schreef met de titel: Project Mars: A Technical Tale.


xxx

Het is een roman die speelt in de jaren tachtig waarbij de mens voor het eerst een poging doet om de planeet Mars te koloniseren. De reis wordt gemaakt met tien grote ruimteschepen en was alleen mogelijk door een verregaande internationale samenwerking. In die tijd is de Derde Wereldoorlog al achter de rug en bestaat er één wereldregering die dit alles mogelijk maakt. De grote schepen bevonden zich in een omloopbaan om de aarde en er waren meer dan 1.000 vluchten nodig vanaf de aarde om deze voor te bereiden en te bevoorraden voor de lange reis naar Mars.

Echter, wanneer de menselijke expeditie uiteindelijk aankomt op Mars, ontdekken ze dat er daar al een vreedzame beschaving woont, niet aan de oppervlakte van de planeet, maar ondergronds.

Er komt echter iets bijzonders naar voren wanneer het boek rond hoofdstuk 24 beschrijft wie er de leiding heeft over de beschaving op Mars.

De regering bestaat feitelijk uit 10 mannen en de door hen gekozen leider werd de Elon genoemd. Verder zijn er twee volksvertegenwoordigingen die de wetgeving mogelijk maken die door de Elon en zijn kabinet moeten worden uitgevoerd.


xxx

De vraag is dan ook: hoe komt een Wernher von Braun in 1948/49 aan de bijzondere naam Elon? Het is nu niet bepaald een veel voorkomende naam en de oorsprong van die naam is Joods en betekent iets als: een stevige eik. Ook in Afrika komt die naam af en toe voor en daar betekent het: God houdt van mij.

Heeft Wernher von Braun die naam verzonnen of was het ook al in die dagen onderdeel van de plannen van de geheime ruimtevloot en wist Von Braun dat die naam Elon later zou worden gebruikt voor een fictief karakter die te maken krijgt met het namens de mensheid mogelijk maken om naar Mars te reizen.

De naam lijkt te bijzonder om zomaar op toevalligheid te berusten, mede omdat we dus nu te maken hebben met een Elon Musk.

Nu wordt misschien gesuggereerd dat Elon Musk is vernoemd naar de fictieve leider van de planeet Mars omdat zijn ouders het boek hadden gelezen van Von Braun. Ook die vlieger gaat niet op, want nadat hij het boek had geschreven wilde niet één uitgever in Amerika zich daaraan wagen en is het pas jaren na de dood van Von Braun dat het boek in 2006 uiteindelijk werd uitgegeven. Jaren nadat Elon Musk was geboren.

Von Braun wist heel veel over wat er zich allemaal in de achtergrond afspeelde. Daarom is het zo goed als zeker dat hij wist dat er in latere jaren een echt Mars project zou ontstaan en dat de naam Elon daar een belangrijke rol zou spelen. Wat in dat geval nogmaals een bevestiging is dat Elon Musk niet een echt iemand is, maar een fictief karakter dat door een aantal verschillende acteurs wordt gespeeld.

In dat licht is de samenwerking met overheidsinstelling NASA ook niet vreemd, terwijl eerder dit een privé aangelegenheid zou zijn. In onze ogen is dit laatste wederom bedoeld om een bepaalde indruk te wekken, alsof (rijke) privé personen dit soort initiatieven ongestoord zouden kunnen ontplooien. Alle particuliere initiatieven mislukken om uiteenlopende redenen en pas als Elon samenwerkt met overheidsinstelling NASA mag het ineens wel een succes zijn.

Wernher Von Braun is verder natuurlijk ook bekend geworden door de bekentenissen die hij deed tegenover Dr. Carol Rosin, waarover wij eerder schreven:

Ongeveer drie jaar voor zijn dood kwam hij in aanraking met Dr. Carol Rosin. Misschien kreeg hij aan het eind van zijn leven iets van wroeging, want haar vertelde hij een groot aantal geheimen. Om de gigantische kosten en de mega verdiensten voor de ruimtewapensystemen enigszins te rechtvaardigen en de agenda voor de New World Order te promoten, zouden er kunstmatige vijanden worden gecreëerd.

Eerst zou dat Rusland zijn. Daarna de terroristen. Vervolgens de landen in het Midden-Oosten. Dan de laatste troefkaart: Een bedreiging uit de ruimte.

Hier een korte Nederlands ondertitelde video van Carol Rosin waarin zij haar verhaal vertelt:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl