Stap voor stap forceert Amerika een oorlog met China.

Dit keer hebben ze hun pijlen gericht op de straat van Taiwan, de zee tussen het vaste land van China en het eiland TaiwanAmerika heeft laten weten dat ze van plan zijn om oorlogsschepen te sturen door de Straat van Taiwan onder het mom van een vrije doorgang. Inmiddels is dit ook gebeurd en zijn er berichten verschenen dat een aantal Amerikaanse oorlogsschepen door de Straat van Taiwan zijn gevaren.

Dit zal er gegarandeerd voor zorgen dat de spanningen tussen beide landen tot ongekende hoogte zullen stijgen. Uiteraard wordt deze actie door de regering in Taiwan gezien als hernieuwde bevestiging van de steun van de Amerikaanse regering.

xxx

Dit nieuw geplande machtsvertoon van Amerika in dit explosieve gebied heeft wat men noemt de handtekening van de meest gevaarlijke man op deze planeet, de nationale veiligheidsadviseur John Bolton.

Wie hem nog niet kent, zo ziet hij eruit, en net als zijn baas Donald is John Bolton een fervent Zionist die alles zal doen om Israël ter wille te zijn.


xxx

Deze man die terecht had moeten staan in Den Haag vanwege oorlogsmisdaden gaat Donald Trump in zijn oor fluisteren wat hij moet doen.

Bolton die onder andere bekend is geworden door het nepverhaal van massavernietigingswapens en Irak, waardoor in 2003 een oorlog ontstond die aan miljoenen mensen het leven heeft gekost. Bolton is eveneens betrokken bij de interventie in Libië die leidde tot de politieke moord van Ghaddafi .

Taiwan is voor Bolton geen onbekend terrein, want voordat hij toetrad tot de regering van Bush was hij een betaald adviseur van de overheid van dat land en heeft hij al het mogelijke gedaan om Amerika ervan te overtuigen dat het Taiwan moet steunen en dat het een fabeltje is om te denken dat China op militair gebied iets zal doen. John Bolton hoort bij de groep neocons die zo arrogant zijn om te denken dat ze een kernoorlog met Rusland zouden kunnen winnen.

Naast de steeds gevaarlijker wordende situatie rondom Taiwan is er natuurlijk ook nog de permanente dreiging in de Zuid Chinese Zee. Het gebied dat door China inmiddels wordt geclaimd als haar territoriale wateren, wat uiteraard niet door Amerika wordt geaccepteerd.

xxx

Zolang Donald Trump in het Witte Huis zit, is er geen enkele kans op de-escalatie van de oplopende spanningen tussen Amerika en Rusland/China.

Sterker nog, gisteren werden deze door hem nog even verder opgevoerd:

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd dat de VS zijn kernwapenarsenaal zal uitbreiden „totdat mensen bij hun verstand komen.” Hij zei dit maandag tegen journalisten in Washington, vlak voordat hij vertrok naar een campagnebijeenkomst in Texas.

„Het is een dreigement naar wie je maar wilt”, zei Trump volgens CNN. „En het omvat China en het omvat Rusland en het omvat iedereen die dat spelletje wil spelen. Je kan dat niet doen. Je kan dat spelletje niet met mij spelen.”

xxx

Een aantal maanden geleden schreven we het volgende en dat is nu meer relevant dan ooit:

Uitgelekte Chinese documenten tonen aan dat China denkt dat het heel snel haar militaire kracht moet uitbreiden, omdat dit de enige kans is voor haar om te overleven in een strijd tussen een opkomende en een heersende wereldmacht. In die uitgelekte papieren wordt dan ook gesproken over de zogenaamde val van Thucydides, waarover NRC vorig jaar al het volgende schreef:

Wat gebeurt er als er naast een gevestigde macht een nieuwe macht opkomt? Geven supermachten het stokje dan geweldloos over aan de nieuwkomer, of komt het vroeg of laat tot een gewapend conflict? Volgens Thucydides is oorlog in zo’n geval vrijwel onontkoombaar. Opkomst en bloei van Athene boezemde het heersende Sparta zoveel angst in dat het wel mis moest gaan.

De heersende supermacht van nu zijn de Verenigde Staten. De opkomende macht is China. Zijn de VS en China voorbestemd om met elkaar in oorlog te raken, vraagt Allison zich af? Een Chinees-Amerikaanse oorlog lijkt onwezenlijk en ondenkbaar- bangmakerij van een hoogleraar-op-zoek-naar-aandacht. Maar, werpt Allison tegen: is het ondenkbaar omdat het niet kan, of omdat we het niet kunnen denken?

Allison leidde op Harvard het Thucydides Project en onderzocht zestien gevallen uit de afgelopen 500 jaar waarbij een nieuwkomer een heersende macht uitdaagde. Twaalf van de zestien keer ging het mis.

Het risico dat de wisseling van de wacht leidt tot oorlog is de Val van Thucydides. Lopen Trump en Xi Jinping in die val? Dát, zegt Allison, is de belangrijkste vraag van deze tijd.

En het lijkt erop dat dit inderdaad gaat gebeuren. Al zal het meer een geplande operatie zijn dan een val, zoals alles gepland is wat er op deze wereld gebeurt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl