Jesse Klaver was maar wat trots dat hij en zijn medekompanen erin geslaagd zijn om een klimaatwet in het leven te roepen, zodat ook wij ons steentje bijdragen aan de bestrijding van de niet bestaande opwarming op aarde.

Ze krijgen wel te maken met een paar kleine probleempjes zoals dat de zeespiegel helemaal niet stijgt en de ijslagen op de polen dikker worden in plaats dunner vanwege smelten.


Zoals we eerder schreven stonden de mainstream media onlangs bol van de paniekverhalen over super snel smeltend ijs en een gevaarlijke stijging van de zeespiegel. In datzelfde artikel is aangetoond dat de stijging van de zeespiegel het zoveelste broodje aap verhaal is.

Dat stopt de malloten en gekochte politici in Den Haag niet om hun klimaatwet te introduceren, die er vooral op gericht is om in het kader van het meest afgrijselijke woord in onze taal, duurzaam, argeloze mensen nog veel meer geld uit de zak te kloppen en ze voor te bereiden op de komende wereldregering.

De wet gaat minder ver dan de initiatiefnemers van de wet in 2015 voorstelden. Toenmalig PvdA-leider Samsom en GroenLinks-leider Klaver pleitten voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent in 2030. Toch zei Klaver bij de presentatie vanmiddag dat hij trots is. Hij sprak van "de meest ambitieuze klimaatwet van de wereld. Dit is historisch en deze wet gaat Nederland veranderen."

De idioot heeft helemaal gelijk. Het zal ons land inderdaad compleet gaan veranderen en er voor zorgen dat iedereen voor de volle honderd procent afhankelijk wordt van elektriciteit. Een (geplande) stroomstoring in de niet al te verre toekomst en....... het leven stopt. Waar je nu in ieder geval nog je potje kunt koken als er geen stroom is, zal dat dan ook niet meer lukken. Waar je nu nog overal naartoe kunt met je auto als je brandstof in je tank hebt, zal dat straks ook niet meer kunnen, want je staat met de stekker van de auto in je handen en er is geen stroom. Waar je nu nog met contant geld kunt betalen, kun je dan helemaal niets meer, want je digitale portemonnee is onbereikbaar. Er zullen in de toekomst heel wat mensen zijn die mannetje Klaver met medecrimineel Pechtold uit de grond van hun hart zullen vervloeken.

Hij werkt keihard aan de beruchte 2030Agenda, het afgrijselijke plan dat ervoor moet zorgen dat alles wat de mens doet wordt gezien als een belasting van de planeet en dit wordt dan het excuus om hen alle nog resterende vrijheden en bewegingsruimte af te pakken.

Aangezien de klimaathoax niets te maken heeft met de werkelijke situatie, vallen de klimaatprofeten regelmatig door de mand.

Dr. Benny Peiser van het Global Warming Policy Forum (GWPF) zei: “De hoeveelheid en dikte van het wereldwijde zeeijs staat op recordhoogte, een andere belangrijke indicator die aantoont dat er krachten werkzaam zijn in de tegenovergestelde richting dan was voorspeld. Alhoewel wij constant verhalen horen over smeltend ijs en stijgende zeespiegels, is de waarheid dat de totale hoeveelheid ijs op Antarctica nu groter is en zich verder uitstrekt dan in 2005, 2007, 2008 en 2011.

Een oceanograaf van de Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts, Ted Maksym, deed een onderzoek waarbij hij een onderwater robot in de zee bij Antarctica naar beneden stuurde om aldaar de diepte van het ijs te meten. De resultaten weerlegden compleet de verhalen van wetenschappers die aannamen dat er veel ijs gesmolten zou zijn, want Maksym toonde aan dat het ijs de afgelopen 20 jaar in werkelijkheid veel dikker was dan voorspeld.

Volgens de klimaatprofeten had er nu al helemaal geen ijs meer moeten zijn in het Noordpoolgebied. In werkelijkheid is ook hier het volume ijs groter dan de afgelopen vier jaar. Als het op deze manier doorgaat, dan zal het weldra het grootste volume ijs zijn in veertien jaar.

De zwarte lijn op het volgende plaatje laat het huidig volume zien van zeeijs in het Noordpoolgebied. Je ziet dat het groter is dan in 2017, 2016, 2015, 2014 en dat het op koers ligt om uit te stijgen boven het langjarig gemiddelde van de periode 2004 tot 2014


xxx

Voor nog meer voorbeelden verwijzen wij naar dit artikel.

Helaas is de waarheid allang niet meer datgene wat telt. Wél "belangrijk" is dat een stel gekochte paljassen in Den Haag met een stalen gezicht de grootst mogelijke nonsens lopen te verkopen.

En eveneens, helaas voor hen, beginnen toch steeds meer mensen hun smerige spelletjes te doorzien.

En aangezien het niet om het klimaat gaat, is het belangrijk om te weten waar het dan wel over gaat. Wat hierna volgt is afkomstig uit een eerder artikel en dit is wat Klaver werkelijk verkoopt met zijn klimaatwet:

Wat we hier nu zullen doen is nogmaals de 17 speerpunten van de wereldregering plaatsen, met daaronder een vertaling van wat het werkelijk betekent.

1) Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.

Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Federale Reserve om alle financiën onder controle te houden, een digitale wereldmunt in een maatschappij zonder contant geld.

2) Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Vertaling: GMO (genetisch gemanipuleerde organismen)

3) Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Vertaling: massale vaccinaties. Codex Alimentarius

4) Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang leermogelijkheden heeft.

Vertaling: VN propaganda, hersenspoelen door verplicht onderwijs van de wieg tot het graf.

5) Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.

Vertaling: Bevolkingscontrole door gedwongen “Gezinsplanning”.

6) Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen en vergeet niet om fluoride toe te voegen.

7) Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Vertaling: zorg voor een installatie van een smart energienetwerk met overal smart meters.

8) Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve arbeidsmogelijkheden en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Vertaling: TTP, TTIP, vrije handelszones die enorme voordelen bieden aan de grote megabedrijven.

9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.

Vertaling: Tolwegen, beperkingen op vrij reizen, allerlei milieubeperkingen.

10) Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.

Vertaling: Nog meer lokale overheden met een bureaucratie van een gemuteerde octopus.

11) Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Vertaling: De Big Brother observeringsstaat.

12) Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.

Vertaling: Gedwongen draconische bezuinigingen.

13) Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.

Vertaling: Emissiehandel (Cap and Trade), extra belastingmaatregelen voor zowel bedrijven als burgers (footprint taxes).

14) Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Vertaling: Allerlei milieubeperkingen, controle van alle zee- en oceaanbodems, inclusief mineraalrechten voor de bodem van de oceaan.

15) Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het duurzaam beheer van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van land en stop het verlies aan biodiversiteit.

Vertaling: Nog meer milieubeperkingen, meer controle over natuurlijke hulpbronnen en mineraalrechten.

16) Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.

Vertaling: VN “vredesmissies”, meer overleg met meer VN instituten om nog meer “vredesmissies” uit te voeren en nog meer controle te krijgen over bepaalde gebieden, afschaffen recht op wapenbezit in Amerika.

17) Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Vertaling: Verwijder wereldwijd de nationale soevereiniteit, bevorder globalisatie onder de “autoriteit” van de Orwelliaanse bureaucratie van de VN.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl