We hebben toegelaten dat een monster steeds meer bezit van ons en ons leven gaat nemen en dat monster heet Europese Unie, ook wel Brussel genoemd in de volksmond.

Dit monster dat steeds meer Europese wetten uitspuwt doet dat echt niet in het belang van de burger, maar voor de grote bedrijven.
De doorsnee burger heeft werkelijk geen flauw benul hoe de wetten waar hij aan moet gehoorzamen in Brussel worden bekokstoofd.

Men vraagt zich wel eens af hoe het kan dat er ogenschijnlijk zo weinig wordt gedaan voor het welzijn van de bevolking en vandaag krijgen ze hierop het antwoord.

Het machtigste orgaan binnen de EU is de Europese Commissie. In feite is dit de Europese regering.

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.

De voorzitter en de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd na goedkeuring door het Europees Parlement.

Op zich natuurlijk al krankzinnig dat de leden van die commissie door geen enkele burger zijn gekozen. Ze worden benoemd door de lidstaten, wat in de praktijk gewoonweg een ander woord is voor vriendjespolitiek. Het heeft dan ook  niets met democratie te maken.

Voor het algehele beleid is er dan nog de Europese Raad, gevormd door de regeringsleiders, maar in de praktijk is het de Europese Commissie die de dienst uit maakt.

Formeel zit er dan een Europees Parlement achter die de wetgeving en dergelijke moet goedkeuren, maar ook dit is op zich relatief eenvoudig te omzeilen zoals George Soros heeft laten zien.

Maar, er is nog een bijzonder grote invloed in Brussel die bepaalt wat er in ons dagelijks leven gebeurt. Die ervoor strijdt dat de financiële sector ongehinderd door kan gaan na de financiële crisis, dat de farmaceutische industrie onbeperkt kan doorgaan met het vergiftigen van mensen met hun “medicijnen” en dat de chemische industrie onbeperkt door kan gaan met de zwaar giftige bestrijdingsmiddelen.

Dit alles wordt bereikt door het lobbyen. Lobbyen is het bewerken en/of omkopen van politici en/of het aansturen van denktanks en bedrijven en “onafhankelijk onderzoek” doen.

De drie eenheden van de Unie zetelen alle drie in Brussel, de zogenaamde Brussel bubble, en het is niet voor niets dat ieder zichzelf respecterend bedrijf daar een vestiging vlakbij in de buurt heeft.


xxx

Al met al zijn er meer dan 30.000 mensen actief aan het lobbyen in Brussel namens de grote bedrijven en dat betekent dan weer dat iedere politicus aldaar wordt bedolven onder “advies”. Dit doen ze meestal niet rechtstreeks, maar via allerlei toch niet zo onafhankelijke onderzoeksbureaus. Deze moeten dan de Europese Commissie en/of het Parlement adviseren en uiteraard worden deze “onafhankelijke adviezen” maar wat graag opgevolgd.


xxx

Zo werd er na de financiële crisis door de Europese Commissie een groep experts benoemd die moesten komen met aanbevelingen om nooit meer zoiets te laten gebeuren. Deze bestond uit acht leden, waarvan vier afkomstig van instituten die de crisis hadden veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld Goldman Sachs.

Het zal dan ook niemand verbazen dat de situatie in de financiële sector na de crisis alleen nog maar vele malen erger is geworden en de verantwoordelijke daders vrolijk verder gaan waar ze gebleven waren.

De volgende video is heel verhelderend en laat precies zien hoe het werkt in Brussel.Laat helemaal niemand je ooit nog wijsmaken dat wij in een democratisch land leven waar de burger echt wat in te brengen zou hebben.

We leven al in een dictatuur, maar de meeste mensen beseffen het nog niet. En omdat dit hoe dan ook moet worden voorkomen, zullen er enorme censuurwetten in werking gaan treden om de ongekozen despoten in Brussel te beschermen.

Het zal dan ook niemand verbazen dat de voor de EU broodnodige censuur wederom in handen komt van de man die al een derde van het Europese Parlement in de zak heeft, George Soros.

Zoals we eerder dit jaar berichtten heeft de Europese Commissie afgelopen week de volgende stappen gezet naar het censureren van het internet, waardoor onafhankelijke en conservatieve of ‘rechtse’ websites straks offline gehaald kunnen worden. De EU doet dat zogenaamd om ‘nepnieuws’ te stoppen en de burgers ‘media geletterdheid’ te geven, maar in werkelijkheid willen de Brusselse totalitairen geen enkele inhoudelijke kritiek meer op hun beleid dat gericht is op het verketteren en uitsluiten van Rusland, het volledig uitwissen van alle grenzen en afbreken van de traditionele natie-staat, en de vorming van een totaal geïslamiseerde EU-Superstaat die in de komende twee, drie decennia honderden miljoenen moslimmigranten naar ons werelddeel wil halen.

De EU gaat een ‘onafhankelijk feiten-controlerend netwerk’ oprichten, waarin leden van het International Fact-Checking Network (IFCN) deel van gaan uitmaken. Het IFCN werd opgericht door het Amerikaanse Poynter Institute, dat onder meer wordt gefinancierd door de extreemlinkse Open Society stichtingen van de beruchte miljardair-globalist George Soros, die al jaren nauw samenwerkt met Brussel, en zijn haat tegen de onafhankelijke natiestaten in Europa die weigeren zich te laten islamiseren –met name de nog christelijk getinte in Oost Europa- niet onder stoelen of banken steekt.

Het zullen barre tijden worden voor zelf nadenkende mensen die controle willen houden over hun eigen leven. Die zelf willen bepalen wat ze wel en niet lezen, die zelf over hun eigen lichaam willen beschikken en die niet in de val trappen van de farmaceutische medicijnen die weer zoveel bijwerkingen hebben dat daar weer medicijnen voor moeten komen, die op hun beurt ook weer bijwerkingen hebben.

Zorg hoe dan ook dat je gezond blijft zodat je niet in de “zorgsystemen” terechtkomt en je kunt dit al heel eenvoudig doen met enkele aanpassingen in je levensstijl. Dat is in de eerste plaats je voeding, vermijdt suiker en bewerkt voedsel en ga al die chronische ontstekingen te lijf of ga er preventief wat aan doen, want ontstekingen zijn in feite de oorzaak van alle ziektes.

Het eten moet je zelf regelen, maar de ontstekingen kun je bestrijden of voorkomen door het nemen van een goede kwaliteit CBD zoals die via Orjana te verkrijgen is.

Belangrijk is om te beseffen dat er noch in Den Haag, noch in Brussel mensen zitten die het goed voor hebben met jouw welzijn.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl