Hier op aarde lopen wij steeds meer risico door het toenemende aantal vuurbollen in de lucht, of beter gezegd, al dan niet exploderende meteorieten.

Nu zijn er problemen bij het ruimtestation ISS, veroorzaakt door ruimtepuin, wat ons doet denken aan de laatste “marker” van remote viewer Ed Dames aangaande de komst van Nibiru.


Het internationale ruimtestation ISS is geraakt door een kleine meteoriet, die de nodige schade heeft veroorzaakt. Volgens NASA werd er door een lek lucht weggezogen en de instantie is druk bezig om dit euvel te herstellen. Er zou geen onmiddellijk gevaar zijn.

Het probleem is ontstaan niet door het ISS zelf, maar door het daaraan gekoppelde Soyuz ruimteschip dat verse astronauten naar het ISS heeft gebracht.

Hoe zoiets er in de praktijk uit ziet is te zien op de volgende afbeelding, waarop zichtbaar is dat op een bepaald moment alle vijf parkeerplaatsen bij het ISS bezet waren.


xxx

Het is de aan het ISS gekoppelde Soyuz module waar de problemen door zijn ontstaan. Volgens de Russische techneuten is er een scheurtje in het schip ontstaan van ongeveer 1,5 mm door de inslag van wat men noemt een micro meteoriet.

Hierdoor wordt lucht en zuurstof vanuit de ISS gezogen, iets dat natuurlijk niet te lang moet duren. Op dit moment bevinden zich zes astronauten aan boord van het ISS en is men druk bezig met het uitwerken van plannen om het probleem op te lossen.

Wat dit verhaal voor ons interessant maakt is dat het ons erg doet denken aan de laatste voorspelling van remote viewer Ed Dames. Of beter gezegd, datgene wat door hem voorspeld is als laatste teken voordat de planeet Nibiru gaat verschijnen.

Hierbij een deel uit een eerder artikel:

In de aanloop naar deze ultieme Killshot zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit soort "ijkpunten" aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus twee nog niet.

1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003

2) Wereldwijde economische crisis, uitgekomen in 2008

3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, uitgekomen in 2011

4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een agressieve manier. Moet nog gebeuren.

5) De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren.

Dat het inderdaad gaat om de komst van de planeet Nibiru werd later bevestigd door onderzoeker Marshall Masters die een ontmoeting had met Ed Dames.

Gezien de recente ontwikkelingen is er steeds minder kans dat Noord Korea daadwerkelijk kernbommen zal gooien, maar toch komt er een opmerkelijk bericht van Ed Dames waarin deze meedeelt dat zijn vierde voorspelling wel degelijk is uitgekomen.

Wat hij stelt, is dat mensen goed moeten kijken naar wat hij heeft gezegd destijds via de nationale radio en ver voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernwapens.

We geven hier letterlijk de Engelse tekst zoals Dames die destijds op de radio gebruikte:

"North Korea would use a nuke in anger, resulting in the loss of human life".

Wat Dames nu zegt, is dat mensen er altijd gemakshalve maar vanuit gingen dat Noord Korea daadwerkelijk een kernbom zou gebruiken op een tegenstander. Dat heeft hij inderdaad niet gezegd. Sterker nog, Dames heeft zelf op de radio verklaard dat hij zelf dacht dat er een ontploffing ondergronds of op de grond zou plaatsvinden en niet een bom afgeleverd via een raket.

Waarmee er dan nog één voorwaarde blijft open staan en dat is het ruimtevaartuig/object dat een soort noodlanding op aarde zal maken.

We weten ook dat als onderdeel van de komst van deze planeet het aantal asteroïden en meteorieten aanzienlijk zal toenemen en het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat het ISS een keer getroffen gaat worden door een groot brok ruimtepuin. Dat hierdoor dusdanige schade zal ontstaan dat het niet meer te repareren is en dat men besluit een soort noodlandingsscenario in werking te stellen voor het ISS en/of de astronauten.

Het is uiteraard speculeren, maar voor zover ons bekend is het nog niet eerder voorgekomen dat er lekkage is ontstaan in het ISS, veroorzaakt door rondzwervend ruimtepuin.

En tenslotte:

Onze vaste columnist Evert Jan Poorterman is het vaak niet eens met andere Nibiru onderzoekers.

Vandaar hier de mening van Evert Jan, naar aanleiding van ons artikel eerder deze week over de mogelijke gevolgen van de passage van de planeet Nibiru:

Geachte redactie,

er komt GEEN hemellichaam langs de ‘aarde’... omdat de tweede ster zijn weg koerst door de ‘astroïdengordel’ en dat is hier behoorlijk ver vandaan. Ik heb het al eerder gesitueerd; bevinden we ons aan de ‘verkeerde’ kant van de Zon, aan de kant van de passage van de ster, dan bedraagt de afstand ongeveer 340 miljoen kilometer ofwel 2.16 AE (AE = Astronomische Eenheid ofwel afstand Gaia-Zon als maat voor de afstanden in ons stelsel) van de Zon. Wij draaien op een afstand van 1 AE om de Zon en dat is 150 miljoen kilometer! Zitten we aan de ‘goede’ kant van de Zon dan kunnen we daar dus 150 miljoen kilometer bij op tellen en bedraagt de afstand 490 miljoen kilometer. En dat is heel ver! Nancy Lieder mag dan bekender zijn maar haar 23 jaren verbleken bij mijn 32 jaren dat ik der al mee bezig ben... en nogmaals; Amerikanen zijn gek... en als zij denkt dat de ‘planeet’ (die een ster blijkt te zijn...) langs onze planeet scheert, heeft zij de teksten van Zecharia Sitchin niet goed gelezen! En dat geldt overigens voor 99,99% van de ‘onderzoekers’... van dit onderwerp. Waar rook is... is ook vuur! Dus als er drie dagen ‘duisternis’ te verwachten zijn, zijn er ook drie dagen van ‘licht’ te verwachten. Tenzij de hele planeet Gaia in duisternis wordt gehuld. En waardoor dan?! Het gaat me niet om de redactie steeds af te katten, maar om de beste informatie naar buiten te brengen en ja... dan moet ik zwamneus Masters en mevrouw Lieder soms even corrigeren!

Met vriendelijke groet,

Evert Jan Poorterman.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl