De Derde en laatste Wereldoorlog zal volgens de door de vrijmetselaar Albert Pike gedane voorspelling in 1871 ontstaan door het tegen elkaar opzetten van zionisten en moslims.

Na de verhuizing van de ambassade naar Tel Aviv wordt de Amerikaanse ambassadeur gefotografeerd met een afbeelding van de Joodse Derde Tempel op de plek waar nu op de Tempelberg nog de Al-Aqsa moskee staat.
Het lijkt alsof we ons in een film bevinden die de Eindtijd heet. De tijd waarover door de eeuwen heen is gesproken in oude geschriften en verhalen.

Iemand die ongetwijfeld een belangrijke rol speelt in die film is de Amerikaanse president Donald Trump die in opdracht van zijn zionistische meesters de voorwaarden schept voor de vervulling van oude voorspellingen.

Zionisme moet niet worden verward met de Joodse bevolking; die hebben daar niets mee te maken en zijn zelf vaak slachtoffers van deze club.

David Icke noemt dit het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.

Eigenlijk zijn het vaak geen voorspellingen, maar onderdelen van een lang geleden gesmeed plan om te komen tot een New World Order. Om dit doel te bereiken zijn er in totaal drie wereldoorlogen nodig, waarvan weer inmiddels twee achter de rug hebben.

De Derde Wereldoorlog moet nog komen en die werd in 1871 door de vrijmetselaar Albert Pike als volgt omschreven:

De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn.

Om dat doel te kunnen bereiken is het natuurlijk belangrijk dat je de omstandigheden creëert waarbij de vlam op een gegeven moment letterlijk in de pan zal slaan en de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is al een belangrijke stap in die richting.

Maar, dat valt volledig in het niet bij wanneer de zionisten daadwerkelijk het lef zou hebben om op de plek waar zich nu nog de Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee bevindt, hun oh zo gewenste Derde Tempel te gaan bouwen.

De Derde Tempel is de derde Joodse Tempel die volgens verschillende joodse en christelijke groeperingen eens opgericht zal worden. De eerste is beter bekend als de tempel van Salomo en de tweede tempel als die van Ezra of Herodes; deze zijn allebei verwoest.

Er wordt in de achtergrond al druk gewerkt aan de plannen voor een Derde Tempel en uiteraard weten ook de moslims wat er gaat komen.

Het volgende stukje is afkomstig uit 2010:

De moslims in Israël zien de inwijding van de Hurvasynagoge in Jeruzalem in maart 2010, als een voorbode voor de herbouw van de Derde Tempel. De geestelijke leider van de Islamitische Beweging sjeik Kamal Khatib sprak de wens uit dat de Hurvasynagoge weer met de grond gelijk gemaakt zou worden: ,,De Joden hebben geen recht op Jeruzalem, Elke zandkorrel in Jeruzalem is van de moslims” tierde Khatib voor de Israëlische radio. En Hamasleider Muhammad al-Zahar riep uit: ,,Jullie die nu de Hurvasynagoge in Jeruzalem inwijden, zullen hem weer als een ruïne zien. Jullie hebben jullie eigen profeten vermoord en altijd alleen maar gehandeld in geld en vernietiging. Jullie lot is de vernietiging! Jullie hebben een verbond met de duivel gesloten.” Ze beschuldigen Israël ervan de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel op het Tempelplein te willen vernietigen om plaats te maken voor de Derde Tempel. Ze waarschuwen dat één miljard moslims Israël zullen aanvallen als zoiets gebeurt. Volgens hen zal de bouw van de Derde Tempel een wereldoorlog ontketenen en de oorlog van Armageddon inluiden.

De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, is een zionist in hart en nieren en hij is de eerste die zal juichen wanneer die Derde Tempel er inderdaad zou komen.

Nu wil het toeval dat hij in Jeruzalem is gefotografeerd samen met een aantal actievoerders voor de bouw van deze tempel. Tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst werd aan Friedman een grote foto overhandigd, met daarin de Derde Tempel gefotoshopped.

Op de volgende afbeelding zie je dat moment, met een breed lachende Friedman.


xxx

Na dit incident brak, zoals men dat wel eens noemt, de pleuris uit onder de moslims en wist de Amerikaanse ambassade niet hoe snel ze in damage control modus moesten springen. De ambassadeur zou hier niets vanaf weten en teleurgesteld zijn geweest dat hij op een dergelijke manier was misbruikt enzovoorts.

Dat verhaal kunnen we dus gevoeglijk in de categorie bullshit deponeren, want Friedman staat er om bekend dat hij een groot voorstander is van alles waar zionisten voor staan en daar valt het bouwen van een Derde Tempel zeker onder.

Tot niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat Amerika haar ambassade naar Jeruzalem zou verhuizen en toch is dat gebeurd. Die foto met Friedman en de Derde Tempel is helemaal geen “ongelukje”, maar meer een voorbereiding op wat er zal gaan komen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl