Overal ter wereld rommelt het letterlijk alsof er grote ongeziene krachten aan het werk zijn waardoor de aarde hevig protesteert.

Zo ook bij de Yellowstone supervulkaan en ondanks alle geruststellende woorden van wetenschappers zijn veel mensen ongerust over de status van deze slapende reus.Ongeveer anderhalve maand geleden schreven wij het volgende over de Yellowstone supervulkaan:

Het is al jaren onrustig rondom de Yellowstone supervulkaan in Amerika. Regelmatig duiken er berichten op dat een uitbarsting van deze gigant misschien niet zo ver weg is.

Ook nu is er weer een groep seismologen die waarschuwen dat de Yellowstone supervulkaan “onder druk” staat, waarmee uiteraard dan weer de vrees toeneemt dat er een uitbarsting zal volgen.

De experts werden gealarmeerd doordat er een subtiele vervorming waarneembaar was in de rotsachtige bodem onder het aardoppervlak. Volgens onderzoekers treedt dat op wanneer er een verandering plaatsvindt in de hoeveelheid druk in de magmakamer van de supervulkaan. De seismologen zullen verdere ontwikkelingen nauwkeurig in het oog houden.

De wetenschappers van UNAVCO, een consortium van diverse universiteiten, zeggen dat het druksignaal sterker is dan men zou verwachten als de aardkorst onder de vulkaan solide zou zijn.

Dit alles betekent dan weer dat er lava stroomt, waardoor deze druk wordt opgebouwd. Ongeveer op 5 kilometer onder de grond bevinden zich bepaalde zones waar een soort half gesmolten rots voor komt. Ze gebruiken de term half gesmolten rots omdat deze zich vormen in wat men noemt "pockets" tussen de gewone rots. Kleine ruimtes tussen de gewone rots die vloeibaar aan het worden zijn.

En dan komt natuurlijk weer het normale verhaal dat niemand zich zorgen hoeft te maken en zo meer. Dat schijnt de standaard uitdrukking te zijn voor alle vreemde en ongewone dingen die op aarde plaatsvinden. Geen zorgen, business as usual.


Dat alles toch niet zo normaal is als men wil doen voorkomen blijkt ook uit het feit dat vorig jaar het speciale NASA observatievliegtuig, een Boeing 747 genaamd Sophia en uitgerust met infrarode opname-apparatuur, vluchten uitvoerde boven Yellowstone.

En nu is Yellowstone weer in het nieuws en dit keer door de onverwachte uitbarsting van een geiser met de naam Steamboat Geyser.

Dit is sinds 2014 niet meer gebeurd en nu zijn er drie uitbarstingen in de afgelopen zes weken. Er zijn ooit een keer eerder drie uitbarstingen in één jaar geweest en dat was in 2003. Maar, dit jaar is pas vier maanden oud en aangezien iedere keer het woord “ongewoon” wordt gebruikt, raken mensen steeds wantrouwiger.

Temeer ook omdat vulkanologen zoals Michael Poland, hun uiterste best doen om haastig te zeggen dat er helemaal niets aan de hand is, maar geen verklaring kunnen geven voor deze “ongewone” uitbarstingen. Het enige dat ze kunnen zeggen is dat er geen vast tijdschema bestaat voor dit soort uitbarstingen.

En weer hebben we hier weer hetzelfde verhaal en dat is dat er naar één aspect wordt gekeken en niet naar het grotere beeld zoals dat zich de laatste jaren voor wat betreft Yellowstone supervulkaan heeft ontwikkeld. Een supermonster dat langzaam maar zeker tekenen toont van ontwaken.Enkele dagen geleden vond er nog een geheimzinnige gebeurtenis plaats bij Yellowstone waar tot op dit moment niemand een verklaring voor heeft.

Het voorval is geregistreerd door de webcams aldaar en op een gegeven zie je een lichtbol verschijnen die lijkt af te dalen, dan een soort explosie, de bol die weer omhoog gaat, verder beweegt, weer een soort explosie en dan vervolgens uit beeld verdwijnt.

Pal daarop zijn er beelden te zien van iets of iemand die gewond of dood op de grond ligt en waar hulpdiensten zich mee bezighouden. Het is niet duidelijk te zien of het hier om een dier of een mens gaat.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl