Het is meer dan duidelijk dat er weer eens wordt gelogen wanneer de FBI als reden voor de inval bij het Solar Observatory in Sunspot kinderporno opgeeft. 

Ondertussen wordt wel duidelijker wat nu echt de reden was dat dit observatorium, maar ook andere, in grote haast werden gesloten.


Er zijn ondertussen al talloze artikelen verschenen over de sluiting van het zonne-observatorium in de Amerikaanse staat New Mexico enkele weken geleden.

Wat nu naar buiten komt is dat op het huiszoekingsbevel van de FBI als reden van de inval "kinderporno" is opgegeven. Dit zou herleid zijn door middel van het IP adres van het observatorium dat gebruikt zou zijn voor het downloaden van kinderporno.

Klaarblijkelijk was de conciërge de verdachte omdat deze ook buiten de normale tijden toegang zou hebben tot ieder gedeelte van de gebouwen en het terrein. De man wordt met naam genoemd op het bevel en zou zijn eigen laptop hebben gebruikt met de draadloze verbinding van het observatorium. Het vreemde is wel dat de man na de show van de FBI niet is aangeklaagd.

Hoe vaak zou het excuus "kinderporno" al niet gebruikt zijn door opsporingsinstanties die een bepaalde machtiging willen lospeuteren bij een rechter. Je ziet het nu ook weer in de zaak Jos Brech, de man die eigenlijk moet worden vrijgelaten wegens totaal gebrek aan echt bewijs van de moord op Nicky Verstappen, maar gelukkig, daar blijkt ineens dat hij kinderporno in bezit had.

Wanneer ergens iemand kinderporno op zijn laptop heeft zal dit echt geen aanleiding zijn voor de FBI om binnen te vallen met complete teams, gebruik te maken van een zwarte helikopter in plaats van gewoon een auto, zal dit zeker geen reden zijn om de hele buurt te evacueren, dit nog los van de vraag wat mensen van de FBI in de radiotorens te zoeken hadden.

Een laptop met kinderporno is inderdaad walgelijk, maar vormt geen gevaar voor omwonenden voor zover ons bekend.

Het inmiddels weer geopende observatorium werd plotsklaps gesloten op 6 september 2018. Niet alleen dat, er waren meldingen van nog zes observatoria op verschillende plaatsen in de wereld waar de webcams offline gingen zonder opgaaf van redenen.

Naast de telescopen op de grond worden er via NASA ook een aantal ruimtetelescopen gebruikt om de zon te observeren. Zoals bijvoorbeeld de Solar Dynamics Observatory (SDO), in feite een satelliet die in een elliptische omloopbaan om de aarde draait.

Op 9 september 2018 om 20.53 UT en ongeveer vijf uur later op 10 september 2018 om 2.09 waren er via de SDO beelden te zien van een object dat twee keer voor de zon langs schuift.

Dit gebeurt regelmatig bij dit soort opnames en meestal is dit dat de maan die gedeeltelijk het zicht op de zon blokkeert.

Het zag er zo uit:Ook bij deze opnamen was volgens NASA niets bijzonders aan de hand, zoals gewoonlijk was het de maan die voor de zon langs schoof.

Echter, verschillende onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat het verhaal niet klopt.

Wanneer de maan voor de zon schuift, dan heet dit op zijn Engels een eclipse en normaal gesproken zijn deze eclipses bij voorbaat bekend. In dit geval schijnt dat volgens Nancy Lieder van Zetatalk niet het geval te zijn geweest.

Daarnaast is het ook niet mogelijk dat de maan eerst van linksboven naar rechtsonder schuift en dan vervolgens weer terug schijnt te springen van rechtsonder naar linksboven. Zelfs als je volgens haar de beweging van de satelliet in ogenschouw neemt kan dit niet.

En tenslotte zijn de objecten die voor de zon langs gaan ook nog eens verschillend in grootte.

Nancy is ervan overtuigd dat dit de reden is dat het observatorium werd gesloten en ook al die andere observatoria waar dat gelijktijdig gebeurde of waarvan in ieder geval de webcams buiten werking werden gesteld. Via die observatoria krijgen mensen een ongehinderd zicht op de zon en als daar onverklaarbare objecten langskomen, dan kan men die onmogelijk verklaren.

Zij stelt dat de objecten die voor de zon langs schoven onderdeel vormen van de staart van de planeet Nibiru, waarin diverse manen voorkomen. Het verschil met normale planeten waar manen in een omloopbaan om de planeet bewegen, worden de manen van Nibiru als het ware op sleeptouw genomen.

Volgens Nancy Lieder bevindt de planeet Nibiru zich op dit moment ergens tussen de planeet Venus en de zon en dientengevolge de manen ook. Dit is dan ook de reden dat zij tussen de zon en het SDO kunnen schuiven.

(Voor de goede orde, onze vaste columnist Evert Jan Poorterman is het standaard oneens met Nancy Lieder en ook met de andere bekende Niburu onderzoeker Marshall Masters, die hij een zwamneus noemt.)

Over de manen van Nibiru schreven wij eind vorig jaar het volgende:

Dat een planeet één of meerder manen heeft komt wel vaker voor en is dus op zich niet zo bijzonder, maar wel dat de manen niet om de planeet draaien zoals onze maan, maar er als een soort parelketting achteraan slingeren wel.

Degene die al sinds het einde van de vorige eeuw zich bezighoudt met de planeet Nibiru of Planet X is Nancy Lieder van de website Zetatalk. Zij zegt in contact te staan met een buitenaardse beschaving, de Zeta's en van hen heel veel informatie te ontvangen omtrent het mysterieuze mini zonnestelsel.

Zo schreef zij met de informatie van de Zeta's in 1997 al over de manen van Nibiru en vergeleek zij deze met een parelsnoer en de reden daarvoor is omdat deze manen niet in een baan om de planeet draaien, maar achter elkaar als een soort slinger achter Nibiru aan zwieren.

Naast de manen bevindt zich achter de planeet een lang gestrekte roodachtige wolk bestaande uit ruimtepuin die er ook uitziet als de rode draak zoals die in de Chinese cultuur een prominente rol speelt en binnen allerlei profetieën ook wordt genoemd in relatie tot deze onbekende planeet.

At thetime of the great destruction of Earth, God caused a dragon from out of Heaven to come and encompass her about. The dragon was frightful to behold, it lashed its tail, it breathed out fire and hot coals, and a great catastrophe was inflicted upon mankind.
 
Indertijd gaf Nancy aan dat het er ongeveer als volgt uit zou zien:


xxx

Het zogenaamde parelsnoer, de rij manen, is enige tijd zichtbaar geweest zo rond 2003 en 2004 toen het stelsel in de buurt van onze zon kwam.

Er zijn toen ook de nodige beelden vastgelegd.


xxx


Het parelsnoer verdween toen uit beeld, vanwege de positie achter de zon en was alleen in 2010 nog zichtbaar op de SOHO telescopen van NASA en toen plotseling in 2014 begonnen ze weer op te duiken.


xxx

Ongeveer een week geleden publiceerden wij een artikel over een vreemd verschijnsel dat enkele jagers in de Amerikaanse staat Missouri overkwam. Een vreemd lichtgevend object met 12 stralen dat weerkaatste op het water en waarboven in een soort halve cirkel nogmaals 12 objecten te zien waren.

Voor ons was het een groot moederschip dat even tijdelijk zichtbaar werd, met daarboven een aantal kleinere UFO's in de rol van verkenners of iets dergelijks, maar voor Nancy is het iets anders.

Zij zegt dat het de zon is die precies met 12 stralen op het water schijnt en dat de halve cirkel die daarboven zichtbaar is, niets anders is dan het parelsnoer, de manen van de planeet Nibiru.

Daarnaast is er op 5 oktober schijnbaar nog een foto genomen tijdens zonsopgang in Noorwegen waarop dit parelsnoer ook zichtbaar was.


xxx

Wanneer Nancy Lieder gelijk heeft met haar theorie, dan zullen er de komende tijd meer beelden en waarnemingen van deze sliert manen moeten opduiken. Zij zegt verder dat het door de grote rode stofwolk met puin steeds moeilijker wordt om Nibiru te zien, behalve wanneer het licht erop schijnt, waardoor je een tweede zon effect krijgt, maar dat het parelsnoer steeds beter zichtbaar zal worden en dat het dit zal zijn wat een einde zal maken aan de planeet Nibiru doofpot.

Al met is het waarschijnlijker dat de sluiting van het zonne-observatorium meer te maken heeft met iets dat zich in de ruimte afspeelt, dan met kinderporno op een laptop van een conciërge.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl